วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยศรีอีสาน)
Jump to navigation Jump to search
วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)
สถาปนา พ.ศ. 2522
ประเภท เอกชน

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) (เดิมชื่อ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว โดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อพ.ศ. 2533[1]

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ให้ก่อตั้งได้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยมีจิรศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ชาวจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ปัญญา ปุยเปีย อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามและเป็นอธิการบดีคนแรก วิทยาลัยศรีอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคอีสาน

หลังจากมีเกิดปัญหาวนการบริหารจัดการทรัพย์สินขึ้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งที่ 19/2530 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 และคำสั่งที่ 20/2530 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าควบคุมวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ตามความในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน พ.ศ. 2522 และแต่งตั้ง ดร. กวี อิศรวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนนางนิตยา ศรีปัดถา อธิการบดีคนเดิมที่ต้องพ้นจากหน้าที่ตามความในมาตรานี้ จนในที่สุดจึงได้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยศรีอีสาน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ 10 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • คณะนิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • สาขานิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาประวัติศาสตร์
 • สาขาภาษาไทย
 • สาขาภาษาอังกฤษ

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 คณะ 4 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาพืชไร่
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการบัญชี
 • สาชาการเลขานุการ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]