สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
Institute of Technology Ayothaya
Logo-ayothaya.png
สถาปนา 16 มกราคม พ.ศ. 2550
ประเภท เอกชน
ต้นไม้ ต้นลีลาวดี
เว็บไซต์ www.ayothaya.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550[1] โดยจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อ "อโยธยา" เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพชนและความยิ่งใหญ่ของราชธานีในอดีต [2]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี 4 คณะ 5 สาขาวิชา คือ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ้างอิง[แก้]