กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงเกษตราธิการ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Emblem of MOAC, Thailand.png
ตราพระพิรุณทรงนาค
Lanchakon - 033.jpg
ตรารูปแบบเดิม
ที่ทำการ
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435 (127 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
รัฐมนตรี เฉลิมชัย ศรีอ่อน, รัฐมนตรีว่าการ
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
มนัญญา ไทยเศรษฐ์, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ประภัตร โพธสุธน, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหารหลัก อนันต์ สุวรรณรัตน์, ปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อังกฤษ: Ministry of Agriculture and Cooperatives) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อ กระทรวงเกษตรพานิชการ มี เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาภาสกรวงศ์เป็นเสนาบดีคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 ได้ยุบรวมกระทรวงเกษตรพานิชการเข้ากับ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พร้อมกับลดฐานะลงเป็นกรม ๆ หนึ่ง ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2442 มีพระบรมราชโองการแยกกรมเกษตรพานิชการออกมาตั้งเป็นกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงเกษตราธิการ มี เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เป็นเสนาบดีคนแรก [1] โดยใช้ หอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ทำการชั่วคราว [2]

ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบรวมกระทรวงเกษตราธิการเข้ากับ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ใช้ชื่อว่า กระทรวงเกษตรพาณิชยการ ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและอำนาจหน้าที่จากกระทรวงเกษตรพาณิชยการเป็น กระทรวงเศรษฐการ [3]ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ที่ 216[4]ก่อให้เกิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนแรก ได้แก่ ดร.ปรีดา กรรณสูต

ภารกิจและหน้าที่[แก้]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พระยาอาหารบริรักษ์ (ผึ่ง ชูโต) 2435 - 2442
2. พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล สาลักษณ์) 2442 - 2453
3. พระยาประชาชีพบริบาล (แย้ม แสงชูโต) 2453 - 2460
4. หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร 2460
5. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 30 มีนาคม 2460 - 15 กันยายน 2462
6. พระยาสรรพกิจเกษตรการ (เกียรติ หุตะสิงห์) 19 เมษายน 2466 - 2474
7. หม่อมเจ้าวิมวาทิพย์ รพีรัฒน์ 2474 - 2476
8. หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ 2476 - 2477
9. หลวงเดชสหกรณ์ (ม.ล.เดช สนิทวงศ์) 12 กันยายน 2477 - 5 กุมภาพันธ์ 2485
10. พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) 6 กุมภาพันธ์ 2485 - 12 มีนาคม 2501
11. ขุนวิจิตรพาหนการ (ใหญ่ วิจิตรพาหนการ) 13 มีนาคม 2501 - 31 ธันวาคม 2504
12. หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ 1 มกราคม 2505 - 10 มีนาคม 2512
13. นายแสวง กุลทองคำ 2 พฤษภาคม 2512 - 30 กันยายน 2514
14. นายปรีดา กรรณสูต 1 ตุลาคม 2514 - 10 มีนาคม 2523
15. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ [5] 10 มกราคม 2523 - 5 มกราคม 2530
16. นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 6 มกราคม 2530 - 30 กันยายน 2533
17. นายยุกติ สาริกะภูติ 1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2535
18. นายสมหมาย สุรกุล [6] 1 ตุลาคม 2535 - 2 กรกฎาคม 2539
19. นายทวีศักดิ์ เสสะเวช [7] 2 กรกฎาคม 2539 - 30 กันยายน 2541
20. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2541 - 12 พฤษภาคม 2546
21. นายบรรพต หงษ์ทอง [8] 22 มิถุนายน 2546 - 30 กันยายน 2550
22. นายจรัลธาดา กรรณสูต [9] 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
23. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
24. นายเฉลิมพร พิรุณสาร 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
25. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
26. นายชวลิต ชูขจร 1 ตุลาคม 2555 - 3 กันยายน 2558
27. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 18 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2560
28. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
29. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีการจัดองค์กรการบริหารในรูปรัฐวิสาหกิจ คือ

ในอดีต

องค์การมหาชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ตั้งกระทรวงเกษตราธิการแลเปลี่ยนตำแหน่งเสนาบดี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 23 หน้า 302 3 กันยายน ค.ศ. 1899
  2. แจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 26 หน้า 383 24 กันยายน ค.ศ. 1899
  3. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50 ตอน 0 ก หน้า 172 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/145/1.PDF
  5. "เอกสารอ้างอิง1" (PDF).
  6. "เอกสารอ้างอิง2" (PDF).
  7. "เอกสารอ้างอิง3" (PDF).
  8. "เอกสารอ้างอิง5" (PDF).
  9. "เอกสารอ้างอิง6" (PDF).
  10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖

ดูเพิ่ม (ออนไลน์)[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์