นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (Nipon Chattipakorn) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ประจำปี 2555 และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หรือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2511 สมรสกับ รศ.ทพญ.ดร.สิริพร (ไชยสิน) ฉัตรทิพากร มีบุตร 1 คน ชื่อ ดช. คเณศ ฉัตรทิพากร

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน และตำแหน่งอื่นๆ[แก้]

ประวัติการได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2532 รางวัลนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก Fukui Medical School ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2534 รางวัลนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2536 ทุน ก.พ. ศึกษาต่อต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)
 • พ.ศ. 2541 Academic Excellence Award จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Academic Excellence Award จาก Center for International Program ของ University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Travel Grant Award จาก Graduate Student Association-University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 - 2542 Outstanding Graduate Fellow ในสาขา Physiology and Biophysics จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Young Investigator Award (Honorable mention) จาก North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE), San Diego, California, USA
 • พ.ศ. 2542 Most Outstanding Graduate Award จาก Department of Physiology and Biophysics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2542 Wyeth-Ayerst Electrophysiology Fellowship Award จาก the 10th Annual Wyeth-Ayerst Electrophysiology Fellowship Program at NASPE, Toronto, Canada
 • พ.ศ. 2543 Outstanding Visiting Scholar Award จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2543 American Heart Association Beginning Grant-in-Aid Award จาก American Heart Association, Southeast Affiliate, USA
 • พ.ศ. 2543 Young Investigator Award (Clinical Investigation, Second prize) จาก American College of Cardiology (ACC), Anaheim, California, USA
 • พ.ศ. 2544 Principal Alien of Extraordinary Ability in the Sciences (O-1) จาก United States Immigration and Naturalization Services, USA
 • พ.ศ. 2545 ACC/Procter & Gamble Pharmaceuticals Career Development Award in Arrhythmias จาก American College of Cardiology (ACC), USA
 • พ.ศ. 2548 ข้าราชการดีเด่น (สาย ก.) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2549 รางวัลช้างทองคำนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2549 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2551 รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่และกิจกรรมในองค์กรระดับประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน สมาชิกแพทยสภา
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการบริหาร สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

หน้าที่และกิจกรรมในองค์กรระดับนานาชาติ[แก้]

 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งอเมริกา
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน สมาชิก American Heart Association
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน สมาชิก Cardiac Electrophysiology Society
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน Council Member ของ Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS)
 • พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน Editorial Board, Asian Biomedicine (Research, Reviews and News)
 • พ.ศ. 2551 - 2553 Editor-in-Chief, Journal of Physiological and Biomedical Sciences
 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน Editorial Board, World Journal of Cardiology
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน Editorial Board, Journal of Physiological and Biomedical Sciences
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน Honorary Editorial Board, ChronoPhysiology and Therapy Journal
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน Editorial Board, Journal of Geriatric Cardiology
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน Review Editorial Board, Frontier in Cardiac Electrophysiology
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีปรากฏอยู่ใน PubMed ดังต่อไปนี้ American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology / Acta Pharmacologica Sinica / American Journal of Hematology / Anadolu Kardiyoloji / Blood Cells, Molecules and Diseases / Circulation/Cardiovascular Research / Clinical Autonomic Research / Expert Opinion on Drug Safety / Heart Rhythm / International Journal of Cardiology / IEEE Transactions on Medical Imaging / Journal of the American College of Cardiology / Journal of Cardiovascular Electrophysiology / Journal of Medical Association of Thailand / Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology / Journal of Cardiovascular Medicine / Medical Science Monitor / Nutrition/Pediatric Pulmonology Journal / Regulatory Peptides / World Journal of Cardiology

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๖๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๒ เมษายน ๒๕๖๑