กฎทรงพลังงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
BernoullisLawDerivationDiagram.svg
สมการนาเวียร์-สโตกส์
จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

กฎทรงพลังงาน (อังกฤษ: Conservation of energy) เป็นกฎในทางฟิสิกส์ กล่าวว่า พลังงานโดยรวมในระบบปิดหนึ่งๆ จะมีค่าคงที่เสมอ และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ทำได้แต่เพียงเปลี่ยนรูปของพลังงานไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การเสียดสีทำให้พลังงานจลน์กลายไปเป็นพลังงานความร้อน เป็นต้น ในทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์คือสภาวะของการทรงพลังงานในระบบอุณหพลศาสตร์ กล่าวให้ง่ายก็คือ กฎทรงพลังงานหมายถึง พลังงานไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือถูกทำลายไปได้ มันเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากพลังงานอย่างหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งเท่านั้น