วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
Ratchaburi Technical College
Ratchaburi technical college logo.jpg
ชื่อย่อวท.รบ. / RTC
สถาปนา1 กันยายน 2481
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เว็บไซต์www.rtc.ac.th


วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นสถาบันด้านการอาชีวศึกษา (Vocational Education) อยู่ในสังกัดของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประวัติของวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเดิมคือโรงเรียนช่างไม้ราชบุรี เริ่มเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยในระยะแรกได้อาศัยพื้นที่บางส่วน ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเป็นที่ตั้งชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายไปตั้งในที่ดินของราชพัสดุ บริเวณโรงงานสุราราชบุรี ต.บ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับที่ดินจำนวน 4 ไร่เศษ สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ อันประกอบด้วยโรงฝึกงาน 2 หลัง โรงผึ่งไม้ 1 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง และส้วมอีก 1 หลัง ซึ่งการก่อตั้งโรงเรียนช่างไม้ราชบุรีนั้น ได้รับการสนับสนุนจาก ขุนประสาทวิทยกิจ ศึกษาธิการจังหวัดในสมัยนั้น และขุนเสตะรัตศึกษากร ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด โดยเฉพาะผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดท่านนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่ครูใหญ่เป็นการชั่วคราวในระยะแรกของการก่อตั้งโรงเรียน และต่อมาก็ได้คุณครูต๊ะ โลหิตกาญจน์ เป็นครูใหญ่ประจำการเป็นท่านแรก ตามมาด้วยคุณครูจอม เปลี่ยนโชต เป็นท่านต่อมา โดยในระยะแรกนั้นมีครูเพียง 2 คน และมีนักเรียนเพียง 4 คนเท่านั้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา จนถึงปี พ.ศ. 2498 สถานที่เดิมก็เริ่มคับแคบ อีกทั้งกลิ่นส่าเหล้าจากโรงงานสุราก็รบกวน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นายเสงี่ยม เต็มสุข ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในขณะนั้น ซึ่งท่านเป็นผู้ที่สนใจการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ได้ปรึกษาหารือกับครูสนั่น จียังสุวัต ครูใหญ่ของโรงเรียน ในเรื่องการย้ายที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งท่านเห็นว่ามีที่ดินว่างอยู่ผืนหนึ่ง เป็นบริเวณที่กว้างขวาง โดยบางส่วนเป็นของสนามบินเก่าและบางส่วนเป็นของสนามเสือป่า ซึ่งต้องเช่าที่ดินผืนดังกล่าวปีละ 39,030 บาท โดยในการก่อสร้างโรงเรียนในที่ดินใหม่นั้น ท่านศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มองการณ์ไกล ได้วางแผนการก่อสร้างโดยให้สร้างโรงฝึกงานต่างๆ เว้นระยะห่างๆกันไว้ เพื่อการต่อเติมและขยายโรงเรียนในภายหลัง ในระยะแรกของการสร้างโรงเรียนนั้น ได้แรงงานสนับสนุนจากบรรดาครูและนักเรียนของโรงเรียน แต่ก็ต้องผชิญกับปัญหาสภาพป่ารกและน้ำท่วม ทั้งนี้โรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้ได้ชื่อต่อมาว่า "โรงเรียนการช่างราชบุรี" และตั้งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยอยู่ที่ เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากโรงเรียนการช่างราชบุรี ก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็น "วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี" ในปัจจุบัน

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา มีอาคารหลักและอาคารประกอบดังนี้

1. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง

2. อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

3. อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง

4. อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น จำนวน 8 หลัง

5. อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง

6 อาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

7. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 6 หลัง

8. อาคารเรียนรวม 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง

9. อาคารหอประชุม 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง

10 อาคารหอประชุม 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

11 โรงฝึกงาน 1 ชั้นจำนวน 3 หลัง

คณะผู้บริหาร[1][แก้]

 • นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ
 • นายชุมพล คำเทียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • นายบรรเจิด คุ้มมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 • นายฐิติ ขันธวิธิพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ เปิดสอนระดับดังนี้

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ช่างยนต์
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเขียนแบบเครื่องกล
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การโรงแรม
 • อาหารและโภชนาการ
 • แฟชั่นและสิ่งทอ
 • คหกรรมศาสตร์
 • วิจิตรศิลป์
 • การออกแบบ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ศิลปกรรมเซรามิก
 • สามัญสัมพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เทคนิคเครื่องกล
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • เทคนิคการผลิต
 • เขียนแบบเครื่องกล
 • เทคนิคโลหะ
 • ไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • การก่อสร้าง
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การโรงแรม
 • อาหารและโภชนาการ
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การออกแบบ
 • เทคโนโลยีเซรามิก
 1. [1]