วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
Ratchaburi Technical College 2
ชื่อย่อวท.รบ.2 / RTC2
สถาปนา14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง12 หมู่ 2ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
สีประจำสถาบัน         สีเลือดหมู
เว็บไซต์http://www.rtech2.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เป็นวิทยาลัยด้านการอาชีวศึกษา (Vocational Education) อยู่ในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12 หมู่ 2ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประวัติของวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 ได้รับการประกาศตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยเป็นสถานศึกษาหนึ่งในจำนวน 18 แห่ง ตามโครงการขยายวิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ในสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตามเป้าหมายดั้งเดิมนั้นวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แต่ได้ย้ายมาดำเนินการจัดตั้งในสถานที่แห่งใหม่ เป็นครั้งที่ 2 ที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในระยะหนึ่ง แต่อันเนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวนั้น อยู่ห่างจากจุดที่ทางกองสรรพาวุธทหารบก มาทำลายวัตถุระเบิดของทางการทหาร ไม่มากนักและเพื่อความปลอดภัย ทางกองวิทยาลัยเทคนิค จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงสถานทีจัดตั้งให้อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งเห็นว่าแหล่งอุตสาหกรรมหลักๆ ของทางจังหวัดราชบุรีนั้น อยู่บริเวณ อำเภอบ้านโป่ง ค่อนข้างมากและหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความต้องการทางด้านบุคลากรทางด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมค่อนข้างสูง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะได้จัดตั้งสถานศึกษาเพื่อรองรับในภาคอุตสาหกรรมของทางจังหวัดราชบุรีขึ้นที่นี่ จึงได้ให้ย้ายมาดำเนินการจัดตั้ง และก่อสร้างสถานศึกษาขึ้น ในพื้นที่ ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ห่างจาก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประมาณ45กิโลเมตร ซึ่งแรกเริ่มเดิมที่ได้ใช้ชื่อสถานศึกษาว่า“วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2“ แต่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากเดิม คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 เป็น “วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน เนื้อที่ที่ใช้ในการจัดตั้งสถานศึกษานั้น เดิมเป็นลำน้ำ ของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ตื้นเขินขึ้นหลังจาก มีการก่อสร้างเขื่อนขึ้น ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514 ทำให้ลำน้ำ ของแม่น้ำแม่กลองนั้น เปลี่ยนทิศทางการไหล ทำให้ พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะ เป็นคุ้งน้ำคล้ายถุง เกิดเป็นเกาะกลางน้ำขึ้น และได้ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กลางเป็นเป็นเพียงลำน้ำเล็กๆไหลลงไปบรรจบลำแม่น้ำหลักๆ ที่บริเวณข้างเคียงกับวัดตาลปากลัด จึงทำให้มีเนื้อที่มาก่อตั้งเป็นสถานที่มาก่อตั้งเป็นสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ขึ้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 450 ไร่ แต่ทางจังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาอนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ของสถานศึกษาประมาณ300ไร่ ซึ่งแต่เดิมจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการก่อตั้งวิทยาเขตของทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (โรงเรียนช่างกลปทุมวัน) แต่ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ยกเลิกการก่อตั้งในสถานที่นี้ ทางกองวิทยาลัยเทคนิค จึงได้พื้นที่นี้มาก่อตั้งเป็นพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในเขตของ หมู่ที่1และหมู่ที่2 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ภายใต้การนำโดยท่าน ผอ.นิวัฒน์ ภิรมย์สุข ผู้อำนวยคนแรกของทางวิทยาลัยฯ ได้ก่อตั้งสำนักงานชั่วคราวของทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ขึ้นที่ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชุรี และได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาขึ้นครั้งแรก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในระดับ ปวส. โดยรับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ในสาขาช่างไฟฟ้าเท่านั้น และได้ตั้งศูนย์การเรียนชั่วคราว ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และใช้คณะครูอาจารย์จากทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ขณะนั้นสถานที่ก่อตั้งอยู่ในช่วงการดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จดี และยังไม่มีบุคลากรทางด้านสายการสอน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้เริ่มเปิดดำเนินการต่างๆ ขึ้นในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2542 โดยรับครูผู้สอนจากการโอนย้ายของข้าราชการครูและเปิดรับสมัครครูจ้างสอนเป็นของตัวเอง และยังได้นำคณะนักศึกษา ระดับ ปวส. สาข่างไฟฟ้ากำลัง ที่ได้รับเข้ามาศึกษา เมื่อภาคเรียนที่2/2541 ย้ายมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ในปัจจุบัน และพร้อมกับเปิดรับศึกษาใหม่ ในระดับ ปวส. ขึ้นไป โดยรับจากผู้ที่จบการศึกษาการศึกษาในระดับ ปวช.3และ ม.6 หรือเทียบเท่าในสายวิชาช่างอุตสาหกรรม และสายพาณิชยกรรม

สัญลักษณ์สำคัญ[แก้]

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 คือ สีขาวและสีเลือดหมู สีขาว คือสีของดอกมะลิ ซึ่งดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ สะอาดเรียบง่ายและยังหมายถึงความนอบน้อมถ่อมตน สีเลือดหมู คือสีขององค์พระวิษณุ พระผู้สร้างแห่งโลกา เป็นพระบิดาแห่งวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม อันเป็นที่เคารพและบูชาของช่างทั้งหลายทั้งปวง เพราะพระองค์ท่านเป็นนายช่างใหญ่แห่งสรวงสวรรค์และยังเป็นเทพผู้สร้างดาวเหนือ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 คือ ดอกแก้วเจ้าจอม เนื่องด้วยสมัยนั้น ท่านจรูญ ชูลาภ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรรมอาชีวศึกษา ได้มาทำพิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 และได้ร่วมปลูกต้นแก้มเจ้าจอมไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกกับทางวิทยาลัยฯ จึงได้นำเอา ดอกแก้วเจ้าจอม มาเป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯเพื่อเป็นเกียรติแก่ ท่านจรูญ ชุลาภ อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษาในสมัยนั้น ที่ท่านได้มาปลูกไว้ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 แห่งนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 ได้ร่วมมือกับทางสถานะประกอบการทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมการต่อตัวถังรถโดยสารมาดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทางช่างต่อตัวถังฯขึ้น โดยเปิดการเรียนการสอน ทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนดังนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (อุตสาหกรรม) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (พาณิชยกรรม) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (อุตสาหกรรม) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (บริหารธุรกิจ)
ระดับปวช. (อุตสาหกรรม)
 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ระดับปวช. (พาณิชยกรรม)
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปวส. (อุตสาหกรรม)
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ระดับปวส. (บริหารธุรกิจ)
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์