จังหวัดขอนแก่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดขอนแก่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ครั้งต่อไป →

10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน1,440,935
ผู้ใช้สิทธิ71.97%
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Prayuth 2018 cropped.jpg Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
การเลือกตั้งล่าสุด 10 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 8 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง2 เพิ่มขึ้น1 เพิ่มขึ้น1
คะแนนเสียง 380,011 222,075 185,895
ร้อยละ 39.13 22.87 19.14

Khon Kaen general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามส่วนต่างคะแนนเสียงเป็นร้อยละ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

จังหวัดขอนแก่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

แบ่งตามพรรค[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 10 380,011 39.13% 8 ลดลง2 80.00%
พลังประชารัฐ 10 222,075 22.87% 1 เพิ่มขึ้น1 10.00%
อนาคตใหม่ 10 185,895 19.14% 1 เพิ่มขึ้น1 10.00%
อื่น ๆ 385 182,685 18.86% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 415 970,666 100.00% 10 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
39.13%
พลังประชารัฐ
  
22.87%
อนาคตใหม่
  
19.14%
อื่น ๆ
  
18.86%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
80.00%
พลังประชารัฐ
  
10.00%
อนาคตใหม่
  
10.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า[แก้]

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 685,369 74.67% 380,011 39.13% ลดลง35.54%
พลังประชารัฐ 222,075 22.87% เพิ่มขึ้น22.87%
อนาคตใหม่ 185,895 19.14% เพิ่มขึ้น19.14%
ประชาธิปัตย์ 112,922 12.30% 16,485 1.70% ลดลง10.60%
อื่น ๆ 119,606 13.03% 166,200 17.16% เพิ่มขึ้น4.13%
ผลรวม 917,897 100.00% 970,666 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 619,139 68.18% 380,011 39.13% ลดลง29.05%
พลังประชารัฐ 222,075 22.87% เพิ่มขึ้น22.87%
อนาคตใหม่ 185,895 19.14% เพิ่มขึ้น19.14%
ภูมิใจไทย 88,498 9.75% 38,381 3.95% ลดลง5.80%
กิจสังคม 80,954 8.92% ลดลง8.92%
อื่น ๆ 119,463 13.15% 144,304 14.91% เพิ่มขึ้น1.76%
ผลรวม 908,054 100.00% 970,666 100.00%

แบ่งตามเขต[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 29,396 25.99% 21,935 19.39% 38,717 34.23% 23,060 20.39% 113,108 100.00% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 2 34,115 29.55% 46,276 40.09% 21,449 18.58% 13,599 11.78% 115,439 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 34,676 32.51% 26,636 24.97% 29,274 27.44% 16,081 15.08% 106,667 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 45,092 42.37% 15,320 14.40% 30,603 28.76% 15,399 14.47% 106,414 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 39,112 46.95% 21,024 25.24% 9,574 11.49% 13,594 16.32% 83,304 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 32,751 36.81% 27,694 31.12% 13,377 15.03% 15,161 17.04% 88,983 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 29,710 33.49% 26,553 29.93% 12,414 13.99% 20,034 22.59% 88,711 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 8 53,205 58.73% 10,984 12.12% 12,266 13.54% 14,139 15.61% 90,594 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 9 51,843 59.41% 11,214 12.85% 8,633 9.89% 15,578 17.85% 87,268 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 10 30,111 33.24% 14,439 15.94% 9,588 10.58% 36,445 40.24% 90,583 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 380,011 39.13% 222,075 22.87% 185,895 19.14% 182,685 18.86% 970,666 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบลบ้านเป็ด)

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายฐิตินันท์ แสงนาค ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ ฐิตินันท์ แสงนาค​ (2) 38,717 34.23
เพื่อไทย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร (10)* 29,396 25.99
พลังประชารัฐ ภพธร แก้วขัน (1) 21,935 19.39
ชาติไทยพัฒนา ลักษณา แกล้วกล้าหาญ (11) 5,325 4.71
ประชาธิปัตย์ จิตติ เชิดชู (12) 5,014 4.43
เศรษฐกิจใหม่ สวาท ฮาดภักดี (20) 4,656 4.12
เสรีรวมไทย พันตำรวจเอก กิตติกูร กาญจนสกุล (5) 2,977 2.63
รวมพลังประชาชาติไทย วิฑูรย์ กมลนฤเมธ (13) 697 0.62
ภูมิใจไทย บุญคง ดวงจันคำ (18) 581 0.51
เพื่อไทยพัฒนา ร้อยตรี เรืองชัย พลเสนา (4) 320 0.28
ไทยศรีวิไลย์ เจษฎา ชัยมงคล (36) 276 0.24
พลังท้องถิ่นไท ปรีชา สีวงษ์ (8) 274 0.24
ประชาชนปฏิรูป จุฑาทิตย์ ไนเจิล บราวลี (26) 245 0.22
สยามพัฒนา รังสฤษดิ์ เส่งมูล (9) 232 0.21
เพื่อชาติ สมภพ วงศ์ก่อ (24) 228 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย คำปอน วงศ์สละ (16) 227 0.20
ประชาชาติ โตบูรพา สิมมาทัน (15) 198 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ สานิตย์ สุภเลิศ (3) 181 0.16
เพื่อแผ่นดิน จารุณี ศรีชา (19) 125 0.11
พลังครูไทย สนอง เพชรสังหาร (25) 119 0.11
พลังไทยรักไทย พัชรา เคนไชยวงศ์ (22) 117 0.10
ประชาภิวัฒน์ จุมพล สวัสดิผล (6) 115 0.10
ภาคีเครือข่ายไทย เคียงเดือน จันทร์หล้า (35) 111 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ร้อยตำรวจโท โนปกรณ์ คชสูงเนิน (31) 105 0.09
ประชานิยม อนุชา ทองยา (14) 104 0.09
ชาติพัฒนา พิตตินันท์ รู้กิจ (21) 103 0.09
ความหวังใหม่ พจน์ สารบรรณ (40) 100 0.09
ไทรักธรรม สรรพศร หาญสุริย์ (42) 98 0.09
พลังธรรมใหม่ ฤทธิ์ วีรชายลักษณ์ (32) 79 0.07
ผึ้งหลวง อุทิศ มวลลี (37) 73 0.06
แทนคุณแผ่นดิน สุรพล นามพิลา (41) 73 0.06
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ธนเดช กล่อมจอหอ (34) 69 0.06
แผ่นดินธรรม ปพน ทุมพัฒน์ (17) 61 0.05
พลังไทสร้างชาติ ธนกฤต ขาวกุญชร (29) 60 0.05
พลเมืองไทย วัศนนท์ บางบ่อ (33) 51 0.05
พลังปวงชนไทย ทวีศักดิ์ บุญระมี (23) 24 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย โกวิท คลังอุดม (38) 20 0.02
ประชาธรรมไทย ศึกษา แก้วสูงเนิน (28) 13 0.01
ฐานรากไทย ทนงศักดิ์ เหล่าลาภะ (39) 9 0.01
เพื่อนไทย เริ่ม สามหมอ (7)
มหาชน วงเดือน ศรีคำภา (27)
ไทยรักษาชาติ วิวัฒน์ ตันติยาสวัสดิกุล (30)
ผลรวม 113,108 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอซำสูง และอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลพระลับ ตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ ตำบลดอนช้าง ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และตำบลหนองตูม)

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายวัฒนา ช่างเหลา ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยในเวลาต่อมา[3]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ วัฒนา ช่างเหลา (5) 46,276 40.09
เพื่อไทย อรอนงค์ สาระผล (16) 34,115 29.55
อนาคตใหม่ สันชัย ทะคง (7) 21,449 18.58
เพื่อชาติ สุดใจ ทุยบึงฉิม (30) 2,422 2.10
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท ปฏิณญา วิเชฎฐพงษ์ (18) 2,263 1.96
เศรษฐกิจใหม่ ร้อยตรี ลานบุญ สีลา (6) 2,225 1.93
เสรีรวมไทย ธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ (10) 1,871 1.62
ภูมิใจไทย กิตติพงษ์ เต็มยงค์ (3) 831 0.72
พลังท้องถิ่นไท ศุภฤกษ์ พุทธโพธิ์ศรี (13) 495 0.43
พลเมืองไทย จริยา อนันต์สุวรรณชัย (15) 332 0.29
รวมพลังประชาชาติไทย สุพัฒน์ ปัสสาคร (11) 261 0.23
พลังครูไทย ประดับศิลป์ วะสมบัติ (23) 241 0.21
ชาติไทยพัฒนา อุทัย หานนท์ (12) 219 0.19
ฐานรากไทย ศุภลักษณ์ สิงหบุตร (41) 213 0.18
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วรพจน์ วงศ์สง่า (2) 211 0.18
ไทยศรีวิไลย์ ร้อยตำรวจเอก บุญเที่ยง ขุนด้วง (27) 205 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน ยศนันท์ ขันทะ (29) 197 0.17
เพื่อแผ่นดิน สุรินทร์ ศรวิเศษ (21) 177 0.15
ประชาภิวัฒน์ เข็มพร มาตสมบัติ (4) 176 0.15
ประชาชนปฏิรูป ปดิวรัดดา ปะกังพะลัง (14) 120 0.10
สยามพัฒนา ชนุช พันธุวร (17) 106 0.09
มหาชน นวลละออง ซอลี (26) 95 0.08
เพื่อไทยพัฒนา เกียรติศักดิ์ ปัจจุโส (22) 93 0.08
ประชานิยม อัษฎาวุธ วงษ์ชัย (9) 91 0.08
พลังไทยรักไทย อินท์วาริน เธียรเลิศธนากร (38) 91 0.08
พลังธรรมใหม่ นพรัตน์ สีดาคำ (19) 80 0.07
พลังปวงชนไทย บวรเดช ศิริคูณทอง (35) 64 0.06
พลังไทสร้างชาติ อิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ (31) 61 0.05
แผ่นดินธรรม ทวีพล วงศ์ใหญ่ (20) 57 0.05
ประชาชาติ สฤษดิ์ นิรพันธ์ (24) 57 0.05
ผึ้งหลวง สมจิตร์ อ่วมศิริ (39) 52 0.05
พลังชาติไทย สุรศักดิ์ นาคปราการ (28) 47 0.04
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน เรือง สุระเสียง (34) 45 0.04
พลังศรัทธา วีรยุทธ แรงดี (33) 43 0.04
ไทรักธรรม ชนะ วงษ์สีหา (42) 43 0.04
พลังสังคม สุขวัฒน์ เหมวงษ์ (36) 38 0.03
แทนคุณแผ่นดิน พัทธนันท์ วิชัย (40) 34 0.03
ประชากรไทย เสถียรพงศ์ ถมคำ (25) 25 0.02
ภาคีเครือข่ายไทย นิติรัฐ ศรีรัตนพรรณ (37) 18 0.02
ชาติพัฒนา ถิ่นไทย ไชยฤทธิเดช (1)
เพื่อนไทย สมบุญ ยะมุลณี (8)
ไทยรักษาชาติ จำลอง ดรตะโกน (32)
ผลรวม 115,439 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จตุพร เจริญเชื้อ (1)* 34,676 32.51
อนาคตใหม่ ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง (18) 29,274 27.44
พลังประชารัฐ กิตติ คำแก่นคูณ (3) 26,636 24.97
ภูมิใจไทย กรรณิการ์ สืบสารคาม (11) 7,577 7.10
ประชาธิปัตย์ นรเศรษฐ์ ศรีเงิน (8) 1,181 1.11
เสรีรวมไทย เติมวิทย์ ศรีวงษา (2) 932 0.87
พลังไทยรักไทย อ้อยฤดี สันทร (21) 776 0.73
ประชาธิปไตยใหม่ คมกฤษ แสนกุล (23) 766 0.72
เพื่อชาติ ธนาเดช สงวนความดี (24) 590 0.55
เศรษฐกิจใหม่ นันท์มนัส สีโยธา (15) 475 0.45
ชาติไทยพัฒนา สิทธา กล้าหาญ (12) 419 0.39
รวมพลังประชาชาติไทย สุเดชา แก้วคำหาร (4) 374 0.35
ครูไทยเพื่อประชาชน สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ (28) 323 0.30
ไทยศรีวิไลย์ สมาน ลุนดาพร (31) 286 0.27
แทนคุณแผ่นดิน เลิศพิสิฐ ขุรีทรัพย์ (38) 265 0.25
พลังท้องถิ่นไท เพ็ญศิลป์ นามบุรินทร์ (17) 237 0.22
พลังชาติไทย จงกลชัย เหล็กยัง (17) 208 0.19
พลังปวงชนไทย ประเทืองทิพย์ เค้าสิม (16) 188 0.18
ประชาชาติ ชัยนิวัฒน์ ไชยสา (25) 185 0.17
ประชาภิวัฒน์ สถาพร ระวิสิทธิ์ (14) 169 0.16
สามัญชน สุรเดช แก้วกัลยา (32) 165 0.15
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย คำสิงห์ แก้ววิใส (5) 146 0.14
ประชานิยม ทินภัทร กระแสร์ (6) 118 0.11
เพื่อไทยพัฒนา ปิยรัตน์ จันทะสอน (9) 113 0.11
ชาติพัฒนา วิไล โสภา (10) 98 0.09
เพื่อแผ่นดิน สุริยา บุบผาโสภา (22) 97 0.09
พลังธรรมใหม่ บุญเรือง แก้วใส (7) 85 0.08
ประชาชนปฏิรูป ชนาภา หันจางสิทธิ์ (20) 56 0.06
ภาคีเครือข่ายไทย สายใจ ภูผาคุณ (19) 49 0.05
ไทรักธรรม พเยาว์ เดชพล (40) 39 0.04
แผ่นดินธรรม ตะวันฉาย วีระพันธุ์ (34) 37 0.03
ผึ้งหลวง คำพล สิงหา (37) 26 0.02
พลังไทสร้างชาติ สมบัติ โพธิ์ชัย (33) 23 0.02
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน พิฐชญาณ์ ธนสุกิจเศรษฐ์ (36) 23 0.02
ประชากรไทย วรกรานต์ โฉมสุภาพ (26) 17 0.02
ฐานรากไทย ราชิต วงษ์ชมภู (39) 15 0.01
มหาชน พิสมัย ใจดี (27) 14 0.01
พลังสังคม วาที สีหราช (35) 9 0.01
เพื่อนไทย วรินทร ผดุงมัย (13)
ไทยรักษาชาติ ปราณี ปิติสุวรรณรัตน์ (30)
ผลรวม 106,667 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลสาวะถี ตำบลบ้านค้อ ตำบลสำราญ และตำบลโนนท่อน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มุกดา พงษ์สมบัติ (14)* 45,092 42.37
อนาคตใหม่ อลงกรณ์ ศิลปดอนบม (1) 30,603 28.76
พลังประชารัฐ พิชิต สุรพล (8) 15,320 14.40
ประชาธิปัตย์ พลชัย พิพิธวรกุล (35) 1,748 1.64
เสรีรวมไทย สุพจน์ ทองเนื้อขาว (15) 1,477 1.39
ภูมิใจไทย ฉัตรชัย ข้อยุ่น (12) 1,476 1.39
เพื่อชาติ ฉัตรชัย พิสุทธิรัตน์ (36) 1,044 0.98
พลังปวงชนไทย บุญเลิศ กาพย์แก้ว (24) 950 0.89
เศรษฐกิจใหม่ วัน สุวรรณพงษ์ (16) 799 0.75
เพื่อไทยพัฒนา เอกภักดิ์ คลังกลาง (6) 746 0.70
ประชาชาติ สมพงษ์ อันไขหน้า (26) 687 0.65
ชาติไทยพัฒนา พันตำรวจโท เปลี่ยน นามพรมมา (13) 583 0.55
พลังไทยรักไทย ร้อยตรี วาน สีพั้ว (9) 569 0.53
ฐานรากไทย พิชิต สมบัติธีระ (39) 509 0.48
ชาติพัฒนา เรืองยศ บุตราช (2) 421 0.40
พลังชาติไทย ว่าที่พันตรี พงศ์ฐยากรณ์ จันทะบุรม (33) 414 0.39
รวมพลังประชาชาติไทย ถาวร สรรสมบัติ (7) 387 0.36
สยามพัฒนา ฉลวย หล่องบุศรี (3) 355 0.33
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อนนท์ สีสมบัติ (10) 296 0.28
พลเมืองไทย พันตำรวจเอก สำเนียง ลือเจียงคำ (25) 283 0.27
ประชานิยม วิญญู เจริญสุข (11) 278 0.26
ประชาภิวัฒน์ วินัย ประวันนา (4) 259 0.24
ประชาธิปไตยใหม่ ประยุทธ ไชยชาติ (5) 243 0.23
แทนคุณแผ่นดิน ณัฐชพงศ์ อินทร์เสนา (41) 224 0.21
พลังไทสร้างชาติ สุทธินันท์ ภูสมจิตร (34) 178 0.17
พลังท้องถิ่นไท ดาบตำรวจ บุญเหลือ แก่งสันเทียะ (18) 177 0.17
เพื่อแผ่นดิน ไพจิตร วงค์หนองแล้ง (21) 158 0.15
ไทยศรีวิไลย์ ร้อยตรี คนอง ทองแดง (31) 146 0.14
ประชากรไทย สิทธิชัย ศรีบุญเรือง (27) 135 0.13
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน สิทธิชัย วรธิพรหมมา (37) 124 0.12
แผ่นดินธรรม ทองดี ทะกอง (22) 117 0.11
กลาง สุจิตรา คำไธสง (29) 112 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน ถวิลกานต์ ชาวกะตา (32) 97 0.09
ผึ้งหลวง พนม ทัพซ้าย (40) 81 0.08
ไทรักธรรม วันชัย อินทร์นาง (42) 80 0.08
มหาชน สมรักษ์ งามเนตร (28) 68 0.06
ประชาชนปฏิรูป ชุติมณฑน์ รักษาพล (23) 60 0.06
ภาคีเครือข่ายไทย จักรกฤตย์ อัตฤทธิ์ (23) 47 0.04
รวมใจไทย พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล (20) 37 0.03
พลังธรรมใหม่ นิพนธ์ ไชยโสดา (19) 34 0.03
เพื่อนไทย กฤษณา เผ่าบ้านฝาง (17)
ไทยรักษาชาติ สิบตำรวจเอก สมัย สายอ่อนตา (30)
ผลรวม 106,414 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า และอำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ภาควัต ศรีสุรพล (7) 39,112 46.95
พลังประชารัฐ วิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล (15) 21,024 25.24
อนาคตใหม่ วิชัย อินทรประสิทธิ์ (5) 9,574 11.49
เพื่อชาติ ดาบตำรวจ พิชิต ศรีวิไล (31) 3,890 4.67
เสรีรวมไทย สุภีรชัย ภิญโญดม (10) 2,867 3.44
ประชาธิปัตย์ วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ (2) 1,162 1.39
ประชากรไทย อรรถพล โฉมสุภาพ (27) 905 1.09
ภาคีเครือข่ายไทย ศิริลักษณ์ วงษ์ศิริ (27) 598 0.72
ชาติพัฒนา ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ บุตรลำภู (11) 427 0.51
เพื่อไทยพัฒนา ทรงศักดิ์ บุ้งทอง (6) 379 0.45
ภูมิใจไทย บุญธรรม รักษาสิทธิ์ (8) 354 0.42
ประชาภิวัฒน์ นิติรัฐ เวียงนนท์ (13) 335 0.40
เศรษฐกิจใหม่ ชัยรัตน์ มาสอน (20) 325 0.39
ชาติไทยพัฒนา บุญจันทร์ เช้าวันดี (14) 298 0.36
ประชาธิปไตยใหม่ พิชิตชัย โคตรชัย (1) 204 0.24
ประชาธรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์ พรมนิล (24) 201 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จิรจิตติ์ นามจันดี (4) 185 0.22
พลังไทสร้างชาติ ศราวุธ กาญจนพันธุ์ (30) 166 0.20
รวมพลังประชาชาติไทย สุรพงศ์ ขันขวา (9) 142 0.17
สยามพัฒนา วิมลพร สุวรรณแสนทวี (17) 142 0.17
แผ่นดินธรรม สมหวัง สุราวรรณ์ (25) 129 0.15
พลังท้องถิ่นไท สุภาพร ศรีภา (16) 102 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน ชูสิทธิ์ ทินบุตร (29) 101 0.12
ประชานิยม ถวิล ชารินทร์ (18) 95 0.11
พลังไทยรักไทย อิสระ บุตรโพธิ์ (19) 84 0.10
เพื่อแผ่นดิน รติรัตน์ ไชยหาญ (23) 82 0.10
ประชาชนปฏิรูป ดำริห์ จันทร์วัน (21) 70 0.08
ทางเลือกใหม่ เกษม แก้วน้อย (22) 64 0.08
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ร้อยตำรวจตรี ทวีสิทธิ์ ขุนน้อย (34) 60 0.07
ประชาชาติ คำสิงห์ โนนทิง (12) 54 0.06
พลังชาติไทย คณพศ ทวยภา (33) 50 0.06
ประชาไทย พิสิทธิ์ เทาหา (36) 45 0.05
ไทรักธรรม ภีระพรรณ หนุนเงิน (40) 33 0.04
รักท้องถิ่นไทย ธนาภร ขันภักดี (38) 22 0.03
ผึ้งหลวง ธนา หาจันดา (37) 17 0.02
ฐานรากไทย อุไรวัล เหล่าลาภะ (39) 6 0.01
เพื่อนไทย นฤเบศ ปาปะขัง (3)
พลังปวงชนไทย พันตำรวจโท เดชา เมืองเหนือ (26)
มหาชน สมพร จินดา (28)
ไทยรักษาชาติ เนรมิตร แสนหล้า (32)
ผลรวม 83,304 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สิงหภณ ดีนาง (5) 32,751 36.81
พลังประชารัฐ สมพงษ์ ปู่เพ็ง (8) 27,694 31.12
อนาคตใหม่ สานิตย์ พระโบราณ (3) 13,377 15.03
เพื่อชาติ พันตำรวจเอก อุดร ชาญนุวงศ์ (15) 5,834 6.56
ประชาธิปัตย์ ดิลกเทพ กุลน้อย (1) 1,706 1.92
พลังท้องถิ่นไท พยงค์ ศรีภา (9) 1,273 1.43
พลังรัก ปรัศนียา ภูพาน (28) 919 1.03
มหาชน คำมี ปรมหิน (25) 824 0.93
เศรษฐกิจใหม่ กัญญ์ณพัชญ์ ศรีจันทร์ดี (16) 655 0.74
ชาติไทยพัฒนา บุญศรี เคนมิ่ง (2) 350 0.39
ชาติพัฒนา นิกร พลเรือง (17) 322 0.36
ประชานิยม ปณิธาน แต่งสุวรรณ (4) 321 0.36
ภูมิใจไทย ศุภพัชร์ชัย จันทร์หอม (18) 307 0.35
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธนายุทธ บุดดาเวียง (13) 273 0.31
ครูไทยเพื่อประชาชน สุธี ลีกระจ่าง (27) 264 0.30
ประชาธิปไตยใหม่ ภิเภก คำชมภู (7) 230 0.26
พลังไทยรักไทย ธนวัฒน์ สิงคำป้อง (21) 230 0.26
ภาคีเครือข่ายไทย ธนากร คำเมลี (35) 193 0.22
พลังไทสร้างชาติ สถาพร เปรมประโยชน์ (29) 188 0.21
ประชาชาติ ธนกฤษ อธิรชานนท์ (14) 174 0.20
พลังปวงชนไทย สุภาพ เมืองเหนือ (23) 158 0.18
พลเมืองไทย ปรัชญา สงลา (20) 157 0.18
รวมพลังประชาชาติไทย ร้อยตรี อารีย์ พฤฒิสาร (10) 138 0.16
เพื่อไทยพัฒนา ประดิษฐ พันธ์โชติ (12) 126 0.14
พลังประชาธิปไตย วรวิทย์ มาตราช (33) 77 0.09
ผึ้งหลวง ชัยเรือง โสภาเพีย (36) 71 0.08
ประชาธรรมไทย เกสราภรณ์ ฎาณุภรณิพัฒณ์ (34) 68 0.08
รักท้องถิ่นไทย วินิจ สิงห์ทุย (40) 63 0.07
ทางเลือกใหม่ ประกาย ศรีโยธา (31) 62 0.07
ประชากรไทย ดาบตำรวจ อารักษ์ โฉมสุภาพ (24) 39 0.04
เพื่อแผ่นดิน สาคร ศรีตาแสน (19) 29 0.03
ประชาภิวัฒน์ สุระ สุขแป (22) 28 0.03
ไทรักธรรม โยธิน กิจใบ (39) 24 0.03
ประชาไทย ยงยุทธ เหล่าประเสริฐ (37) 23 0.03
พลังชาติไทย สังคมวิทยา ซาซุม (32) 21 0.02
แทนคุณแผ่นดิน ณัฐศักดิ์ บุญอำไพกิตตน์ (38) 14 0.02
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท ชลธิช มณีแสง (6)
เพื่อนไทย ประสิทธิ์ มหาแก้ว (11)
แผ่นดินธรรม ทวีทรัพย์ นามโส (26)
ไทยรักษาชาติ พวงเพชร ปราบสมรชัย (30)
ผลรวม 88,983 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นวัธ เตาะเจริญสุข (16)* 29,710 33.49
พลังประชารัฐ สมศักดิ์ คุณเงิน (7)✔ 26,553 29.93
อนาคตใหม่ สมควร ไกรพน (9) 12,414 13.99
ประชาชาติ นาวิน คำเวียง (5) 9,350 10.54
เพื่อชาติ เจริญชัย ศรีวิบูลย์ (24) 1,767 1.99
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ทรงเดช ผาจันทร์ (10) 1,062 1.20
ประชาธิปัตย์ ภูมิบดี วิเชฏฐพงษ์ (14) 889 1.00
ครูไทยเพื่อประชาชน อุทัย โวหาร (27) 798 0.90
ไทรักธรรม พนมรัตน์ เชื้อหลง (36) 599 0.68
เพื่อไทยพัฒนา เจริญ แสงฤทธิ์ (1) 564 0.64
ภูมิใจไทย สมชาย ขุนจันทร์ (3) 549 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย โกมล สำแดง (15) 473 0.53
พลังไทยรักไทย สุภกิจ มีสกุลทิพยานนท์ (25) 442 0.50
เศรษฐกิจใหม่ ภาวัต เนาว์โสภา (20) 417 0.47
พลังธรรมใหม่ เคน เภชัยภูมิ (6) 318 0.36
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กันตวิชญ์ ตีมูลลา (28) 263 0.30
ชาติพัฒนา เกษม โสภา (4) 255 0.29
พลเมืองไทย อุดม แพงสร้อย (39) 229 0.26
ทางเลือกใหม่ ศิริ ประพรต (8) 217 0.24
ชาติไทยพัฒนา ร้อยตำรวจตรี รับเสด็จ ยศติณเธียร (2) 200 0.23
ประชานิยม ดิษยภัทร ไชยพิเดช (17) 187 0.21
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชัย ยอดรัก (13) 156 0.18
ประชาธรรมไทย สมหวัง พรมโสภา (22) 147 0.17
ประชาธิปไตยใหม่ เกริกฤทธิ์ แจ้งพรมมา (12) 132 0.15
พลังท้องถิ่นไท ภรณ์ทิพย์ ศรีภา (18) 130 0.15
พลังไทสร้างชาติ สายันต์ นะพะวาลศรี (30) 129 0.15
มหาชน อินทร์ ใจดี (26) 107 0.12
ประชาภิวัฒน์ พชรธรณ์พงษ์ แสงสิงห์ (11) 106 0.12
ไทยศรีวิไลย์ ดุสิต อานจำปา (37) 106 0.12
ประชาชนปฏิรูป ปรียารัตน์ ปะกังพลัง (21) 72 0.08
แผ่นดินธรรม สมชาย โพธิ์พันเรือ (19) 69 0.08
ฐานรากไทย สฤษดิ์ ทิพพิลา (38) 65 0.07
เพื่อแผ่นดิน บุญสินธ์ มีกลางแสน (23) 55 0.06
แทนคุณแผ่นดิน เสาวภา วงษ์ชมภู (34) 53 0.06
พลังชาติไทย อวยชัย ปู่หลุ่น (33) 51 0.06
ผึ้งหลวง สมศักดิ์ ขันซ้าย (35) 42 0.05
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน กรรณิการ์ พุฒพันธุ์ (32) 23 0.03
ภาคีเครือข่ายไทย สิบเอก แสงดาว ศิริโนนรัง (31) 12 0.01
เพื่อนไทย เอกวัชร์ โชติธนธำรง (29)
ไทยรักษาชาติ วีระกุล ชายผา (40)
ผลรวม 88,711 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สรัสนันท์ อรรณนพพร (13) 53,205 58.73
อนาคตใหม่ ประกอบ แก้วชัยภูมิ (6) 12,266 13.54
พลังประชารัฐ คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (18) 10,984 12.12
ภูมิใจไทย พงษ์พิชญ์ ชำกรม (3) 2,133 2.35
เสรีรวมไทย สมชาย มีสิงห์ (2) 1,408 1.55
พลเมืองไทย ภัทรากร สืบวงษา (8) 1,256 1.39
เพื่อชาติ ประจบ ปราบ ณ ศักดิ์ (22) 1,036 1.14
ประชาธิปัตย์ พงศธร งานไว (9) 1,003 1.11
สยามพัฒนา คจิตร พงษ์คำพันธ์ (10) 837 0.92
ครูไทยเพื่อประชาชน คมกริช พุดดี (33) 827 0.91
มหาชน บุญสวน พยอม (38) 720 0.79
พลังรัก พงษ์ทรัพย์ เหล็กกล้า (31) 479 0.53
เศรษฐกิจใหม่ วีระ ศรีล้อม (16) 478 0.53
ชาติไทยพัฒนา ธรรมชาติ บรรเทา (14) 444 0.49
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เดชา สุนาโท (12) 368 0.41
พลังท้องถิ่นไท สมพร ศรีวงษ์ (15) 288 0.32
พลังชาติไทย เชิดชัย ลุนบง (29) 270 0.30
พลังธรรมใหม่ สุพนธ์ แสงอรุณ (1) 233 0.26
พลังไทยรักไทย สมพงษ์ รัตนัง (19) 184 0.20
ทางเลือกใหม่ บุญชวน แก้วน้อย (5) 179 0.20
ชาติพัฒนา ทัศนะ เศรษฐภักดี (7) 177 0.20
กลาง น้อง ต้นแปะ (34) 172 0.19
ไทยศรีวิไลย์ ปรางทิพย์ พานพล (30) 160 0.18
ภาคีเครือข่ายไทย จริยาภรณ์ ละว้า (23) 146 0.16
รวมพลังประชาชาติไทย วรพล เปรมโยธิน (11) 137 0.15
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน กำพล นาหก (35) 122 0.13
ประชาชาติ สุรชัย หาญชิน (17) 119 0.13
พลังครูไทย เชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ (37) 113 0.12
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุรัตน์ รูปสูง (36) 108 0.12
ประชาชนปฏิรูป เหมือนจันทร์ พิทักษ์ (28) 103 0.11
พลังไทสร้างชาติ เชื่อม บัตรมาตย์ (32) 94 0.10
เพื่อไทยพัฒนา อำนวย จุ้มใหญ่ (21) 92 0.10
พลังปวงชนไทย ชัยมงคล ครองสมบัติ (27) 88 0.10
ประชานิยม ประวิทย์ ทองอุทัยศรี (4) 84 0.09
ประชาภิวัฒน์ เบญจมาศ หนูมา (25) 75 0.08
แผ่นดินธรรม สมศรี ทะกอง (26) 66 0.07
เพื่อแผ่นดิน มาลิน หันตุลา (24) 55 0.06
แทนคุณแผ่นดิน ร้อยตรี สมพร จันทิหล้า (39) 33 0.04
ไทรักธรรม ปรมินทร์ พุทธโคตร (41) 33 0.04
ฐานรากไทย เสาวลักษณ์ มั่งเมือง (40) 19 0.02
เพื่อนไทย ณัธฐิกานต์ รูปพรม (20)
ผลรวม 90,594 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 9[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอชนบท อำเภอโนนศิลา อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอเปือยน้อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วันนิวัติ สมบูรณ์ (11) 51,843 59.41
พลังประชารัฐ วาสนา ไชยศึก (14) 11,214 12.85
อนาคตใหม่ พานุห์ ประทุมชัย (16) 8,633 9.89
ภูมิใจไทย จารุวัฒน์ ศิริวัจนพร (1) 4,576 5.24
ประชาธรรมไทย ฌานพากิตต์ สีหามาตย์ (12) 2,550 2.92
เสรีรวมไทย ภัทราพร รุ่งพรเทวี (10) 1,057 1.21
พลังไทสร้างชาติ อัฐพงศ์ วิกรัยปภาวสุ (36) 837 0.96
ประชาชาติ ปาณัสม์ กาบบัวไข (29) 786 0.90
เศรษฐกิจใหม่ จรรณฐพร ประจันตะเสน (27) 777 0.89
ประชาธิปัตย์ นิติพัชร์ พิงคารักษ์ (17) 728 0.83
รวมพลังประชาชาติไทย วิระศักดิ์ สายทอง (13) 534 0.61
พลังปวงชนไทย ร้อยตำรวจโท สงวน คมขาว (24) 374 0.43
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ร้อยตรี ธัชชัย ปลื้มชิงชัย (2) 334 0.38
ชาติไทยพัฒนา ปกาญจน์ นพศรี (3) 303 0.35
เพื่อไทยพัฒนา อานนท์ ฐานะ (26) 298 0.34
พลังท้องถิ่นไท สุวพนธ์ คำสังวาลย์ (4) 250 0.29
สยามพัฒนา สุรเดช ไสยกิจ (8) 250 0.29
พลังศรัทธา ปิยวัจน์ จุลลาย (39) 247 0.28
ครูไทยเพื่อประชาชน สุนันท์ สุดแสง (33) 208 0.24
ไทยศรีวิไลย์ ชัชชัย ด้วงพิทักษ์ (34) 150 0.17
ทางเลือกใหม่ เกียรติศิริกุล ทึนรส (6) 130 0.15
เพื่อแผ่นดิน กัมปนาท พรมประทุม (25) 117 0.13
ประชาภิวัฒน์ วันเพ็ญ ชินรินทร์ (15) 98 0.11
พลังไทยรักไทย บุณยนุช ธัญยาเตชสุนทร (19) 88 0.10
กลาง เฉลิม แงวกุดเรือ (28) 83 0.10
แทนคุณแผ่นดิน สำเริง วัลลา (42) 81 0.09
พลังชาติไทย ร้อยตรี สุรัตน์ เชิดโกทา (32) 76 0.09
เพื่อชาติ วีรวิทย์ จุลคำภา (35) 70 0.08
ภาคีเครือข่ายไทย บังอร มณฑาทิพย์ (40) 70 0.08
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ประเชิญ โนนพะยอม (38) 68 0.08
ฐานรากไทย พีระ ลานอก (44) 66 0.08
พลังธรรมใหม่ วงเดือน จันดา (5) 63 0.07
พลเมืองไทย อังคณา หลินศรีวิเศษกุล (31) 56 0.06
ประชานิยม สิริชัย ศิริมงคล (7) 55 0.06
ผึ้งหลวง วงษ์ น่าชม (41) 43 0.05
รวมใจไทย สุรศักดิ์ พรมมา (21) 41 0.05
ประชาชนปฏิรูป จตุรงค์ ด้วงทา (23) 28 0.03
มหาชน คอย สุขเสริม (30) 27 0.03
แผ่นดินธรรม อดิษ สุวรรณผา (22) 25 0.03
ประชาธิปไตยใหม่ ทศทัศน์ ภัทรธนวงสิทธิ (20) 20 0.02
ไทรักธรรม เจษฎา ชัยเดชโกศิลป์ (43) 14 0.02
ชาติพัฒนา วรเดช เศรษฐภักดี (9)
เพื่อนไทย โกฏิ พรพา (18)
ไทยรักษาชาติ เกษมทรัพย์ ดงหงษ์ (37)
ผลรวม 87,268 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 10[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดขอนแก่น
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บัลลังก์ อรรณนพพร (3) 30,111 33.24
ภูมิใจไทย องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ (16) 19,997 22.08
พลังประชารัฐ เจริญ แซ่เต็ง (2) 14,439 15.94
อนาคตใหม่ กัลยารัตน์ กิตติกัลยานันท์ (14) 9,588 10.58
พลังท้องถิ่นไท เปรมศักดิ์ เพียยุระ (7)✔ 7,936 8.76
เพื่อชาติ เดชคำรณ สิงคลีบุตร (24) 3,100 3.42
ประชาธิปัตย์ วีระ พลรักษา (15) 791 0.87
เสรีรวมไทย คงกฤษฎิ์ บางปา (17) 744 0.82
เศรษฐกิจใหม่ พูนทรัพย์ บุญทอง (4) 528 0.58
ชาติไทยพัฒนา ธนาภา ผายพิมพ์ (6) 385 0.43
พลเมืองไทย อาทิตย์ คำจุลลา (22) 327 0.36
ประชากรไทย นรเศรษฐ์ ศรีบุญเรือง (28) 306 0.34
พลังปวงชนไทย จำเนียร ทินราช (27) 257 0.28
มหาชน ธีรพัฒน์ อุทธกรี (41) 230 0.25
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วิชิต เศษมา (38) 186 0.21
ประชาชาติ แสวง ชาแก้ว (26) 160 0.18
รวมพลังประชาชาติไทย คุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว (5) 129 0.14
ครูไทยเพื่อประชาชน ปีติชา ทุมเทียง (32) 129 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ ปราณี พงศ์ศิริวัฒนกุล (19) 123 0.14
พลังไทยรักไทย สุรภา ปลัดพรมมา (8) 121 0.13
ประชาภิวัฒน์ โพธิ์คำ ป้องปาน (13) 113 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชนัญชัย ศิริมงคล (12) 97 0.11
ไทยศรีวิไลย์ นิตยา อานจำปา (30) 87 0.10
พลังชาติไทย ร้อยเอก คณิต ศิริธรรมจักร (29) 77 0.09
ชาติพัฒนา ยุทธศาสตร์ พหลทัพ (18) 75 0.08
พลังประชาธิปไตย ณภัทร คุ้มชินโชติ (44) 57 0.06
รวมใจไทย นพรุจ เอ่นลุน (9) 50 0.06
พลังธรรมใหม่ ทองอินทร์ ร่วมแก้ว (10) 48 0.05
ประชาธรรมไทย อิทธ์สุรพงษ์ ภูมิศักดิ์ (31) 47 0.05
เพื่อไทยพัฒนา ชัยธัช โทแก้ว (21) 39 0.04
ประชาชนปฏิรูป สมศักดิ์ เนาว์แก้ว (23) 39 0.04
พลังครูไทย สุจิตร์ เถาหมอ (34) 39 0.04
ประชานิยม ธนดร จันทร์โสม (11) 35 0.04
ฐานรากไทย วิไล ประเสริฐแก้ว (37) 33 0.04
แทนคุณแผ่นดิน พงศ์พัศ ศรีอุ่น (42) 32 0.04
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ร้อยตำรวจตรี ประยุกต์ พุฒพันธุ์ (36) 28 0.03
เพื่อแผ่นดิน วีระ ครองผล (20) 22 0.02
พลังรัก ณฐกล ดวงพิมพ์ (35) 20 0.02
ภาคีเครือข่ายไทย ธเนตร บุญจวง (39) 16 0.02
ไทรักธรรม จักรกฤษณ์ ทรงสุวรรณ (43) 15 0.02
แผ่นดินธรรม อรรถพล ศรีคำม่วม (25) 14 0.02
พลังไทสร้างชาติ ฉลอง ทองใบ (33) 13 0.01
เพื่อนไทย อาทิตย์ กรุงพลี (1)
ไทยรักษาชาติ นพวรรณ เพชรสุริวงษ์ (40)
ผลรวม 90,583 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 Sep 2018). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 Feb 2019.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  2. "9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ "ภูมิใจไทย" อย่างเป็นทางการ". Thai PBS. 2020-02-25.
  3. "2พ่อลูก 'ตระกูลช่างเหลา' ทิ้งก๊วนธรรมนัส เข้าภท. 'อนุทิน' สวมเสื้อ กลางงานแต่งลูกชาย". มติชนออนไลน์. 2022-02-14.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]