อำเภอกุดรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกุดรัง
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอกุดรัง
ประตูสู่สารคาม ไหมงามลายสร้อยดอกหมาก
ของฝากมันแกวลือชื่อ ใกล้สะดืออีสาน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกุดรัง
อักษรโรมัน Amphoe Kut Rang
จังหวัด มหาสารคาม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 267.0 ตร.กม.
ประชากร 37,105 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 138.97 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4412
รหัสไปรษณีย์ 44130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกุดรัง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
พิกัด 16°3′6″N 102°59′36″E / 16.05167°N 102.99333°E / 16.05167; 102.99333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4372 8215
หมายเลขโทรสาร 0 4372 8215
เว็บไซต์ อำเภอกุดรัง

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กุดรัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกุดรังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอกุดรังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบรบือ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอกุดรัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอกุดรัง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกุดรังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดรัง (Kut Rang) 16 หมู่บ้าน
2. นาโพธิ์ (Na Pho) 21 หมู่บ้าน
3. เลิงแฝก (Loeng Faek) 15 หมู่บ้าน
4. หนองแวง (Nong Waeng) 14 หมู่บ้าน
5. ห้วยเตย (Huai Toei) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกุดรังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดรังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลิงแฝกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเตยทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอกุดรัง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 นาโพธิ์ 10,429 10,411 10,370 10,293 10,271 10,193 10,128 10,100 10,032
2 เลิงแฝก 8,319 8,305 8,310 8,295 8,272 8,305 8,362 8,356 8,265
3 กุดรัง 6,833 6,839 6,834 6,864 6,847 6,824 6,848 6,830 6,802
4 หนองแวง 5,960 5,942 5,953 5,948 5,899 5,898 5,907 5,880 5,887
5 ห้วยเตย 5,657 5,665 5,638 5,610 5,607 5,596 5,562 5,537 5,457
รวม 37,198 37,162 37,105 37,010 36,896 36,816 36,807 36,703 36,443

อ้างอิง[แก้]