รายชื่อรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 ของไทย ประกอบด้วยกรรมการราษฎร จำนวน 14 คน และหัวหน้ารัฐบาลเรียกว่า "ประธานคณะกรรมการราษฎร" เทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก "กรรมการราษฎร" เป็น "รัฐมนตรี" โดยมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ รัฐมนตรี (ช่วยราชการกระทรวงต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุชื่อกระทรวงในชื่อตำแหน่ง หรือ "รัฐมนตรีลอย")

คณะรัฐมนตรีคณะสุดท้ายที่มีตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ประจำกระทรวง คือ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 28 ของไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 คงเหลือแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 ของไทย

รายนามกรรมการราษฎร[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 วัน จารุภา.jpg พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
2 พระยาศรีวิสารวาจา-02.jpg พันเอก (พิเศษ) พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
3 Phraya Pahol.jpg พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
4 Phraya Sonsuradet.jpg พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
5 สว-ฤทธิอัคเนย์.jpg พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
6 พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง).jpg พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
7 Phra Prasart Pittayayuth.jpg พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
8 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
9 Sindhu Kamolnavin.gif นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
10 Pridi Banomyong-portrait.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
11 เดช สนิทวงศ์.jpg หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
12 ตั้ว ลพานุกรม.jpg จ่าสิบเอก ตั้ว ลพานุกรม 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
13 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg ประยูร ภมรมนตรี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
14 Nab phaholyothin.jpg แนบ พหลโยธิน 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รายนามรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Phraya Pahol.jpg นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
2 Phraya Sonsuradet.jpg นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 สว-ฤทธิอัคเนย์.jpg นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
4 Phra Prasart Pittayayuth.jpg นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
5 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
6 Sindhu Kamolnavin.gif นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
7 Pridi Banomyong-portrait.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
8 วัน จารุภา.jpg นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
9 พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง).jpg อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
10 เดช สนิทวงศ์.jpg รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
11 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
12 ตั้ว ลพานุกรม.jpg รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
13 Nab phaholyothin.jpg แนบ พหลโยธิน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์.jpg พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2 วัน จารุภา.jpg พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
3 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
Red x.svg 4 Phraya Pahol.jpg พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 Red x.svg ลาออก
5 Phraya Sonsuradet.jpg พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
6 สว-ฤทธิอัคเนย์.jpg พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
7 Phra Prasart Pittayayuth.jpg พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
8 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
9 Sindhu Kamolnavin.gif นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
10 ศุภชลาสัย.jpg นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
11 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
Arrow Blue Down 001.svg 12 Replace this image male.svg นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
13 Sri Sitthisongkhram.jpg นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Koet Bunnak.png พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
Red x.svg 2 วัน จารุภา.jpg พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 Red x.svg ลาออก
3 Replace this image male.svg พันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
4 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg พันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 ศุภชลาสัย.jpg นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
6 Sindhu Kamolnavin.gif นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
7 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
8 หลวงสิริราชไมตรี.jpg หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
Red x.svg 9 Replace this image male.svg นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 Red x.svg ลาออก
10 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.jpg เรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
11 Pridi Banomyong-portrait.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
2 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.jpg เรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
3 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg พันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
5 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
6 ศุภชลาสัย.jpg นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
7 Replace this image male.svg พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
8 Replace this image male.svg พันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
9 Sindhu Kamolnavin.gif นาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
10 Koet Bunnak.png พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
Red x.svg 2 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.jpg นาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 Red x.svg แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3 Replace this image male.svg ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 Red x.svg แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Red x.svg 4 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 Red x.svg ลาออก
5 ศุภชลาสัย.jpg นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
Red x.svg 6 Replace this image male.svg พันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 Red x.svg ลาออก
7 Sindhu Kamolnavin.gif นาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 Red x.svg แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
8 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท).jpg ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
Red x.svg 9 Koet Bunnak.png พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 30 กันยายน พ.ศ. 2479 Red x.svg ถึงแก่อนิจกรรม
Arrow Blue Down 001.svg 10 ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 30 กันยายน พ.ศ. 2479 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
Red x.svg 11 Choei Rommayanan.jpg พันโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 18 ธันวาคม พ.ศ. 2479 Red x.svg แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
Arrow Blue Down 001.svg 12 Replace this image male.svg หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
13 Replace this image male.svg นาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
Red x.svg 14 Adun Adundetcharat.jpg พันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 Red x.svg ลาออก
Arrow Blue Down 001.svg 15 Replace this image male.svg พันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
Arrow Blue Down 001.svg 16 Ha Sombatsiri.jpg พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
17 Replace this image male.svg พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
Arrow Blue Down 001.svg 18 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
2 Replace this image male.svg นาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3 หลวงวิจิตรวาทการ.jpg หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
4 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg นาวาเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
5 Ha Sombatsiri.jpg พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
6 ศุภชลาสัย.jpg นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
7 Replace this image male.svg พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 พระสารสาสน์ประพันธ์.jpg พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
9 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท).jpg ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
10 Replace this image male.svg พันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
2 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
3 Replace this image male.svg นาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
4 หลวงวิจิตรวาทการ.jpg หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6 พระสารสาสน์ประพันธ์.jpg พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
7 Replace this image male.svg พันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
Arrow Blue Down 001.svg 8 เชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
9 Replace this image male.svg พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 กาจ กาจสงคราม.jpg นาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม

(เทียน เก่งระดมยิง)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
Red x.svg 2 หลวงชำนาญนิติเกษตร.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร

(อุทัย แสงมณี)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 มีนาคม พ.ศ. 2484 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. ยุติธรรม
Red x.svg 3 เชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม

(ช่วง ขวัญเชิด)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
Red x.svg 4 ดิเรก ชัยนาม2.jpg ดิเรก ชัยนาม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ
Red x.svg 5 เดช สนิทวงศ์.jpg หลวงเดชสหกรณ์

(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมว. เกษตราธิการ
Red x.svg 6 ตั้ว ลพานุกรม.jpg ตั้ว ลพานุกรม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 27 สิงหาคม พ.ศ. 2484 Red x.svg ถึงแก่อนิจกรรม
Red x.svg 7 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg หลวงนฤเบศร์มานิต

(สงวน จูทะเตมีย์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 13 เมษายน พ.ศ. 2482 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. คลัง
8 Replace this image male.svg นาวาโท หลวงนาวาวิจิต

(ผัน อำไภวัลย์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
Red x.svg 9 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พันโท ประยูร ภมรมนตรี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. ศึกษาธิการ
Red x.svg 10 General Mangkorn Phromyothi.jpg พันเอก หลวงพรหมโยธี

(มังกร พรหมโยธี)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 13 เมษายน พ.ศ. 2482 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. กลาโหม
Red x.svg 11 หลวงวิจิตรวาทการ.jpg หลวงวิจิตรวาทการ

(วิจิตร วิจิตรวาทการ)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 31 ตุลาคม พ.ศ. 2484 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ
Red x.svg 12 Replace this image male.svg ขุนสมาหารหิตะคดี

(โป๊ โปรคุปต์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 26 กันยายน พ.ศ. 2484 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
13 Replace this image male.svg พันเอก หลวงสฤษฏิ์ยุทธศิลป์

(เพียร พิริยะโยธิน)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
14 Replace this image male.svg นาวาโท หลวงสังวรยุทธกิจ

(สังวรณ์ สุวรรณชีพ)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
Red x.svg 15 พลเอกจรูญรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์.jpg พันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์

(จรูญ รัตนกุล)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 6 กันยายน พ.ศ. 2482 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. เศรษฐการ
Red x.svg 16 วิลาส.jpg วิลาศ โอสถานนท์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. คมนาคม
Red x.svg 17 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พันเอก หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต

(ค้วน จินตะคุณ)

21 มีนาคม พ.ศ. 2484 13 มกราคม พ.ศ. 2485 Red x.svg ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
Arrow Blue Down 001.svg 18 Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
19 หลวงอธึกเทวเดช (บุญเจียม โกมลมิศร์).jpg พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิตร์ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
20 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
Arrow Blue Down 001.svg 21
Phot and Tojo.jpg
วนิช ปานะนนท์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 17 ธันวาคม พ.ศ. 2484 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 10[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
Red x.svg 1 เดือน บุนนาค.jpg เดือน บุนนาค 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 21 กันยายน พ.ศ. 2486 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
3 หลวงอธึกเทวเดช (บุญเจียม โกมลมิศร์).jpg พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิศร์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
Red x.svg 4 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Red x.svg 5
Phot and Tojo.jpg
วนิช ปานะนนท์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 30 ตุลาคม พ.ศ. 2486 Red x.svg รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
6 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
7 Replace this image male.svg พระยามไหสวรรย์ (กาย สมบัติศิริ) 20 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
8 Replace this image male.svg พันเอก อุดมโยธา รัตนาวดี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
9 Replace this image male.svg นาวาเอก สังวรณ์ สุวรรณชีพ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 11[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
Red x.svg 1 พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ).jpg ศรีธรรมราช กาญจนโชติ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 1 มกราคม พ.ศ. 2488 Red x.svg ลาออก
2 Replace this image male.svg พลตรี พิน อมรวิสัยสรเดช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
3 Replace this image male.svg นาวาเอก ทหาร ขำหิรัญ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
4 Replace this image male.svg นาวาเอก ชลิต กุลกำม์ธร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
Red x.svg 5 ชิตมั่นศิลป์.jpg พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
Red x.svg 6 Replace this image male.svg โป-ระ สมาหาร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 5 กันยายน พ.ศ. 2487 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
7 Phraya Pahol.jpg พลเอก พจน์ พหลโยธิน (พระยาพหลพลพยุหเสนา) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
Arrow Blue Down 001.svg 8 Replace this image male.svg พันเอก เรือง เรืองวีรยุทธ 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
Arrow Blue Down 001.svg 9 ทองอินทร์ภูริพัฒน์.jpg ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
Arrow Blue Down 001.svg 10 Replace this image male.svg พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิ์พันลึก ทัตตานนท์ 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
Arrow Blue Down 001.svg 11 Jira Wichitsongkhram.jpg พลโท จิร วิชิตสงคราม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg ทวี ตะเวทิกุล 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
2 สว-วิจิตร(ล).jpg วิจิตร ลุลิตานนท์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
3 อรรถการีย์นิพนธ์.jpg พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
4 สว-ตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5 ทองอินทร์ภูริพัฒน์.jpg ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
6 เตียง ศริขันธ์.jpg เตียง ศิริขันธ์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
7 ถวิล อดุล.jpg ถวิล อุดล 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8 สส-พึ่งศรีจันทร์.jpg พึ่ง ศรีจันทร์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9 Replace this image male.svg ทอง กันทาธรรม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
10 สงวน ตุลารักษ์.jpg สงวน ตุลารักษ์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
11 Replace this image male.svg หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
12 จำลองดาวเรือง.jpg จำลอง ดาวเรือง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 Replace this image male.svg วุฒิ สุวรรณรักษ์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg ทวี ตะเวทิกุล 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
2 สงวน ตุลารักษ์.jpg สงวน ตุลารักษ์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
3 สว-วิจิตร(ล).jpg วิจิตร ลุลิตานนท์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
4 เตียง ศริขันธ์.jpg เตียง ศิริขันธ์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
5 Replace this image male.svg ทอง กันทาธรรม 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
6 สส-พึ่งศรีจันทร์.jpg พึ่ง ศรีจันทร์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
7 จำลองดาวเรือง.jpg จำลอง ดาวเรือง 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8 จรูญ สืบแสง.jpg จรูญ สืบแสง 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
9 Replace this image male.svg พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์) 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
10 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน.jpg เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
11 Replace this image male.svg ชิต เวชประสิทธิ์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
Arrow Blue Down 001.svg 12 Jira Wichitsongkhram.jpg พลโทจิระ วิชิตสงคราม 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
13 ทองอินทร์ภูริพัฒน์.jpg ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
14 ถวิล อดุล.jpg ถวิล อุดล 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 สส-ชมจารุรัตน์.jpg ชม จารุรัตน์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
2 Replace this image male.svg พันเอก น้อม เกตุนุติ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
3 เลียง ไชยกาล.jpg เลียง ไชยกาล 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
4 Replace this image male.svg หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
5 สส-สุวิชช.jpg สุวิชช พันธเศรษฐ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
6 สส-ใหญ่ศวิต.jpg ใหญ่ ศวิตชาติ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7 ฟอง สิทธิธรรม.jpg ฟอง สิทธิธรรม 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
8 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg ขุนระดับคดี

(ปัญญา รมยานนท์)

24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
2 วิโรจน์ กมลพันธ์.jpg นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
3 Replace this image male.svg พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
4 Replace this image male.svg พันเอก พระยาสุรพันธเสนี

(อิ้น บุนนาค)

24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg พันเอก พระยาสุรพันธเสนี

(อิ้น บุนนาค)

11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
2 Replace this image male.svg ขุนระดับคดี

(ปัญญา รมยานนท์)

11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
3 วิโรจน์ กมลพันธ์.jpg วิโรจน์ กมลพันธ์ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 17[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
2 จำลองดาวเรือง.jpg จำลอง ดาวเรือง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
Red x.svg 3 เตียง ศริขันธ์.jpg เตียง ศิริขันธ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 10 เมษายน พ.ศ. 2490 Red x.svg ลาออก
4 ทองเปลว ชลภูมิ.jpg ทองเปลว ชลภูมิ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
5 Nandiyavat Savastivatana before 1959.jpg หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
6 Replace this image male.svg เยื้อน พาณิชวิทย์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
7 วิโรจน์ กมลพันธ์.jpg วิโรจน์ กมลพันธ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
Arrow Blue Down 001.svg 8 Replace this image male.svg ทอง กันทาธรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 18[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Replace this image male.svg ชิต เวชประสิทธิ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
2 Replace this image male.svg หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
3 Replace this image male.svg ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 19[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Kukrit Pramoj 1974 (cropped).jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
2 สส-เลื่อน พ.jpg เลื่อน พงษ์โสภณ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
3 Replace this image male.svg นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
4 Ha Sombatsiri.jpg ศรีเสนา สมบัติศิริ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
5 Replace this image male.svg หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
Arrow Blue Down 001.svg 6 สส-ใหญ่ศวิต.jpg ใหญ่ ศเวตชาติ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม
7 Sor Setthabud.jpg สอ เศรษฐบุตร 4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 20[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
2 Kukrit Pramoj 1974 (cropped).jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
3 สส-ใหญ่ศวิต.jpg ใหญ่ ศวิตชาติ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
4 สส-เลื่อน พ.jpg เลื่อน พงษ์โสภณ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
5 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
6 ถัด พรหมมาณพ.jpg ถัด พรหมมาณพ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
7 ฟอง สิทธิธรรม.jpg ฟอง สิทธิธรรม 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
8 รังสิยากร อาภากร.jpg นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
9 ชวลิต อภัยวงศ์.jpg ชวลิต อภัยวงศ์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 21[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 รังสิยากร อาภากร.jpg นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
2 Replace this image male.svg กิจจา วัฒนสินธุ์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
3 Replace this image male.svg เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
4 เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ.jpg เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
5 Replace this image male.svg ปฐม โพธิ์แก้ว 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
6 ฟื้น สุพรรณสาร.jpg ฟื้น สุพรรณสาร 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
7 Replace this image male.svg นายวรการบัญชา 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
8 สุกิจ นิมมานเหมินทร์ (สุกิจ นิมมานเหมินท์).jpg สุกิจ นิมมานเหมินท์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
9 สส-เสวตร.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 22[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
Red x.svg 1 ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์.jpg พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2 สส-สุนาวินวิวัฒน์.jpg นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3 บัญญัติ เทพหัสดิน.jpg พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 Replace this image male.svg หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5 ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร).jpg ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6 Replace this image male.svg ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7 สส-เทพโชติ.jpg เทพ โชตินุชิต 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
8 Songkran Udomsit.jpg ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
9 Replace this image male.svg เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 13 มิถุนายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
Red x.svg 10 Replace this image male.svg เสมอ กัณฑาธัญ 11 มกราคม พ.ศ. 2494 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
11 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 23[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
2 สส-สุนาวินวิวัฒน์.jpg พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
3 สส-เลื่อน พ.jpg เลื่อน พงษ์โสภณ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
4 Replace this image male.svg พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
Red x.svg 1 Sarit Dhanarajata.jpg พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2 สส-สุนาวินวิวัฒน์.jpg พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3 ละม้าย อุทยานนท์.jpg พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
4 สส-เลื่อน พ.jpg เลื่อน พงษ์โสภณ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5 ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
6 Replace this image male.svg พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7 เผ่า ศรียานนท์.jpg พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
8 Replace this image male.svg พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9 สส-เดชประดิยุทธ.jpg พลโท เดช เดชประดิยุทธ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
10 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 15 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
11 Replace this image male.svg เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
Red x.svg 12 สส-ศิริสิริโยธิน.jpg พันเอก ศิริ สิริโยธิน 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
13 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
Arrow Blue Down 001.svg 1 ชูชาติ กำภู.jpg หม่อมหลวงชูชาติ กำภู 18 สิงหาคม พ.ศ. 2499 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
Red x.svg 1 สส-เสวตร.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2 สส-ชื่น.jpg ชื่น ระวิวรรณ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 เนตรเขมะโยธิน.jpg พลเอก เนตร เขมะโยธิน 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
4 Replace this image male.svg ทิม ภูริพัฒน์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5 Replace this image male.svg อารีย์ ตันติเวชกุล 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501 Red x.svg เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างอิง[แก้]