รายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อวัดเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

พระอารามหลวง(มหานิกาย)[แก้]

 • วัดมหาชัย พระอารามหลวง (ชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลตลาด/อำเภอเมืองมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอกันทรวิชัย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอกุดรัง[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอชื่นชม[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอแกดำ[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอโกสุมพิสัย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอเชียงยืน[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอนาเชือก[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอนาดูน[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอบรบือ[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอยางสีสุราช[แก้]

ตำบลยางสีสุราช

 • วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม (บ้านโพธิ์ชัย)
 • วัดหนองแปน
 • วัดอุตราราม (บ้านแวงยาง)
 • วัดหนองกอก
 • วัดยางสีสุราช
 • ที่พักสงฆ์กุดตะเข้
 • ที่พักสงฆ์ป่าศรีสวัสดิ์

ตำบลดงเมือง

 • วัดดงเมืองน้อย
 • วัดหนองหน่อง
 • วัดสว่างอารมณ์ (บ้านสว่าง)
 • วัดโนนจาน
 • วัดโนนแห่
 • ที่พักสงฆ์ป่าสุธรรมมาราม (บ้านโคกม่วง)

ตำบลบ้านกู่

 • วัดชัยมงคล (บ้านกู่)
 • วัดโนนรัง
 • วัดหนองจิก
 • วัดหนองหญ้าปล้อง
 • วัดหัวช้าง
 • วัดโคกม่วง
 • ที่พักสงฆ์ป่าตองโพธิการาม (บ้านป่าตอง)

ตำบลนาภู

 • วัดสะเดาหวาน
 • วัดสวอง
 • วัดนาเลิง
 • วัดศาลา
 • วัดสว่างนาภู (บ้านนาภู)
 • วัดหนองบัวชุม
 • วัดเหล่าหมากคำ
 • วัดป่าจิก
 • ที่พักสงฆ์ป่าสะเดาหวาน

ตำบลแวงดง

 • วัดดงแดน
 • วัดชัยมงคลวนาราม (บ้านโนนสมบูรณ์)
 • วัดดอนกลาง
 • วัดบุ่งง้าว
 • วัดหนองโดน (บ้านโดน)
 • วัดนกเหาะ
 • วัดบ้านเปล่ง
 • วัดชัยประดู่ (บ้านโนนกระยอม)
 • วัดหัวเรือ
 • ที่พักสงฆ์แวงดง
 • ที่พักสงฆ์โนนเจริญ
 • ที่พักสงฆ์โคกสะทอน
 • ที่พักสงฆ์ป่าแวงดง

ตำบลหนองบัวสันตุ

 • วัดหนองบัวสันตุ
 • วัดหนองรูแข้
 • วัดหนองแวง
 • วัดหนองขุ่น
 • วัดหนองพุก
 • วัดเหล่างิ้วบุญญาวาส (บ้านเหล่างิ้ว)
 • วัดเหล่างิ้ววนาราม (บ้านเหล่างิ้ว)
 • วัดหนองบัวใต้
 • ที่พักสงฆ์ป่าหนองแวง

ตำบลสร้างแซ่ง

 • วัดหูลิง
 • วัดฉนวน
 • วัดตาพวน
 • วัดสะตือสร้างแช่ง (บ้านสะตือ)
 • วัดหนองบัวแปะ
 • วัดโนนสวรรค์
 • วัดหนองบัวน้อย
 • วัดพังคีศรีวนาราม (บ้านพังคี)
 • ที่พักสงฆ์หัวเสือ

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอวาปีปทุม[แก้]

พระครูวรพรตสิทธิการ   เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม/วัดโสมนัสประดิษฐ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]