ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม (English: Piyasan Praserthdam) เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์และนักวิจัยชาวไทยในศูนย์เชี่ยวชาญทางเฉพาะทางด้านคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา[1] หรือ Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering[2][1] ที่มีผลงานดีเด่นในสาขวิศวกรรมเคมี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[3] ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย[4][5] นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาวิศวกรรมเคมี[6] รางวัล ศักดิ์อินทาเนีย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[7] และเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2540, 2544 และ 2547[8] สาขาวิศวกรรมเคมี

ประวัติ[แก้]

ประวัติการศึกษา[7][9][3][10][แก้]

ประวัติการทำงาน[7][9][3][แก้]

ตำแหน่งบริหาร[7][แก้]

เกียรติคุณและรางวัล[11][6][8][5][4][แก้]

 • พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) รางวัล PTIT Awards: PTIT Fellow ประจำปี 2552 – 2553[11][4]
 • พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์[6][4]
 • พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) รางวัลทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 3สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)[8][4]
 • พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ[5][4]
 • พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) รางวัลทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)[8][4]
 • พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) รางวัลทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)[8][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[12][4][13][แก้]

แพรแถบย่อ ชั้น ชื่อ อักษรย่อ ชื่อเดิม วันสถาปนา ลำดับเกียรติ[13]
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. มัณฑนาภรณ์ พ.ศ. 2412 24
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. นิภาภรณ์ พ.ศ. 2412 23
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. จุลสุราภรณ์ พ.ศ. 2412 16
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. จุลวราภรณ์ พ.ศ. 2412 15
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. มหาสุราภรณ์ พ.ศ. 2412 11
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. มหาวราภรณ์ พ.ศ. 2412 10
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. - พ.ศ. 2461 9
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 8
Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ. - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 30
link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg[12] เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ร.ด.ม.(ผ)/ร.ด.ม.(ศ) - พ.ศ. 2425

ผลงานด้านการวิจัย[7][10][แก้]

ศ.ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา ( Catalyst ) ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ยังได้บุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับผลึกขนาดนาโนเมตร[7] เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยชนิดใหม่ที่ว่องไวกว่า ซึ่งผลงานของท่าน สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ภาคอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

สิทธิบัตร[4][7][14][แก้]

 • สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 5,849,662 December 15, 1998 เรื่อง “Catalyst comprising of element from group 1B and V111B activated by oxygen and/or oxygen containing compound”.[14]
 • ยื่นขอสิทธิบัตรประเทศไทย เรื่อง กรรมวิธีการฟื้นฟูสภาพแคตาไลติคคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้งานแล้ว[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 https://www.eng.chula.ac.th/th/research/research-groups/centers-of-excellence/
 2. http://chem.eng.chula.ac.th/research-group/center-of-excellence-in-catalysis-and-catalytic-reaction-engineering
 3. 3.0 3.1 3.2 https://reg.mfu.ac.th/research/pdf/book12.pdf
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 https://www2.mtec.or.th/search_researcher/detail.asp?p=iadfsztaw&k=hpno
 5. 5.0 5.1 5.2 http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000155889
 6. 6.0 6.1 6.2 http://www.scisoc.or.th/home/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=73
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 https://www.eng.chula.ac.th/th/faculty/hall-of-fame/2552-006/
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 หนังสือเมธีวิจัยอาวุโส ๒๕๔๗-๒๕๔๘, สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย
 9. 9.0 9.1 http://chem.eng.chula.ac.th/faculty-member/piyasan-praserthdam
 10. 10.0 10.1 http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4410&Itemid=724
 11. 11.0 11.1 http://www.ptit.org/index.php/About.Awardees/page/2
 12. 12.0 12.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/011/2.PDF
 13. 13.0 13.1 ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 14. 14.0 14.1 https://patentimages.storage.googleapis.com/99/b4/ed/d33b366d204fb6/US5849662.pdf