วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร (อังกฤษ : Samut Sakhon Fisheries College ) เป็นวิทยาลัยด้านการประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
Samut Sakhon Fisheries College
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg
ชื่อย่อวป.สค. / SKFC
คติพจน์มีฝีมือ ถือคุณธรรม นำอาชีพ
สถาปนา17 ธันวาคม 2551
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ที่ตั้งเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 1 ถนนท่าเสาพัฒนา
ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์www.skfc.ac.th

ประวัติ[แก้]

 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนก่อตั้งสถานศึกษาและบริจาคที่ดินโดย คุณยายเทียบ วิยาภรณ์ ขอพระราชทานน้อมเกล้า ถวายที่ดินต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แจ้งความหนังสือสำนักเลขาธิการที่ รก.0008/45075 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ทรงเลือกแนวทาง จัดตั้งวิทยาลัยประมงอยู่ในความดูแลของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และในปีงบประมาณ 2549 สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารชั้นเดียวขนาดพื้นที่ 288 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง และได้เปิดทำการเรียน การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาประมง สาขาประมงทะเล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549

และในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดทำการเรียน การสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาควบคุมการเดินเรือ โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 38 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 11 คน

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงสมุทรสาครขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 และได้มอบหมายให้นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาครไปจนกว่า สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะบรรจุตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมาสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  1109/2552  ได้แต่งตั้ง   นายสุชา  ราชฉวาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2552 และได้ดำเนินงาน ขยาย ปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม[1]

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ           
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)
 • สาขาวิชาช่างเกษตร
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล         
 • สาขาวิชาการเดินเรือ
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.skfc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28
 2. http://www.skfc.ac.th/index.php?8