อลิศรา เรืองแสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อลิศรา เรืองแสง
Alissara reungsang.jpg
เกิด12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 (56 ปี)
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต
มีชื่อเสียงจากเชื้อเพลิงชีวภาพ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (2563)[1]
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันที่ทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง (เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509) เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัย และอาจารย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานการวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน[1] เป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1] และเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม[2]

ประวัติ[แก้]

อลิศราเกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนแรกของบุญเลิศและฉอ้อน ศรีวัฒนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น[3] ปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชศาสตร์(จุลชีววิทยา)จากมหาวิทยาลัยมหิดล[4] และปริญญาเอกในสาขาทรัพยากรน้ำจากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต รัฐไอโอวา สหรัฐ[5]

อลิศราได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น[6][7] ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 [8] หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อลิศราได้รับทุน Hitachi Research Fellowship ในการทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก 1 ปีที่ภาควิชาวิศวกรรมเมือง มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น[9]

อลิศรามีผลงานดีพิมพ์ในวารสาร[10][11] ระดับนานาชาติกว่า 160 เรื่องในฐานข้อมูลสโกปัส[12] ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Scopus มากกว่า 2,600 ครั้ง และในฐานข้อมูล Google Scholar มากกว่า 3,000 ครั้ง

รางวัล[แก้]

งานเขียน[แก้]

 • เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์ (พ.ศ. 2562)[18]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ม.ป.ป). "นักวิจัยคณะเทคโนโลยี ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น". คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 2021-10-18. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)
 2. 2.0 2.1 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (2563). "รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 2564-10-18. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |year= (help)
 3. ศิษย์เก่ามข. https://accounts.kku.ac.th/alumni/sign-up?AlumniSearch%5Bstudent_code%5D=&AlumniSearch%5Bfirstname%5D=%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2&AlumniSearch%5Blastname%5D=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%7Cสืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 4. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล https://gralumni.mahidol.ac.th/th/index.php/en/2019-05-28-08-13-18/2562%7Cสืบค้นเมื่อ[ลิงก์เสีย] 2564-10-18
 5. ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย : ท.ม. )https://stscholar.nstda.or.th/stscholar/sis/st_scholar.php?ScholarID=4120 |สืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 6. บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ https://te.kku.ac.th/board/?page_id=315
 7. http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/IRD/KM/1%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20MMS6%20June%2016%202020%20%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2.pdf%7Cสืบค้นเมื่อ[ลิงก์เสีย] 2564-10-18
 8. เข้ารับราชการเมื่อ 2534 ชื่อเดิมอลิศรา ศรีวัฒนา หน้า 9 https://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=1900 |สืบค้นเมื่อ 2564-10-20
 9. The Hitachi Scholarship Foundation มอบทุนประเทศญี่ปุ่น https://www.scholarship.in.th/the-hitachi-scholarship-foundation-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88/%7Cสืบค้นเมื่อ[ลิงก์เสีย] 2564-10-20
 10. ม.ขอนแก่น วิจัยสำเร็จ ผลิตก๊าซไฮเทน พลังงานทดแทนจากอ้อย https://www.esanbiz.com/7519 เก็บถาวร 2021-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน |สืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 11. Bioresource Technology https://www.journals.elsevier.com/bioresource-technology,Chiang Mai Journal of Science https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/,International[ลิงก์เสีย] Journal of Hydrogen Energy https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy%7Cสืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 12. sciencedirect https://www.sciencedirect.com/search?qs=Reungsang/%7Cสืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 13. https://th.kku.ac.th/80418/
 14. https://mahidol.ac.th/th/2020/award-research-2/%7Cสืบค้นเมื่อ[ลิงก์เสีย] 2564-10-18
 15. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. https://te.kku.ac.th/?p=15129%7Cสืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 16. https://rad.kku.ac.th/Menu_support/FILEDOWNLOAD/%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562.pdf%7Cสืบค้นเมื่อ[ลิงก์เสีย] 2564-10-18
 17. สกว.ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม 6 ภาคอีสาน|สืบค้นเมื่อ 2564-10-18
 18. สกสว. (2562). "เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์". สกสว. กรุงเทพฯ: สกสว. สืบค้นเมื่อ 2564-10-18. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |year= (help)
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๘๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๗๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข หน้า ๒๔๐, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]