บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมบริการ
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BTS)
ก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2511 (53 ปี)
สำนักงานใหญ่
บุคลากรหลัก
คีรี กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ)
นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
เว็บไซต์http://www.btsgroup.co.th

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BTS ชื่อเดิม: บริษัท ธนายง จำกัด) [2] เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจระบบขนส่งมวลชน แต่เดิมประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนเข้ารับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายแรกของประเทศไทย โดยเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับ กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกองทัพเรือไทย รวมถึงยังดำเนินการธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับพันธมิตรตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในทุกสายทางที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท[3]

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ในชื่อบริษัท ธนายง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และได้เริ่มเปิดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรก คือ “โครงการธนาซิตี้” ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบางนา-ตราด กม.14 ในปี 2531 ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม และที่ดินเปล่าจัดสรร

บริษัทฯ ได้นำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม 2534 และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้ขยายลักษณะการประกอบธุรกิจออกไปหลายประเภท เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารพักอาศัยใจกลางเมือง เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ การลอยตัวค่าเงินบาทส่งผลให้เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ในระหว่างปี 2545-2549 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการจนกระทั่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการในปลายปี 2549 ระหว่างปี 2550-2552 บริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบีทีเอสซี ร้อยละ 94.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ธุรกิจหลักของกลุ่มเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้เปลี่ยนหมวดเป็น “ขนส่งและโลจิสติกส์” ภายใต้อุตสาหกรรม “บริการ” และได้เปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น “BTS” [3] ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund – BTSGIF) โดยได้มีการเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นหนึ่งใน IPO ทีมีมูลค่าสูงสุดในประวัตศาสตร์ไทย โดยขนาดกองทุนมีมูลค่ากว่า 61,399 ล้านบาท[4] [5]

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ อันประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี 3 เดือน แบ่งเป็นระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน (39 เดือน) และดำเนินการงานเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง 30 ปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย คีรี กาญจนพาสน์ 3,281,164,652 27.49%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 884,174,744 7.41%
3 นาย กวิน กาญจนพาสน์ 602,459,295 5.05%
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.57%
5 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด 360,000,000 3.02%

หน่วยธุรกิจ[แก้]

ปัจจุบัน บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจทั้งหมดสี่ด้าน โดยธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยหน่วยธุรกิจต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน[แก้]

รถไฟฟ้าบีทีเอส

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนภายในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน ดังนี้

กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา[แก้]

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้ให้บริการสื่อโฆษณาผ่านบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และตามอาคารต่าง ๆ และบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) (MACO) และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB) ในสื่อโฆษณาบริเวณตอม่อโครงการรถไฟฟ้า อาคารพาณิชย์ และท่าอากาศยาน[12]

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[แก้]

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้ดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งลงทุนร่วมกับแสนสิริ, อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ และเซ็นทรัลพัฒนา เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า[13]

วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจถือครองที่ดิน

กลุ่มธุรกิจบริการ[แก้]

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้ลงทุนในหน่วยธุรกิจอื่น ๆ เช่น การบริหารโรงแรม ธุรกิจห้องอาหารจีน ธุรกิจโปรแกรมสะสมคะแนน แครอท รีวอร์ดส และธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์[14]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ผู้ถือหุ้นBTSอนุมัติตั้งอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์กรุงเทพธุรกิจ การเงิน - การลงทุน วันที่ 19 ธันวาคม 2555
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม
 7. 7.0 7.1 "ธุรกิจขนส่งมวลชน". บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 8. 8.0 8.1 "ผ่าอาณาจักร "BTS-BEM" 2 บิ๊กรถไฟฟ้าชิง "สายสีส้ม"". ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 9. "ย้อนดูสัมปทานบีทีเอส เป็นมาอย่างไรแล้วจะอยู่ด้วยกันไปอีกกี่ปี". THE MOMENTUM. สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 10. "กรมทางหลวงเตรียมลงนาม 'บีจีเอสอาร์' พ.ค.นี้ บริหารโอแอนด์เอ็มมอเตอร์เวย์ 2 โครงการ". กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 11. "รัฐบาลลงนามกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสลุยพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก". ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 12. "ธุรกิจสื่อโฆษณา". บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 13. "ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์". บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.
 14. "ธุรกิจบริการ". บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 19 February 2021.