สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
Institute of Technology Ayothaya
ตราสัญลักษณ์อโยธยา.gif
สถาปนา 16 มกราคม พ.ศ. 2550
ประเภท เอกชน
เว็บไซต์ www.ayothaya.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550[1] โดยจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อ "อโยธยา" เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพชนและความยิ่งใหญ่ของราชธานีในอดีต [2]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี 5 คณะ 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร คือ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาการปกครองท้องถิ่น
 • คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
  • สาขาการท่องเที่ยว
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขานาฏศิลป์ไทย-สากล
  • สาขาการแสดง
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]