ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลังจากนั้นแล้ว พระยาฤทธิอัคเนย์ ได้ถูกแต่งตั้งเป็น[[รายนามรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง|คณะกรรมการราษฎร]] ซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกของประเทศไทย โดยมี [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]
 
ในวันที่ [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] ได้[[รัฐประหารในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2476|เกิดความขัดแย้งกันเองในหมู่คณะราษฎร]] โดยที่ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีปิด[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] และงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา พระยาทรงสุรเดช 1 ใน 4 ทหารเสือที่มีบทบาทสูงสุดในการปฏิวัติ มีความขัดแย้งกับคณะราษฎรฝ่ายทหารคนอื่น ๆ จึงชักชวนให้พระยาฤทธิอัคเนย์ และพระประศาสน์พิทยายุทธ ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งความขัดแย้งนี้ ต่อมาได้เป็นปฐมเหตุของการ[[รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476|รัฐประหารในวันที่ 20 มิถุนายน]] ปีเดียวกัน<ref>[http://www.dailyworldtoday.com/newsblank.php?news_id=7830 จากรัฐประหาร20มิถุนายน2476สู่ความร้าวฉานในคณะราษฎร จาก[[โลกวันนี้]]]</ref>
 
ในรัฐบาลที่มี พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี พระยาฤทธิอัคเนย์ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงเกษตราธิการ]] ถึง 2 สมัย
 
ต่อมาเมื่อ จอมพล [[ป.พิบูลสงคราม]] ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และในปี [[พ.ศ. 2482]] เกิดกรณี[[กบฏพระยาทรงสุรเดช]] ได้มีการกำจัดนักการเมืองและทหารฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม จอมพล ป. พระยาฤทธิอัคเนย์ ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะศาลพิเศษที่ถูกตั้งขึ้นมาพิจารณาในกรณีนี้ และได้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี[[กรมราชทัณฑ์]]ด้วย แต่ต่อมา ก็ต้องลี้ภัยการเมืองไปพำนักอยู่ยังเมือง[[ปีนัง]] [[ประเทศมาเลเซีย]] ด้วยมีรางวัลนำจับจากทางรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งพระยาฤทธิอัคเนย์ก็ได้หลบภัยการเมืองจนสิ้นสุด[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
 
{{เรียงลำดับ|สละ เอมะศิริ}}
{{เกิดปี|2432}}{{ตายปี|2509}}
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นพระยา|ฤทธิ์อัคเนย์]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์