เครื่องยนต์สันดาปภายใน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพเคลื่อนไหวแสดงการทำงานของเครื่องยนต์สี่จังหวะ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน (อังกฤษ: internal combustion engine) เป็นเครื่องยนต์ซึ่งการสันดาปของเชื้อเพลิง (มักเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์) เกิดขึ้นกับตัวออกซิไดซ์ (มักเป็นอากาศ) ในห้องเผาไหม้ ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน การขยายตัวของแก๊สอุณหภูมิและความดันสูงเกิดขึ้นจากการสันดาปทำให้เกิดแรงโดยตรงแก่บางส่วนประกอบของเครื่องยนต์ แรงนี้ตามแบบนำไปใช้กับลูกสูบ ใบพัดเทอร์ไบน์ หรือหัวฉีด แรงนี้เคลื่อนส่วนประกอบไประยะหนึ่ง โดยการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลที่มีประโยชน์[1][2][3][4]

คำว่า เครื่องยนต์สันดาปภายใน มักหมายถึง เครื่องยนต์ที่การสันดาปนั้นเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง เช่น ที่คุ้นเคยกันมากคือ เครื่องยนต์ลูกสูบสี่จังหวะและสองจังหวะ เช่นเดียวกับรุ่นดัดแปลง เช่น เครื่องยนต์ลูกสูบหกจังหวะ และเครื่องยนต์โรตารีวันเคิล เครื่องยนต์สันดาปภายในชั้นสองใช้การสันดาปต่อเนื่อง: กังหันแก๊ส เครื่องยนต์เจ็ต และเครื่องยนต์จรวดส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งสามเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในบนหลักการเดียวกับที่ได้อธิบายไปข้างต้น[1][2][3][4] เครื่องยนต์สันดาปภายในค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาปภายนอก เช่น เครื่องยนต์ไอน้ำหรือสเตอร์ลิง ซึ่งพลังงานถูกส่งไปยังของไหลทำงาน ซึ่งไม่ประกอบด้วย หรือผสมกับ หรือเจือปนกับ ผลิตภัณฑ์การสันดาป ของไหลทำงานสามารถเป็นได้ทั้งอากาศ น้ำร้อน น้ำความดันสูง หรือกระทั่งโซเดียมในสถานะของเหลว ให้ความร้อนในหม้อน้ำบางชนิด

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 Encyclopædia Britannica. "Encyclopedia Britannica: Internal Combustion engines". Britannica.com. สืบค้นเมื่อ 2010-08-28. 
  2. 2.0 2.1 "Internal combustion engine". Answers.com. 2009-05-09. สืบค้นเมื่อ 2010-08-28. 
  3. 3.0 3.1 "Columbia encyclopedia: Internal combustion engine". Inventors.about.com. สืบค้นเมื่อ 2010-08-28. 
  4. 4.0 4.1 "Private Tutor". Infoplease.com. สืบค้นเมื่อ 2010-08-28. 

- กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิคส์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิคส์กล่าวว่า "พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ แต่ ไม่สามารถสร้าง หรือ ทำลายได้" ดังนั้น ในที่เกิดการระเบิดเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในห้องเผาไหม้ พลังงานที่สะสมอยู่ในระบบ จะเป็นแปลงเป็นพลังงานที่ออกจากระบบได้ ในหลายรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบพลังงาน
- พลังงานศักดิ์ (Potential energy) คือ พลังงานที่ทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง
- พลังงานจลน์ (Kinetic energy) คือ พลังงานที่สามารถทำให้วัตถุนั้นทำงานได้เนื่องการการเคลื่อนที่
- พลังงานภายใน (Internal energy) คือ พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ การหมุนหรือการสั่งของอะตอม หรือโมเลกุลของสาร
- พลังงานที่เกิดจากการไหล (Flow energy) คือ พลังงานที่เกิดจากการไหล เป็นการเคลื่อนที่ของสารตัวกลาง ที่เข้าหรือออกจากระบบ
- พลังงานของระบบที่ไม่เกิดการไหล (Energy of non-flow system) คือ พลังงานที่ไม่มีการไหลเข้าหรือออกจากระบบ แต่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อได้รับความร้อน
- พลังงานของระบบเปิดที่มีกาไหลสม่ำเสมอ (Steady flow energy system) คือ พลังงานของระบบเปิดที่มีการไหลสม่ำเสมอ ซึ่งเกิดขึ้นจากสารตัวกลาง และการถ่ายเทความร้อน เข้าหรือออกจากระบบแหล่งข้อมูลอื่น[แก้]