วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
PAKTHONGCHAI TETHNICAL COLLEGE
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg
ชื่อย่อPTC
สถาปนา28 ก.ค. พ.ศ. 2540
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้งเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นสถาบันการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ปวช.และ ปวส.

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาแห่งที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 204 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ซึ่งพื้นที่นี้แต่เดิมราษฎรได้ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ต่อมาทางสภาตำบลตูมได้เสนอให้ใช้พื้นที่นี้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและส่งเสริมการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายให้ขยายการศึกษาให้กว้างขวางและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8