พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค
หัวหน้าพรรค เพทาย โชตินุชิต (หัวหน้าพรรคคนแรก)
ทวีศักดิ์ ตรีพลี
เลขาธิการ ชวน รัตนวราหะ
ก่อตั้ง 21 มีนาคม พ.ศ. 2499
ยุบ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค (อังกฤษ: Hyde Park Movement Party) พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งพรรคตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เป็นลำดับที่ 4/2499

ประวัติ[แก้]

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยใน ฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2499 มีนายเพทาย โชตินุชิต เป็นหัวหน้าพรรคและนายชวน รัตนวราหะ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค เกิดขึ้นหลังจากที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีหลังจากได้เดินทางไปเยือนนานาประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2498 และเกิดความประทับใจในมุมนักพูด ที่สวนสาธารณะไฮด์ปาร์ค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่เปิดโอกาสให้มีผู้ปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลได้อย่างอิสระ เมื่อกลับมาจึงได้เปิดโอกาสให้กระทำเช่นนั้นที่ท้องสนามหลวง[1] จึงเกิดการปราศรัยครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และได้ขยายแนวร่วมและการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นลำดับ โดยเรียกร้องให้ยกเลิก ส.ส. ประเภทที่ 2 โดยอ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตย และมีการเดินขบวนที่ถนนราชดำเนินและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปลายปีเดียวกัน จนถูกจับ ผู้ที่ถูกจับคุมขังจึงประท้วงด้วยการอดอาหาร

จนกระทั่งรัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาอย่างเป็นทางการ จึงมีการก่อตั้งพรรคขึ้นมาอย่างเป็นทางการ[2]

นโนบาย[แก้]

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางทางการเมืองเอนไปทางฝ่ายซ้าย[3] มีนโยบาย 4 ประการ คือ

  1. การดำเนินกิจการทางการเมืองเพื่อเอกราชและประชาธิปไตยสมบูรณ์
  2. ต้องเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
  3. ประชาชนเป็นใหญ่
  4. รวมกันอยู่ แยกกันเราตาย [3]

เปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรค[แก้]

ต่อมาในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 นายเพทาย โชตินุชิต หัวหน้าพรรคได้ลาออกจากตำแหน่งทางพรรค จึงได้ทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ปรากฏว่านายทวีศักดิ์ ตรีพลี ส.ส.จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

การเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2500[แก้]

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคขบวนการไฮด์ปาร์คได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซึ่งทางพรรคได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 2 ที่นั่งคือนาย ทวีศักดิ์ ตรีพลี จากจังหวัดขอนแก่น และนายพีร์ บุนนาค จากจังหวัดสุพรรณบุรี

การเลือกตั้ง 15 ธันวาคม 2500[แก้]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน ปีเดียวกัน ทางพรรคได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้พรรค กลับได้ที่นั่งในสภาเพียงที่นั่งเดียวจากนายทวีศักดิ์ผู้เป็นหัวหน้าพรรค

ยุบพรรค[แก้]

พรรคขบวนการไฮด์ปาร์คถูกยุบตามคำสั่งคณะปฏิวัติที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501[4]

อ้างอิง[แก้]