สุวบุญ จิรชาญชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

เกิดพ.ศ. 2507 (59 ปี)
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
อาชีพนักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, อาจารย์, นักวิชาการ
องค์การวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์[1] สุวบุญ จิรชาญชัย (เกิด พ.ศ. 2507) เป็นคณบดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย[2] ศ.สุวบุญ จิรชาญชัย หรือ ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาเคมี โดยเฉพาะเรื่อง พอลิเมอร์ชีวภาพ ซุปปราโมเลกุล พอลิเมอร์สังเคราะห์ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable plastics) พอลิเมอร์เมมเบรนเซลล์ เชื้อเพลิง โดยได้สร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำกว่า 80 เรื่อง[3] เขาได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี พ.ศ. 2552 และรางวัลด้านวิชาการต่าง ๆ อีกมากมาย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ศ.สุวบุญ จิรชาญชัย สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (อสช 25069)[4] จากนั้นเขาศึกษายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นเวลาครึ่งปี ก่อนได้รับทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) เข้าศึกษาต่อยังประเทศที่ญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยโอซากะ ในสาขา Applied Fine Chem จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นจึงศึกษาต่อยังสาขาวิชาเดิม ที่มหาวิทยาลัยโอซากะ จนจบปริญญามหาบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นได้กลับมาเป็นอาจารย์ ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดิม ด้วยทุนมูลนิธิฮิตาชิ จนสำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2538[5]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตแล้ว ในปี พ.ศ. 2535 ศ.สุวบุญ จิรชาญชัย ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในขณะนั้น ซึ่งเป็นช่วงบุกเบิก หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก จนกลับมารับตำแหน่งสอนที่วิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี

รางวัล[แก้]

 • รางวัลเมธีวิจัยนวัตกรรม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ปี พ.ศ. 2549
 • รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2550
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี พ.ศ. 2552
 • รางวัลนักวิจัยนวัตกรรม (สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) พ.ศ. 2553 - 2554
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557[6]

วิทยากรในต่างประเทศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"สุวบุญ จิรชาญชัย"เป็นศาสตราจารย์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, matichon.co.th .วันที่ 24 เม.ย. 2554
 2. คณะกรรมการสมาคม, thaipolymersociety.org/ .สืบค้นเมื่อ 20/06/2560
 3. ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, readgur.com .สืบค้นเมื่อวันที่ 19/06/2560
 4. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย อัสสัมชนิกผู้ได้รับทุน PTT NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558[ลิงก์เสีย], สมาคมอัสสัมชัญ .สืบค้นเมื่อ 19/06/2560
 5. ประวัติสุวบุญ จิรชาญชัย, cop.car.chula.ac.th/ .สืบค้นเมื่อวันที่ 19/06/2560
 6. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล[ลิงก์เสีย], วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ .วันที่ 19 ก.พ. 2557
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕๙, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๔๕, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔