รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 [1]
ลำดับ รหัส ชื่อสถานศึกษา จังหวัด หมายเหตุ
รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษารัฐบาล
1 1310506101 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
2 1310166201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
3 1310016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
4 1310226201 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
5 1310016101 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
6 1310106101 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
7 1310106102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
8 1310036401 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
9 1310466201 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
10 1310096201 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
11 1310456201 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
12 1310286201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร
13 1310026101 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
14 1310246201 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
15 1310186501 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพมหานคร
16 1310256501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร
17 1310276401 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
18 1310066201 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
19 1310086501 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร
20 1310046501 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร
21 1310366101 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สอก. กรุงเทพมหานคร
22 1311016101 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
23 1311026101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ
24 1311016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ
25 1311056401 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
26 1312056401 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี
27 1313036101 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี
28 1313016101 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี
29 1313016301 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี สอฉ. กลาง 1
30 1314016101 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
31 1314016103 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา
32 1314016102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
33 1314016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
34 1314046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา สอก. ภาคกลาง
35 1314146501 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
36 1314156401 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา
37 1314126401 วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา
38 1315016101 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง
39 1315046401 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง
40 1315066401 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
41 1316016101 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี
42 1316036101 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี
43 1316016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี
44 1316026301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี สอก. ภาคกลาง
45 1316016501 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
46 1316036401 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
47 1316046401 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี
48 1317016101 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
49 1317046101 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี
50 1317016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
51 1317016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอก. ภาคกลาง
52 1317066401 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
53 1318016101 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท
54 1318026301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท สอก. ภาคกลาง
55 1318086401 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท
56 1319016101 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี
57 1319116101 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
58 1319066101 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี
59 1319016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
60 1319016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี
61 1319096401 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี
62 1319036401 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
63 1320026101 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
64 1320096101 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี
65 1320016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี
66 1320096301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี
67 1320016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ชลบุรี
68 1320046401 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี
69 1320066401 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
70 1320056401 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี
71 1321016101 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง
72 1321016102 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง
73 1321056101 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง
74 1321016501 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง
75 1321036401 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
76 1322016101 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี
77 1322016501 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี
78 1322096401 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
79 1322076401 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี
80 1323016101 วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด
81 1323016501 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด
82 1323046401 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด
83 1324056101 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา
84 1324016101 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
85 1324016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
86 1324066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สอฉ. กลาง 3
87 1324016501 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
88 1324046401 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา
89 1324066401 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
90 1325016101 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
91 1325046101 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี
92 1325016501 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
93 1325026401 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
94 1326016101 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก
95 1326016401 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
96 1326046401 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก
97 1327056101 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว
98 1327066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว สอก. ภาคกลาง
99 1327046401 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว
100 1330016101 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 5
101 1330146101 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา
102 1330076101 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา
103 1330086101 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นครราชสีมา
104 1330016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 5
105 1330016202 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา
106 1330016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา
107 1330176401 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
108 1330156401 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา
109 1330126401 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ นครราชสีมา
110 1330206301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
111 1330216401 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา
112 1331026101 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 5
113 1331016101 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 5
114 1331016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
115 1331016501 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
116 1331046401 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
117 1331116401 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
118 1332016101 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 5
119 1332016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 5
120 1332016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์
121 1332036401 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
122 1332056401 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์
123 1332096401 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์
124 1332106401 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
125 1333016101 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
126 1333016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
127 1333016501 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
128 1333046401 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
129 1333086401 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ
130 1333016401 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
131 1334076101 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
132 1334016101 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
133 1334016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
134 1334016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
135 1334016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี
136 1334056401 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี
137 1334116401 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
138 1334156401 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี
139 1335016101 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
140 1335066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
141 1335086401 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ยโสธร
142 1336016101 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ
143 1336016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
144 1336016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ
145 1336126401 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ
146 1336076401 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
147 1337016101 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
148 1337066401 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
149 1339016101 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
150 1339046401 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
151 1340016101 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
152 1340076101 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น
153 1340016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
154 1340176301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
155 1340016501 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น
156 1340096401 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น
157 1340056401 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น
158 1340186401 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น
159 1340106401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น
160 1340126401 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น
161 1341016101 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
162 1341016102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
163 1341016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
164 1341196201 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
165 1341016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
166 1341016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี
167 1341046401 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
168 1341176401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี
169 1341066401 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี
170 1342016101 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
171 1342016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
172 1342056401 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย
173 1342096401 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
174 1343016101 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
175 1343016102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
176 1343016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย
177 1338096401 วิทยาลัยการอาชีพเซกา บึงกาฬ
178 1338036401 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
179 1344016101 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
180 1344016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
181 1344016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
182 1344016501 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม
183 1344086401 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
184 1344096401 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม
185 1345016101 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
186 1345116101 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
187 1345016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
188 1345066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สอก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
189 1345026401 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
190 1345066401 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
191 1345076401 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
192 1345016401 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
193 1346016101 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
194 1346066102 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
195 1346016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
196 1346106401 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์
197 1346126401 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
198 1346146401 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
199 1347016101 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 2
200 1347016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สกลนคร
201 1347046401 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร
202 1347126401 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สกลนคร
203 1348046101 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 2
204 1348016501 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 2
205 1349016401 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร สอฉ. ตะวันออกเฉียงเหนือ 2
206 1349026401 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
207 1350016101 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่
208 1350136101 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่
209 1350016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่
210 1350126301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ สอฉ. เหนือ 1
211 1350016501 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่
212 1350026401 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
213 1350096401 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
214 1351016101 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน
215 1351026301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน สอก. ภาคเหนือ
216 1351036401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน
217 1351066401 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
218 1352016101 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
219 1352016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
220 1352016501 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง
221 1352036401 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง
222 1352086401 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
223 1353016101 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
224 1353016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
225 1353016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
226 1353076401 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
227 1354016101 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
228 1354016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
229 1354056301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ สอฉ. เหนือ 2
230 1354046501 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
231 1354036401 วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่
232 1354066401 วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่
233 1355016101 วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน
234 1355016501 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน
235 1355056401 วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน
236 1355076401 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน
237 1356016101 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา
238 1356016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา สอฉ. เหนือ 2
239 1356036401 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา
240 1356056401 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา
241 1357016101 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย
242 1357016102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย
243 1357016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย
244 1357016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย สอก. ภาคเหนือ
245 1357016401 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
246 1357046401 วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย
247 1357026401 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
248 1358016401 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
249 1358046401 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
250 1360016101 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ สษน. ภาคเหนือ 4
251 1360136101 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์
252 1360016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ สษน. ภาคเหนือ 4
253 1360016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สอก. ภาคเหนือ
254 1360016401 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ สษน. ภาคเหนือ 4
255 1360056401 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์
256 1361016101 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี สษน. ภาคเหนือ 4
257 1361016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี สอก. ภาคเหนือ
258 1361016501 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี
259 1362016101 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร สษน. ภาคเหนือ 4
260 1362016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร สอก. ภาคเหนือ
261 1362016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
262 1362046401 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
263 1363016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก สอก. ภาคเหนือ
264 1363016501 วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
265 1363026401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
266 1363066401 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
267 1364016101 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
268 1364016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย
269 1364076301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย สอก. ภาคเหนือ
270 1364016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย
271 1364056401 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
272 1364066401 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
273 1365016101 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก
274 1365016102 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
275 1365016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
276 1365016202 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก
277 1365016501 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
278 1365026401 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก
279 1366016101 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร สษน. ภาคเหนือ 4
280 1366076301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร สอก. ภาคเหนือ
281 1366016501 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร
282 1367016101 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
283 1367016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอก. ภาคเหนือ
284 1367016501 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
285 1367026401 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์
286 1367056401 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
287 1370016101 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
288 1370056101 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี
289 1370076101 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี
290 1370076301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี
291 1370016501 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี
292 1370086401 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี
293 1370056401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี
294 1371016101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี
295 1371016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี
296 1371016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี สอก. ภาคกลาง
297 1371016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กาญจนบุรี
298 1371066401 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
299 1371096401 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี
300 1372016101 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
301 1372016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
302 1372036301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สอก. ภาคกลาง
303 1372016501 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
304 1372076401 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
305 1372096401 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี
306 1373016101 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
307 1373016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม
308 1373016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม
309 1373066401 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม
310 1373036401 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครปฐม
311 1373076401 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม
312 1374016101 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร
313 1374036401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
314 1375016101 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
315 1375016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
316 1375036401 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม
317 1376016101 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี
318 1376016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี
319 1376046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี สอก. ภาคกลาง
320 1376016501 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี
321 1376026401 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
322 1376066401 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี
323 1377016101 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
324 1377046401 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
325 1377066401 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
326 1377076401 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
327 1380016101 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สอต. ภาคใต้ 1
328 1380126101 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สอต. ภาคใต้ 1
329 1380146101 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช สอต. ภาคใต้ 1
330 1380016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สอต. ภาคใต้ 1
331 1380016202 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สอต. ภาคใต้ 1
332 1380226301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สอก. ภาคใต้
333 1380016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
334 1380206401 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
335 1380166401 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช
336 1380026401 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
337 1380096101 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช สอต. ภาคใต้ 1
338 1381016101 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ สอต. ภาคใต้ 2
339 1381086301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ สอก. ภาคใต้
340 1381016501 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่
341 1381046401 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่
342 1381056401 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่
343 1382016101 วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา สอต. ภาคใต้ 2
344 1382046301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา สอก. ภาคใต้
345 1382086401 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
346 1382056401 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา
347 1383036102 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต
348 1383016101 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต สอต. ภาคใต้ 2
349 1383016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต สอต. ภาคใต้ 2
350 1383016501 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต
351 1384016101 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอต. ภาคใต้ 1
352 1384016102 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
353 1384016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอต. ภาคใต้ 1
354 1384106301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
355 1384016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
356 1384066401 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี
357 1384156401 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
358 1385016101 วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง สอต. ภาคใต้ 2
359 1385016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง สอก. ภาคใต้
360 1385046401 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
361 1386016101 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร สอต. ภาคใต้ 1
362 1386086301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร สอก. ภาคใต้
363 1386046301 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร สอก. ภาคใต้
364 1386016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร
365 1386026401 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร
366 1386046401 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร
367 1390096301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา สอก. ภาคใต้
368 1390116401 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา
369 1390016301 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา สอต. ภาคใต้ 3
370 1390116101 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา สอต. ภาคใต้ 3
371 1390036101 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา สอต. ภาคใต้ 3
372 1390016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา
373 1390016501 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สงขลา
374 1390046401 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา
375 1390026401 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา
376 1391016101 วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล สอต. ภาคใต้ 3
377 1391036301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล สอก. ภาคใต้
378 1391056401 วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล
379 1392016101 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง สอต. ภาคใต้ 2
380 1392016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง สอก. ภาคใต้
381 1392016501 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง
382 1392026401 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง
383 1392016401 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง
384 1392046401 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง
385 1392066401 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง
386 1393016101 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง สอต. ภาคใต้ 1
387 1393106101 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง
388 1393016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง สอก. ภาคใต้
389 1393016501 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง
390 1393056401 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง
391 1393096401 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง
392 1394016101 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี สอต. ภาคใต้ 3
393 1394036101 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ปัตตานี
394 1394016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี สอต. ภาคใต้ 3
395 1394016401 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี
396 1394076401 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี
397 1394036301 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี สอต. ภาคใต้ 3
398 1395016101 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา สอต. ภาคใต้ 3
399 1395016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา สอต. ภาคใต้ 3
400 1395016501 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ยะลา
401 1395066401 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา
402 1395026401 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา
403 1396016501 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส
404 1396106401 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส
405 1374026301 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร
406 1352026601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
407 1356066601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พะเยา
408 1334116601 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
409 1340156601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ขอนแก่น
410 1390156601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร สงขลา
411 1331066601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย์
412 1349036601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล มุกดาหาร
413 1350196601 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
414 1360126601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า นครสวรรค์
415 1376046601 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี
416 1386016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร
417 1333036601 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
418 1333096601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ
419 1332076601 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สุรินทร์
420 1357116101 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
421 1348076401 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม
422 1352066401 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง วท.ลำปาง
423 1353056401 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์
424 1333056401 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ศรีสะเกษ (วก.ขุนหาญ)
425 1384046201 วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย สุราษฎร์ธานี วอศ.สุราษฎร์ธานี
426 1331076401 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์
427 1314066701 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา
428 1348026401 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นครพนม

อ้างอิง[แก้]

  1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (2559). "รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษารัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559". สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)