ปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปี หมายถึง ช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรรอบดาวฤกษ์ เช่นการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมีระยะเวลาของปีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์และความยาววงโคจรของดาวเคราะห์

การนับปีบนโลก[แก้]

ดูบทความหลักที่: สุริยคติ และ จันทรคติ

หนึ่งปีบนโลกตามปฏิทินสุริยคติ มีระยะเวลาทั้งหมด 365 วัน โดยที่โลกหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365 วัน 6 ชั่วโมง 9 นาที[1] หรือ 365.2524 วัน ส่งผลต่อการนับจำนวนวันให้ทุก ๆ 4 ปีจะมีวันเพิ่มขึ้นหนึ่งวันเป็น 366 วัน เพื่อทดแทนระยะเวลาที่ไม่พอดีวันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เรียกปีที่มี 366 วันว่า ปีอธิกสุรทิน วันที่เพิ่มขึ้นมาจะถูกเพิ่มลงในเดือนกุมภาพันธ์จาก 28 วัน เป็น 29 วัน ในทุก ๆ 4 ปี

มาตรานับเวลา[แก้]

60 วินาที = 1 นาที

60 นาที = 1 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง = 1 วัน

7 วัน = 1 สัปดาห์

28-31 วัน = 1 เดือน

12 เดือน = 1 ปี

365-366 วัน = 1 ปี

10 ปี = 1 ทศวรรษ

100 ปี = 1 ศตวรรษ

1000 ปี = 1 สหัสวรรษ


หนึ่งปีสุริยคติ มี 365 วัน = 8,760 ชั่วโมง = 525,600 นาที = 31,536,000 วินาที

ปีอธิกสุรทินมี 366 วัน = 8,784 ชั่วโมง = 527,040 นาที = 31,622,400 วินาที

หนึ่งปีจันทรคติมี 354 หรือ 355 วัน

ดูบทความหลักที่: ปฏิทินจันทรคติ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]