วิกิพีเดีย:บทความที่ต้องการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความที่ต้องการ
เว็บย่อ:

วิธีการเสนอบทความ

ขั้นแรก ตรวจสอบว่าบทความที่คุณกำลังมองหายังไม่มีผู้สร้างขึ้น

  • ค้นหาบทความที่มีอยู่แล้ว หากมีบทความอยู่แล้ว แต่มิได้ใช้ชื่อที่คุณคาดไว้ คุณสามารถสร้างหน้าเปลี่ยนทางได้
  • ตรวจสอบการสะกด
  • โดยทั่วไป บทความจะใช้ชื่อสามัญของหัวเรื่อง ซึ่งอาจมิใช่ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่ออื่นที่คุณมีอยู่ในใจ

ขั้นต่อไป กรุณาให้แน่ใจว่าบทความเหมาะที่จะรวมอยู่ในวิกิพีเดีย บทความควรว่าด้วยหัวข้อที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งข้อมูลที่ไม่มีส่วนได้เสียและน่าเชื่อถือ เรามีการจำกัดความที่ค่อนข้างพิถีพิถันเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็น "แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ" เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติการเพิ่มข้อมูล

หากดูเหมือนผ่านเกณฑ์ ให้หาสาขาที่เหมาะสมแก่หัวเรื่องด้านล่าง และเพิ่มคำขอของคุณโดยคลิก "แก้" ที่ส่วนหัว ให้เขียนตามรูปแบบ ดังนี้

* [[ชื่อบทความที่ต้องการ]] ([[:en:ลิงก์ข้ามภาษา]]) คำอธิบาย [ลิงก์เพิ่มเติมสำหรับผู้เขียน]

โดยลิงก์ข้ามภาษา คำอธิบาย และลิงก์เพิ่มเติมไม่จำเป็น

คำอธิบายเพิ่มเติม

บทความที่เขียนขึ้นแล้ว หรือบทความที่ไม่เหมาะสม (อ่านรายละเอียดข้างบน) จะถูกลบออกจากรายชื่อ

นอกจากหน้านี้แล้ว อาจดูหน้าบทความที่ต้องการในหน้าอื่น ดังนี้

เนื้อหา

ยังไม่ได้จับคู่หรือไม่มีลิงก์ต่างภาษา[แก้]

บุคคล[แก้]

ศาสนา[แก้]

สังคมศาสตร์[แก้]

วัฒนธรรม[แก้]

รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง[แก้]

กฎหมาย[แก้]

เศรษฐศาสตร์[แก้]

การศึกษา[แก้]

การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง[แก้]

วิทยาศาสตร์[แก้]

พืช[แก้]

  • กระเบาใหญ่ (Hydnocapus anthelmintica) กระเบาน้ำ กระเบาเข้าแข็ง แก้วกาหลง กระเบา กระเบาตึ้ก กราเบา ตัวโฮ่งจี๊ เบา กะตงดง ดงปะเปา กระเบาข้าวเหนียว ดอกะเบา
  • มะกอกป่า (Spondias pinnata) กราไพ้ย ไพ้ย กอกกุก กูก กอกเขา กอกหมอง ไพแซ
  • รกฟ้า (Terminalia alata) กอง เชือก เซียก เซือก ฮกฟ้า

สัตว์[แก้]

วิทยาศาสตร์ประยุกต์[แก้]

คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว[แก้]

ศิลปกรรมและการบันเทิง[แก้]

ดนตรี[แก้]

การบันเทิง นันทนาการ กีฬา[แก้]

วรรณกรรม[แก้]

ภูมิศาสตร์[แก้]

  • ว่าง

ประวัติศาสตร์[แก้]

ยังไม่จัดหมวด[แก้]

จับคู่ลิงก์ต่างภาษาแล้ว[แก้]

วิทยาการคอมพิวเตอร์[แก้]

บุคคล[แก้]

ดูรายการที่นี่

ปรัชญาและจิตวิทยา[แก้]

ศาสนา เทววิทยา ลัทธิ[แก้]

สังคมศาสตร์[แก้]

วัฒนธรรมและสถาบัน[แก้]

เศรษฐศาสตร์[แก้]

กฎหมาย[แก้]

รัฐประศาสนศาสตร์และการทหาร[แก้]

การศึกษา[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ภาษา[แก้]

วิทยาศาสตร์[แก้]

คณิตศาสตร์[แก้]

ดาราศาสตร์[แก้]

ฟิสิกส์[แก้]

เคมี[แก้]

พืช[แก้]

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี[แก้]

แพทยศาสตร์[แก้]

ตา
เภสัชวิทยา

คหเศรษฐศาสตร์[แก้]

อาหาร[แก้]

ศิลปะ บันเทิง[แก้]

กีฬา[แก้]

วิดีโอเกม[แก้]

วรรณกรรม[แก้]

ภูมิศาสตร์[แก้]

ประวัติศาสตร์[แก้]

ยังไม่ได้จัดหมวด[แก้]

Haw Par Villa 28, Nov 06.JPG

1
Larry King.jpg

2
  • เอี๊ยม (en:Suspenders)
    • หมายเหตุ: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า "เอี๊ยม น. แผ่นผ้าสำหรับคาดหน้าอกเด็กเล็ก ๆ, เต่า ก็ว่า. (จ.)." จึงเข้าใจว่า ที่จริงเอี๊ยมคือผ้าแบบที่หง ไหเอ๋อร์ ใส่ในรูปที่ 1 ทางขวานี้ ไม่รู้จะมีบทความผ้าแบบนี้หรือไม่ยังหาไม่พบ แต่ปัจจุบัน สายคาดเสื้อแบบที่แลร์รี คิง ใส่ในรูปที่ 2 ก็เรียกเอี๊ยมเหมือนกัน และบทความภาษาอังกฤษข้างต้นนี้ตรงกับอย่างหลังนี้