สี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงล้อสี

สี คือการรับรู้ความถี่ (หรือความยาวคลื่น) ของแสง ในทำนองเดียวกันกับที่ระดับเสียง

มนุษย์สามารถรับรู้สีได้เนื่องจากโครงสร้างอันละเอียดอ่อนของดวงตา ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้แสงในช่วงความถี่ที่ต่างกัน การรับรู้สีนั้นขึ้นกับปัจจัยทางชีวภาพ (คนบางคนตาบอดสี ซึ่งหมายถึงคนคนนั้นเห็นสีบางค่าต่างจากคนอื่นหรือไม่สามารถแยกแยะสีที่มีค่าความอิ่มตัวใกล้เคียงกันได้ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถเห็นสีได้เลยมาแต่กำเนิด), ความทรงจำระยะยาวของบุคคลผู้นั้น, และผลกระทบระยะสั้น เช่น สีที่อยู่ข้างเคียง

บางครั้งเราเรียกแขนงของวิชาที่ศึกษาเรื่องของสีว่า รงคศาสตร์ วิชานี้จะครอบคลุมเรื่องของการรับรู้ของสีโดยดวงตาของมนุษย์, แหล่งที่มาของสีในวัตถุ, ทฤษฎีสีในวิชาศิลปะ, และฟิสิกส์ของสีในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า


ฟิสิกส์ของสี[แก้]

สีในช่วงสเปกตรัมที่มองเห็น

สี ช่วงความยาวคลื่น ช่วงความถี่
สีแดง ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
สีส้ม ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
สีเหลือง ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
สีเขียว ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz
สีน้ำเงิน ~ 485-500 nm ~ 620-600 THz
สีคราม ~ 440-485 nm ~ 680-620 THz
สีม่วง ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz

สเปกตรัมแสงที่มองเห็น แบบต่อเนื่อง
Spectrum441pxWithnm.png
ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีการปรับแกมมา]] 1.5.

สเปกตรัมคอมพิวเตอร์
Computerspectrum.png
แถบข้างล่างแสดงความเข้มสัมพัทธ์ของสีทั้งสาม เมื่อผสมกัน ทำให้เกิดสีข้างบน

สี, ความถี่, และพลังงานของแสง
Color \lambda \,\!/nm \nu \,\!/1014 Hz \nu_b \,\!/104 cm-1 E \,\!/eV E \,\!/kJ mol-1
อินฟราเรด >1000 <3.00 <1.00 <1.24 <120
แดง 700 4.28 1.43 1.77 171
ส้ม 620 4.84 1.61 2.00 193
เหลือง 580 5.17 1.72 2.14 206
เขียว 530 5.66 1.89 2.34 226
น้ำเงิน 470 6.38 2.13 2.64 254
ม่วง 420 7.14 2.38 2.95 285
Near ultraviolet 300 10.0 3.33 4.15 400
Far ultraviolet <200 >15.0 >5.00 >6.20 >598