จังหวัดมหาสารคามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดมหาสารคามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.64%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 5 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 5 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 ลดลง1
คะแนนเสียง 373,961 53,373 32,828
ร้อยละ 76.02 10.85 6.67

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดมหาสารคาม)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 373,961 76.02% เพิ่มขึ้น5.15%
ประชาธิปัตย์ 53,373 10.85% ลดลง3.34%
อื่น ๆ 64,573 13.13% ลดลง1.81%
ผลรวม 491,907 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
76.02%
ประชาธิปัตย์
  
10.85%
อื่น ๆ
  
13.13%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 72,380 75.89% 12,568 13.18% 10,433 10.94% 95,381 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 71,329 72.86% 9,964 10.18% 16,605 16.96% 97,898 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 69,644 72.70% 11,337 11.84% 14,814 15.46% 95,795 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 80,757 79.29% 9,766 9.59% 11,332 11.13% 101,855 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 79,851 79.08% 9,738 9.64% 11,389 11.28% 100,978 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 373,961 76.02% 53,373 10.85% 64,573 13.13% 491,907 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดมหาสารคาม)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 5 327,333 66.59% 5 Steady 100.00%
ภูมิใจไทย 5 133,092 27.08% 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 24 31,129 6.33% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 34 491,554 100.00% 5 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
66.59%
ภูมิใจไทย
  
27.08%
อื่น ๆ
  
6.33%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 71,318 76.21% 11,121 11.88% 11,148 11.91% 93,587 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 63,643 64.52% 30,400 30.82% 4,601 4.66% 98,644 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 61,012 63.12% 32,420 33.54% 3,227 3.34% 96,659 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 70,935 69.68% 25,961 25.50% 4,910 4.82% 101,806 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 60,425 59.91% 33,190 32.91% 7,243 7.18% 100,858 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 327,333 66.59% 133,092 27.08% 31,129 6.33% 491,554 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดมหาสารคาม
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 373,961 76.02
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 7,153 1.45
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,115 0.23
ประชากรไทย (4) 640 0.13
รักประเทศไทย (5) 7,180 1.46
พลังชล (6) 254 0.05
ประชาธรรม (7) 95 0.02
ดำรงไทย (8) 76 0.02
พลังมวลชน (9) 345 0.07
ประชาธิปัตย์ (10) 53,373 10.85
ไทยพอเพียง (11) 236 0.05
รักษ์สันติ (12) 2,263 0.46
ไทยเป็นสุข (13) 96 0.02
กิจสังคม (14) 873 0.18
ไทยเป็นไท (15) 498 0.10
ภูมิใจไทย (16) 32,828 6.67
แทนคุณแผ่นดิน (17) 182 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 166 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 198 0.04
การเมืองใหม่ (20) 263 0.05
ชาติไทยพัฒนา (21) 6,494 1.32
เสรีนิยม (22) 432 0.09
ชาติสามัคคี (23) 116 0.02
บำรุงเมือง (24) 91 0.02
กสิกรไทย (25) 121 0.02
มาตุภูมิ (26) 221 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 67 0.01
พลังสังคมไทย (28) 58 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 207 0.04
มหาชน (30) 589 0.12
ประชาชนชาวไทย (31) 59 0.01
รักแผ่นดิน (32) 36 0.01
ประชาสันติ (33) 105 0.02
ความหวังใหม่ (34) 273 0.06
อาสามาตุภูมิ (35) 90 0.02
พลังคนกีฬา (36) 733 0.15
พลังชาวนาไทย (37) 87 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 22 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 203 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 108 0.02
บัตรดี 491,907 94.39
บัตรเสีย 23,094 4.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,146 1.18
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 521,147 73.64
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 707,705 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองมหาสารคาม (ยกเว้นตำบลลาดพัฒนา และตำบลท่าสองคอน) อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง) และอำเภอแกดำ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรจิตร ยนต์ตระกูล (1)* 71,318 76.21
ภูมิใจไทย อภิราชฐ์ บรรณารักษ์ (16) 11,121 11.88
ประชาธิปัตย์ เชวงศักดิ์ พลลาภ (10) 10,558 11.28
กิจสังคม อัตถพงษ์ จันทรเจริญ (14) 353 0.38
แทนคุณแผ่นดิน พันตำรวจโท ทองใบ ศรีสุนะ (39) 70 0.07
เพื่อฟ้าดิน วันบุญ ชาวหนอง (18) 68 0.07
พลังคนกีฬา สมบูรณ์ พิชัย (36) 60 0.06
ความหวังใหม่ ปพัชสรณ์ พลภูวษิตย์ (34) 39 0.04
ผลรวม 93,587 100.00
บัตรดี 93,587 92.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,070 4.00
บัตรเสีย 4,024 3.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,681 74.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,597 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอวาปีปทุม และอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ (1)* 63,643 64.52
ภูมิใจไทย สุชาติ ศรีสังข์ (16)✔ 30,400 30.82
ประชาธิปัตย์ อัษฎา วนาทรัพย์ดำรง (10) 4,060 4.12
รักษ์สันติ พงศ์พัฒน์ เกียรติศักดิ์ไพศาล (12) 391 0.40
เพื่อนเกษตรไทย ประเคน ภวาระศรี (39) 89 0.09
ชาติไทยพัฒนา นิพนธ์ วงศ์พัฒน์ (21) 48 0.05
ความหวังใหม่ ธนพล ซามาตย์ (34) 13 0.01
ผลรวม 98,644 100.00
บัตรดี 98,644 94.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,624 1.55
บัตรเสีย 4,496 4.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,764 72.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,004 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยางสีสุราช อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (1)✔ 61,012 63.12
ภูมิใจไทย ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร (16) 32,420 33.54
ประชาธิปัตย์ ประสารมิตร เอมราช (10) 3,033 3.14
ประชาสันติ เรืองชัย เรืองพิสิฐ (33) 95 0.10
เพื่อนเกษตรไทย สงกรานต์ หล่อวัตร (39) 85 0.09
ความหวังใหม่ ธณพร โพธิ์หล้า (34) 14 0.01
ผลรวม 96,659 100.00
บัตรดี 96,659 95.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,417 1.39
บัตรเสีย 3,589 3.53
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,665 72.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,644 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก) อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ (1)* 70,935 69.68
ภูมิใจไทย โกศล คาดพันโน (16) 25,961 25.50
ประชาธิปัตย์ สุวรรณ ไชยชิน (10) 4,771 4.69
ความหวังใหม่ เลอสรรค์ สิทธิด่าง (34) 80 0.08
เพื่อฟ้าดิน พลังใจ ชาติบุญนิยม (18) 59 0.06
ผลรวม 101,806 100.00
บัตรดี 101,806 95.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,563 1.46
บัตรเสีย 3,710 3.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,079 74.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,786 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองมหาสารคาม (เฉพาะตำบลลาดพัฒนา และตำบลท่าสองคอน) อำเภอเชียงยืน อำเภอชื่นชม และอำเภอกันทรวิชัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดมหาสารคาม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กุสุมาลวตี ศิริโกมุท (1)✔ 60,425 59.91
ภูมิใจไทย ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ (16) 33,190 32.91
ประชาธิปัตย์ กริช กงเพชร (10)✔ 7,025 6.97
แทนคุณแผ่นดิน บุญธร อุปนันท์ (17) 64 0.06
พลังคนกีฬา สุเทพ จันทะเหลา (36) 60 0.06
ชาติไทยพัฒนา นิยม แสงจันดา (21) 36 0.04
ความหวังใหม่ ร้อยตำรวจตรีสุคนธ์ แสนคุณท้าว (34) 35 0.03
เพื่อนเกษตรไทย นิธิวัฒน์ รำเหลือ (39) 23 0.02
ผลรวม 100,858 100.00
บัตรดี 100,858 95.18
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,841 1.74
บัตรเสีย 3,259 3.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,958 74.79
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,674 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)