วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตรา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ชื่ออังกฤษ Bodhivijjalaya Collage , Srinakharinwirot University
ที่อยู่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้ง 28 มกราคม พ.ศ. 2551
ผู้อำนวยการ รศ.อำนาจ เย็นสบาย
วารสาร วารสาร วิชชา (Vijjalaya Journal)
สีประจำคณะ สีศิลาแลง
สัญลักษณ์ ตรากราฟโพธิวิชชาลัย
เว็บไซต์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 3 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย(ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ) เปิดสอนในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ภูมิสังคม และการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริโครงการบัณทิตคืนถิ่นของสมเด็จพระเทพ [1] [2]

ประวัติ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ [3]

  • 1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.)/(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว) - ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย กาสรกสิวิทย์ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร การสร้างพลังร่วมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด)
  • 2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.)/(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก) - ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษาและพัฒนาอัญมณีเบื้องต้น การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนชายขอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมท่องถิ่น เป็นต้น (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร)

หน่วยงานอื่น[แก้]

  • ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม "เกษตรทฤษฎีใหม่" วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว
  • พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด มศว จังหวัดตาก
  • พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านชาติพันธุ์ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รายนามคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย[แก้]

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวี วรกวิน พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 (รักษาการแทน)
2. รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1) , พ.ศ. 2558 – ปัจจุปัน (วาระที่ 2)

อ้างอิง[แก้]