ยาปฏิชีวนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยาปฏิชีวนะ (อังกฤษ: antibiotic) เป็นยาที่ใช้ฆ่าหรือชลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ยาปฏิชีวนะเป็นกลุ่มหนึ่งของยาต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial) ที่ประกอบด้วย

โดยทั่วไปยาปฏิชีวนะจะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่า 2000 และมักไม่ได้เป็นเอนไซม์ด้วย

Classes of Antibiotics[แก้]

Antibiotics[1]
Class Generic Name Brand Names Common Uses Side Effects
Aminoglycosides
อะมิกาซิน
(Amikacin)
Infections caused by Gram-negative bacteria, such as Escherichia coli and Klebsiella Hearing loss
Vertigo
Kidney damage
เจนตามัยซิน
(Gentamicin)
กานามัยซิน
(Kanamycin)
นีโอมัยซิน
(Neomycin)
เนติลมัยซิน
(Netilmicin)
สเตรปโตมัยซิน
(Streptomycin)
โทบรามัยซิน
(Tobramycin)
Cephalosporins
เซฟาคลอร์
(Cefaclor)
Wide range of infections Gastrointestinal upset and diarrhea
Nausea (if alcohol taken concurrently)
Allergic reactions
เซฟาดรอกซิล
(Cefadroxil)
เซฟาโซลิน
(Cefazolin)
เซฟิกซิม
(Cefixime)
เซโฟเพอราโซน
(Cefoperazone)
เซฟโฟแทกซิม
(Cefotaxime)
เซโฟตีแทน
(Cefotetan)
เซโฟซิติน
(Cefoxitin)
เซฟตาซิดิม
(Ceftazidime)
เซฟไตรอะโซน
(Ceftriaxone)
เซฟูรอกซิม
(Cefuroxime)
เซฟาเลกซิน
(Cefalexin)
เซฟาโลติน
(Cephalothin)
ลอราคาร์เบฟ
(Loracarbef)
Macrolides
Azithromycin Zithromax ("Zmax") and Sumamed Streptococcal infections, syphilis, respiratory infections, mycoplasmal infections, Lyme disease Nausea, vomiting, and diarrhea (especially at higher doses)
Jaundice
Clarithromycin
Erythromycin
Troleandomycin
Penicillins
Amoxicillin Novamox™  (CiplaIndia) Wide range of infections; penicillin used for streptococcal infections, syphilis, and Lyme disease Gastrointestinal upset and diarrhea
Allergy with serious anaphylactic reactions
Brain and kidney damage (rare)
Ampicillin
Azlocillin
Carbenicillin
Cloxacillin
Flucloxacillin
Mezlocillin
Nafcillin
Penicillin
Piperacillin
Ticarcillin
Polypeptides
Bacitracin Eye, ear or bladder infections; usually applied directly to the eye or inhaled into the lungs; rarely given by injection Kidney and nerve damage (when given by injection)
Colistin
Polymyxin B
Quinolones
Ciprofloxacin Ciplox™  (CiplaIndia) Urinary tract infections, bacterial postatitis, bacterial diarrhea, gonorrhea Nausea (rare)
Enoxacin
Levofloxacin
Norfloxacin
Ofloxacin
Sulfonamides
Mafenide Urinary tract infections (except sulfacetamide and mafenide) ; mafenide is used topically for burns Nausea, vomiting, and diarrhea
Allergy (including skin rashes)
Crystals in urine
Kidney failure
Decrease in white blood cell count
Sensitivity to sunlight
Sulfacetamide
Sulfamethizole
Sulfamethoxazole
Sulfasalazine
Sulfisoxazole
Trimethoprim-Sulfamethoxazole
Tetracyclines
Demeclocycline Syphilis, chlamydial infections, Lyme disease, mycoplasmal infections, rickettsial infections Gastroitestinal upset
Sensitivity to sunlight
Staining of teeth
Potential toxicity to mother and fetus during pregnancy
Doxycycline
Minocycline
Oxytetracycline
Tetracycline
Others
Aztreonam
Chloramphenicol
Clindamycin
Metronidazole
Nitrofurantoin
Pyrazinamide
Quinupristin/Dalfopristin
Rifampin
Spectinomycin
Vancomycin
Class Generic Name Brand Names Common Uses Side Effects

การผลิต[แก้]

ดูบทความหลักที่: การผลิตยาปฏิชีวนะ

การผลิตยาปฏิชีวนะ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหมัก (fermentation)

อ้างอิง[แก้]

  1. ^  The Merck Manual of Medical Information - Home Edition, Robert Berkow (Ed.) , Pocket (September, 1999) , ISBN 0-671-02727-1.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]