วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phanatnikhom Industrail and Ccommunity Education College
อักษรย่อ วก. พน.
ประเภท วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม
ก่อตั้ง พ.ศ. 2536

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นที่อำเภอพนัสนิคมนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯขึ้น และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2536 โดยจัดหาพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และอยู่ในความดูแลของสภาตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จำนวนพื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา อยู่ติดกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331)และห่างจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 ตามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) มีการดำเนินการทางการศึกษาใน

 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • แผนกวิชาการขาย
 • แผนกวิชาบัญชี
 • แผนกวิชาช่างเชื่อม
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตร
หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการขาย
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาช่างเชื่อม
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ[แก้]

 • ระดับ ปวช. - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]