ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:รายการบทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายชื่อบทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมี บทความเหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือผ่านการคัดเลือกเป็นบทความคัดสรรทั้งหมด รายชื่อนี้ยึดตาม List of articles every Wikipedia should have/Version 1.4 จัดทำเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จำนวน 1,000 บทความ

คุณสามารถใช้หน้านี้เป็นรายการเฝ้าดูส่วนกลางเพื่อติดตามสถานภาพของบทความ

บทความสำคัญสูงสุด ซึ่งถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิกิพีเดียทุกภาษา แสดงด้วยตัวเส้นหนา

หมายเหตุ:

 • บทความที่มีสัญลักษณ์ดาว () หมายถึงบทความที่เป็นบทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาไทย
 • บทความที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีเขียวมีเครื่องหมายกากบาท () หมายถึงบทความที่เป็นบทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทย

สัญลักษณ์เหล่านี้มีการปรับโดยใช้มนุษย์และอาจล้าสมัยได้ คุณสามารถแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ที่คุณพบได้เอง

บทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมีแบ่งตามหมวด
หมวด จำนวน
(บทความ)
ชีวประวัติ 204
ปรัชญาและจิตวิทยา 18
มุมมองทางโลกและศาสนา 25
สังคมศาสตร์ 70
ภาษาและวรรณกรรม 47
วิทยาศาสตร์ 299
เทคโนโลยี 70
วัฒนธรรม ศิลปะและสันทนาการ 76
ประวัติศาสตร์ 45
ภูมิศาสตร์ 146
รวม 1000

ชีวประวัติ

[แก้]

ปรัชญาและจิตวิทยา

[แก้]

มุมมองทางโลกและศาสนา

[แก้]
 1. พระเป็นเจ้า (en:God)
 2. ปรัมปราวิทยา (en:Mythology)
 3. อเทวนิยม (en:Atheism)
 4. ความเชื่อมูลฐานทางศาสนา (en:Fundamentalism)
 5. วัตถุนิยม (en:Materialism)
 6. เอกเทวนิยม (en:Monotheism)
 7. พหุเทวนิยม (en:Polytheism)
 8. วิญญาณ (en:Soul)
 9. ศาสนา (en:Religion)
  1. ศาสนาพุทธ (en:Buddhism)
  2. ศาสนาคริสต์ (en:Christianity)
   1. โรมันคาทอลิก (en:Catholic Church)
  3. ลัทธิขงจื๊อ (en:Confucianism)
  4. ศาสนาฮินดู (en:Hinduism)
   1. ตรีมูรติ (en:Trimurti)
  5. ศาสนาอิสลาม (en:Islam)
   1. ชีอะหฺ (en:Shia Islam)
  6. ศาสนาเชน (en:Jainism)
  7. ศาสนายูดาย (en:Judaism)
  8. ศาสนาซิกข์ (en:Sikhism)
  9. ลัทธิเต๋า (en:Taoism)
  10. ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (en:Zoroastrianism)
 10. ลัทธิศูฟี (en:Sufism)
 11. โยคะ (en:Yoga)
 12. เซน (en:Zen)

สังคมศาสตร์

[แก้]
 1. สังคม (en:Society)
 2. อารยธรรม (en:Civilization)
 3. การศึกษา (en:Education)

ภาษาและวรรณกรรม

[แก้]

วิทยาศาสตร์

[แก้]
 1. วิทยาศาสตร์ (en:Science)
 2. ธรรมชาติ (en:Nature)

เทคโนโลยี

[แก้]

วัฒนธรรม ศิลปะและสันทนาการ

[แก้]
 1. วัฒนธรรม (en:Culture)
 2. ศิลปะ (en:Art)
  1. การ์ตูนช่อง (en:Comics)
  2. จิตรกรรม (en:Painting)
  3. การถ่ายภาพ (en:Photography)
  4. ประติมากรรม (en:Sculpture)
   1. เครื่องปั้นดินเผา (en:Pottery)
 3. การเต้นรำ (en:Dance)
 4. แฟชั่น (en:Fashion)
 5. ละคร (en:Theatre)
 6. อักษรวิจิตร (en:Calligraphy)

ประวัติศาสตร์

[แก้]
 1. ประวัติศาสตร์ (en:History)

ภูมิศาสตร์

[แก้]