ประเสริฐ โศภน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน
Prasert Sobhon.jpg
เกิด8 ธันวาคม พ.ศ. 2486 (76 ปี)
จังหวัดสกลนคร
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเสริฐ โศภน (เกิด 8 ธันวาคม พ.ศ. 2486) เกิดที่จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 10 คน ของ นายสุนทร และนางสว่างจิต โศภน เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ที่มีผลงานดีเด่นในสาขากายวิภาคศาสตร์และเซลล์ชีววิทยา เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเซลล์ชีววิทยา ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2538 สมรสกับนางกรรณิการ์ (กุลพงษ์) โศภน มีบุตร 2 คน คือ น.ส. ขวัญหล้า โศภน และ นายสินธุ โศภน

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

 • สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนศรีโกสุมวิทยา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • เข้าศึกษาต่อ ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) สาขาเตรียมแพทย์ศิริราช
 • ได้รับทุนการศึกษา ภายใต้แผนการโคลัมโบ จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก จนได้รับปริญญาตรี ด้านชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2509
 • ได้รับทุน มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอก สาขาเซลล์ชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2513

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งบริหาร

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

ผลงานด้านการวิจัย[แก้]

 • การศึกษาพยาธิชีววิทยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์คุณลักษณะ ของแอนติเจนและยีน ของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica ที่มีศักยภาพในการพัฒนา วิธีตรวจสอบการติดเชื้อและวัคซีน
 • การควบคุมกระบวนการสร้าง และการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์ โดยประสาทฮอร์โมนในหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538 - 2543 สมบัติ จำปาเงิน เรียบเรียง สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 2. [http://www.dpst.in.th/dpst_forum.php?Action=ViewTopic&TopicID=183 (ไทยรัฐ) 12 นักวิจัยรับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโสสกว.]สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 3. รางวัล:ภาควิชากายภาพศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนกนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๐, ตอน ๑๐ ข, ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖, หน้า ๓๑
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2538 : ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภน. [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2538.