พรรคชาติประชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคชาติประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรค พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ประธานที่ปรึกษา พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
เลขาธิการ อาทิตย์ อุไรรัตน์
(เลขาธิการพรรคคนแรก)
โฆษก ประเทือง วิจารณ์ปรีชา
คำขวัญ ชาติมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย
ก่อตั้ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525
ยุบ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 (6 ปี 252 วัน)
สำนักงานใหญ่ 1168 ซอยมนตรี ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ในอดีตซึ่งมีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค และมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นประธานที่ปรึกษา พรรคจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525[1] เป็นลำดับที่ 7/2525 โดยมีแกนนำพรรคในชุดก่อตั้งพรรค เช่น นายอบ วสุรัตน์ นายปรีดา กรรณสูต นายวงศ์ พลนิกร นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ นายประยูร สุรนิวงศ์ และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ซึ่งทางพรรคได้ส่งสมาชิกพรรคลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 ครั้งคือ ในปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2529 แต่ในปี พ.ศ. 2531 ทางพรรคมิได้ส่งสมาชิกลงรับสมัครเลือกตั้งศาลฎีกาจึงมีมติยุบพรรคชาติประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525