ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
Phanatnikhom Industrail and Ccommunity Education College
ข้อมูล
ชื่ออื่นวก. พน.
ประเภทวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม
สถาปนาพ.ศ. 2536
สีแดงเลือดหมู-เขียว
ดอกไม้ดอกอินทนิล
เว็บไซต์[1]

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติ

[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นที่อำเภอพนัสนิคมนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯขึ้น และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2536 โดยจัดหาพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และอยู่ในความดูแลของสภาตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จำนวนพื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา อยู่ติดกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331)และห่างจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 ตามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) มีการดำเนินการทางการศึกษาใน

 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • แผนกวิชาการขาย
 • แผนกวิชาบัญชี
 • แผนกวิชาช่างเชื่อม
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรการศึกษา

[แก้]
หลักสูตร
หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการขาย
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาช่างเชื่อม
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

[แก้]
 • ระดับ ปวช. - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]