ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213
ถนนถีนานนท์,ถนนหัวโนนโกเกษตร,ถนนเกษตรสมบูรณ์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว112.781 กิโลเมตร (70.079 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2493–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.แจ้งสนิท ใน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 
ปลายทางทิศเหนือ ถ.เลี่ยงเมืองสกลนคร ใน อ.เมือง จ.สกลนคร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สายมหาสารคาม–สกลนคร เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งโดยเชื่อมต่อตัวเมืองมหาสารคาม ตัวเมืองกาฬสินธุ์ และตัวเมืองสกลนคร เข้าด้วยกัน แต่เดิมถนนสายนี้คือ ทางหลวงสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สกลนคร ซึ่งในประกาศราชกิจจานุเบกษาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 12 ธันวาคม 2493 ได้ขนานนามทางหลวงสายนี้ว่า ถนนถีนานนท์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายไสว ถีนานนท์ อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางมหาสารคาม

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเริ่มต้นบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ผ่านอำเภอกันทรวิชัย เข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงแยกยางตลาดในอำเภอยางตลาด ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 มาบรรจบทางซ้าย จึงสิ้นสุดช่วงแรกโดยมีระยะทาง 25.788 กิโลเมตร หากขับตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จนเมื่อถึงทางแยกต่างระดับวงแหวนลำพาน จะแยกจากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไปทางซ้าย โดยได้รับการกำหนดหมายเลขใหม่เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 และมีเส้นทางผ่านตัวเมืองกาฬสินธุ์ จนเมื่อถึงแยกสมเด็จในอำเภอสมเด็จ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 จะมีเส้นทางแยกออกไปทางขวา ซึ่งหากตรงไปจะเป็นจุดเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ในช่วงที่สอง โดยมีเส้นทางผ่านอำเภอสมเด็จ ก่อนที่จะเข้าเขตจังหวัดสกลนคร ผ่านอำเภอภูพาน ผ่านอำเภอกุดบาก จนสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 241 อำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางช่วงที่สอง 82.503 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 112.781 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่อำเภอเมืองมหาสารคามถึงเชิงเขาภูพาน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2 - 4 ช่องจราจรจนถึงอำเภอเมืองสกลนคร

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ทิศทาง: มหาสารคาม - สกลนคร
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
มหาสารคาม - ยางตลาด
มหาสารคาม 0+000 สามแยกกาฬสินธุ์ ถนนนครสวรรค์ ไปอำเภอโกสุมพิสัย ถนนนครสวรรค์ เข้าเมืองมหาสารคาม
แยกบ้านวังยาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ไปจังหวัดขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ไปจังหวัดร้อยเอ็ด
สะพาน ข้ามแม่น้ำชี
ทางหลวงท้องถิ่น ไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(พื้นที่ขามเรียง) , อำเภอเชียงยืน บรรจบ มค.4009 มค.4009 ทางเข้าบ้านใคร่นุ่น
ไม่มี มค.3001 มค.3001 ไปบ้านมะค่า
ไม่มี มค.3064 มค.3064 ไปอำเภอฆ้องชัย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2188 ไปอำเภอเชียงยืน ถนนสุขาภิบาล 22
กาฬสินธุ์ 25+788 แยกยางตลาด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไปจังหวัดขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ไปอำเภอโพนทอง, จังหวัดมุกดาหาร
ตรงไป: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สมเด็จ - สกลนคร
กาฬสินธุ์ สี่แยกสมเด็จ เชื่อมต่อจาก: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2041 ไปอำเภอสหัสขันธ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 ไปอำเภอกุฉินารายณ์, จังหวัดมุกดาหาร
สกลนคร ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291 ไปอำเภอนาคู
ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2330 ไปบ้านห้วยหวด, อำเภอเต่างอย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 ไปอำเภอกุดบาก ทางเข้าเขื่อนน้ำพุง
ไม่มี สน.3007 สน.3007 ไปอำเภอเต่างอย
สน.2052 สน.2052 ไปอำเภอกุดบาก ไม่มี
ทางเข้าพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ไม่มี
ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2339 ไปอำเภอเต่างอย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 241 ไปจังหวัดอุดรธานี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 241 ไปอำเภอธาตุพนม
168+503 ตรงไป: ถนนสุขเกษม เข้าเมืองสกลนคร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]