ดนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โน้ตเพลง

ดนตรี (อังกฤษ: music) คือ เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย) นอกจากดนตรีจะใช้ในด้านศิลปะได้แล้ว ยังสามารถใช้ในด้านสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ ได้

ประโยชน์ของเสียงดนตรี[แก้]

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • พัฒนาด้านอารมณ์
 • พัฒนาด้านภาษา
 • พัฒนาด้านร่างกาย
 • พัฒนาด้านปัญญา
 • พัฒนาด้านความเป็นเอกบุคคล
 • พัฒนาด้านสุนทรีย์
 • พัฒนาสมองให้มีความคิดที่ดี

อ้างอิง[แก้]

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

 • Colles, Henry Cope (1978). The Growth of Music : A Study in Musical History, 4th ed., London ; New York : Oxford University Press. ISBN 0-19-316116-8 (1913 edition online at Google Books)
 • Harwood, Dane (1976). "Universals in Music: A Perspective from Cognitive Psychology". Ethnomusicology 20 (3): 521–33. doi:10.2307/851047. 
 • Small, Christopher (1977). Music, Society, Education. John Calder Publishers, London. ISBN 0-7145-3614-8