พรรคอิสระ (พ.ศ. 2499)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคอิสระ
หัวหน้าเกตุ วงศ์กาไสย
เลขาธิการเรืองยศ ทองโรจน์
ก่อตั้ง19 ธันวาคม พ.ศ. 2499
ถูกยุบ20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (1 ปี 305 วัน)
ที่ทำการ1157 ถนนวรบุตร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สภาผู้แทนราษฎร ก.พ. พ.ศ. 2500
2 / 160
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 160
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคอิสระ (พ.ศ. 2499) พรรคการเมืองขนาดเล็กของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ต่อ พระยาราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นลำดับที่ 10/2499 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 มีนาย เกตุ วงศ์กาไสย เป็นหัวหน้าพรรคและนาย เรืองยศ ทองโรจน์ เป็นเลขาธิการพรรค [1] ซึ่งที่ทำการพรรคตั้งอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ทางพรรคอิสระได้ ส.ส.เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คนโดยทั้ง 2 คนเป็น ส.ส. ที่มาจาก จังหวัดมหาสารคาม คือ นายเกียรติ นาคะพงษ์ และนายเรืองยศ ทองโรจน์

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคอิสระได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คนคือ นายเกตุ วงศ์กาไสย หัวหน้าพรรค

พรรคอิสระได้ถูกยุบตามคำสั่ง คณะปฏิวัติในการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501 ที่มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอิสระ เล่ม 74 ตอน 1ง หน้า 20 1 มกราคม พ.ศ. 2500
  2. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้บรรดาพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงไป)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.