ความถี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แสดงคลื่นรูปไซน์ความถี่ต่างๆ คลื่นด้านล่างมีความถี่สูงกว่าคลื่นด้านบน

ความถี่ (อังกฤษ: frequency) คือปริมาณที่บ่งบอกจำนวนครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง การวัดความถี่สามารถทำได้โดยกำหนดช่วงเวลาคงที่ค่าหนึ่ง นับจำนวนครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้น นำจำนวนครั้งหารด้วยระยะเวลา และ คาบ เป็นส่วนกลับของความถี่ หมายถึงเวลาที่ใช้ไปในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ

ในระบบหน่วย SI หน่วยวัดความถี่คือเฮิรตซ์ (hertz) ซึ่งมาจากชื่อของนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อ Heinrich Rudolf Hertz เหตุการณ์ที่มีความถี่หนึ่งเฮิรตซ์หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งทุกหนึ่งวินาที หน่วยอื่นๆ ที่นิยมใช้กับความถี่ได้แก่: รอบต่อวินาที หรือ รอบต่อนาที (rpm) (revolutions per minute) อัตราการเต้นของหัวใจใช้หน่วยวัดเป็นจำนวนครั้งต่อนาที

อีกหนึ่งวิธีที่ใช้วัดความถี่ของเหตุการณ์คือ การวัดระยะเวลาระหว่างการเกิดขึ้นแต่ละครั้ง (คาบ) ของเหตุการณ์นั้นๆ และคำนวณความถี่จากส่วนกลับของคาบเวลา:

f = \frac{1}{T}

เมื่อ T คือคาบ

ความถี่ของคลื่น[แก้]

สำหรับคลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่นคลื่นวิทยุหรือแสง) สัญญาณไฟฟ้า หรือคลื่นอื่นๆ ความถี่ในหน่วยเฮิรตซ์ของคลื่นนั้นคือจำนวนรอบที่คลื่นนั้นซำรอยเดิมในหนึ่งวินาที สำหรับคลื่นเสียง ความถี่คือปริมาณที่บ่งบอกความทุ้มแหลม

ความถี่ของคลื่นมีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่น กล่าวคือความถี่ f มีค่าเท่ากับความเร็ว v ของคลื่นหารด้วยความยาวคลื่น λ (lambda) :

f = \frac{v}{\lambda}

ในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางในสุญญากาศ ความเร็วด้านบนก็คือความเร็วแสง และสมการด้านบนก็เขียนใหม่ได้เป็น:

f = \frac{c}{\lambda}

หมายเหตุ: เมื่อคลื่นเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ความถี่ของคลื่นจะยังคงที่อยู่ ในขณะที่ความยาวคลื่นและความเร็วเปลี่ยนไปตามตัวกลาง

ความถี่รอบตัวเรา[แก้]

โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งได้ดังนี้

3000-300 300-30 30-3 ความถี่
รังสีเอกซ์ รังสีเอกซ์ อุลตราไวโอเล็ต (UV) PHz
แสงที่มองเห็นได้ อินฟราเรด (IR) อินฟราเรด (IR) THz
คลื่น Sub millimeter EHF SHF GHz
UHF VHF HF MHz
MF LF VLF kHz
เสียง ไฟฟ้ากระแสสลับ - Hz
 • ความถี่มาตรฐานของโน้ตตัว A (ลา) นั้นถูกกำหนดไว้ที่ 440 เฮิรตซ์ ซึ่งเท่ากับ 440 รอบต่อวินาที และเป็นความถี่ที่วงออเคสตราใช้เป็นหลักในการตั้งเสียง
 • เด็กทารกสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงสุดประมาณ 20,000 เฮิรตซ์ แต่ผู้ใหญ่ไม่สามารถได้ยินเสียงที่ความถี่นี้ได้
 • ในทวีปยุโรป ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับคือ 50 เฮิรตซ์ (ใกล้เคียงกับโน้ตตัว G) ที่ความต่างศักย์ 230 โวลต์
 • ในทวีปอเมริกาเหนือ ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับคือ 60 เฮิรตซ์ (ใกล้เคียงกับโน้ตตัว B แฟลต) 117 โวลต์
       และนี้ก็เป็นระบบสัญณาณคลื่ยฃนความถี่เครื่อข่ายทรูมูฟ เอชใช้กันในความถี่ที่สูง

ทรูมูฟ เอช 3G เป็นโครงข่ายที่พัฒนาบนคลื่นความถี่ 850 MHZ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำ สามารถส่งสัญญาณครอบคุลมพื้นที่ในวงกว้างและทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้ขยายโครงข่าย 3G เพิ่มเติมบนคลื่นความถี่ 2100 MHZ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูง เพื่อมาเสริมประสิทธิภาพสัญญาณ 3G ให้มีช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น สามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า ซึ่งการเสริมกันและกันของ 2 คลื่นความถี่นี้เอง ทำให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ 3G ได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และไม่มีสะดุด ที่สำคัญลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่รองรับทั้ง 2 คลื่นความถี่คือ 850 MHZ และ 2100 MHZ จะสามารถใช้งานทั้งโทรและเล่นเน็ตบนเครือข่าย 3G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองไทย และยังสามารถนำไปใช้ได้ทุกทวีป เพราะเป็นมาตรฐานความถี่สากลที่ใช้กันทั่วโลก ผนวกกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรที่ทรูมูฟ เอช มีกว่า 216 รายทั่วโลก อาทิ VODAFONE จากยุโรป, CONEXUS จากเอเชีย และ NTT DOCOMO จากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะไปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา โอเชียเนีย หรือในประเทศแถบเอเชียด้วยกัน ยิ่งทำให้ลูกค้าโทรและเล่นเน็ตบนเครือข่าย 3G ได้ทุกที่อย่างไร้ขีดจำกัด

ดูเพิ่ม[แก้]