รถโดยสารประจำทางในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รถเมล์ ขสมก. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถเมล์ร่วมบริการ ขสมก. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถเมล์ปรับอากาศร่วมบริการ ขสมก. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถตู้โดยสารร่วมบริการ ขสมก. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถมินิบัสโดยสารร่วมบริการ ขสมก. (ทดแทนรถตู้) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถเมล์ของ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รถเมล์ของ บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รถเมล์สาย R26E (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - ทางด่วน - โรงพยาบาลรามาธิบดี) เป็น 1 ใน 2 เส้นทางแรกที่เกิดจากการปฏิรูป 269 เส้นทางในปี พ.ศ. 2560
รถเมล์สาย Y70E (ตลาดทวีทรัพย์ - ทางด่วน - สถานีหมอชิต) เป็น 1 ใน 2 เส้นทางแรกที่เกิดจากการปฏิรูป 269 เส้นทางในปี พ.ศ. 2560
รถเมล์ของ บริษัท สยามเมล์ จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รถมินิบัสของ บริษัท ลาดกระบัง จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด
รถโดยสารร่วมบริการ บขส. ให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
รถตู้โดยสารร่วมบริการ บขส. ให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
รถมินิบัสโดยสารร่วมบริการ บขส. (ทดแทนรถตู้) ให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
รถโดยสารร่วมบริการ บขส. สาย 68 (กรุงเทพฯ - บางลี่) เป็นรถหมวด 2 สายสุดท้ายที่ยังคงใช้รถพัดลมสีส้ม
รถโดยสารร่วมบริการ บขส. สาย 411 (สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี) เป็นรถหมวด 3 ที่ยังคงใช้รถพัดลมสีส้ม (เฉพาะกิจ ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)
รถโดยสารร่วมบริการ บขส. สาย 389 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา)
รถโดยสารหมวด 3 ให้บริการโดย บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส)
รถมินิบัสโดยสารหมวด 3 ให้บริการโดย บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (บลูไนน์)
รถโดยสารหมวด 3 ให้บริการโดย บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด
รถโดยสารหมวด 3 ให้บริการโดย บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
รถโดยสารหมวด 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รถโดยสารหมวด 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี
รถมินิบัสโดยสารหมวด 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี
รถตู้โดยสารหมวด 3 ในจังหวัดสระบุรี
รถตู้โดยสารหมวด 3 ในจังหวัดนครพนม
รถตู้โดยสารหมวด 3 ในจังหวัดปทุมธานี
รถตู้โดยสารหมวด 4 ในจังหวัดชลบุรี
รถโดยสารหมวด 4 ในจังหวัดชลบุรี
รถโดยสารหมวด 4 สาย 8170 (กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ) ในจังหวัดกาญจนบุรี
รถโดยสารหมวด 4 สาย 1237 (โรงจักรพระนครใต้ – สำโรง) เป็นรถหมวด 4 สายสุดท้ายในจังหวัดสมุทรปราการที่ยังคงใช้รถเมล์ขนาดใหญ่
รถโพถ้อง ในจังหวัดภูเก็ต
รถกะป๊อมาสด้าสีฟ้า ในจังหวัดนนทบุรี
รถเมล์ในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการโดย บริษัท กิตติสุนทร จำกัด
รถเมล์ในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการโดย บริษัท จักรพงษ์ทรานสปอร์ต จำกัด (ในเครือบริษัท กิตติสุนทร จำกัด)
รถเมล์ในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการโดย บริษัท ชินวรเดินรถ จำกัด (ในเครือบริษัท กิตติสุนทร จำกัด)
รถมินิบัสในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการโดย บริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด
รถมินิบัสในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการโดย บริษัท เทพอู่ทองขนส่ง จำกัด
รถเมล์ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการโดย บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด
รถเมล์ในจังหวัดนนทบุรี ให้บริการโดย บริษัท สหายยนต์ จำกัด
รถมินิบัสในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการโดย บริษัท ชุมพลรุ่งเรือง จำกัด
รถเมล์ในจังหวัดพิษณุโลกในอดีต หรือที่เรียกกันว่า รถเมล์บ้านเรา

รถโดยสารประจำทางในประเทศไทย มีเรียกกันหลายชื่อในประเทศไทยเช่น รถเมล์ รถทัวร์ รถสองแถว รถสองแถวใหญ่ หรือ รถสองแถวเล็ก หรือเรียกชื่อเฉพาะตามพื้นที่ เช่น รถสี่ล้อแดง เป็นชื่อเรียกทั้งรถโดยสารและรถรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ รถโพถ้อง เป็นชื่อเรียกรถโดยสารในจังหวัดภูเก็ต รถสองแถว ก็จัดเป็นรถสาธารณะด้วยเช่นกัน

การแบ่งหมวดรถโดยสารในประเทศไทย[แก้]

กรมการขนส่งทางบกได้มีการแบ่งหมวดรถโดยสารไว้ 4 หมวดดังนี้[1]

 • หมวด 1 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขต กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง
 • หมวด 2 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานครไปยังส่วนภูมิภาค
 • หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่าง จังหวัด หรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค
 • หมวด 4 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งอาจประกอบด้วย เส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยัง อำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน

แบ่งตามจังหวัด[แก้]

ในกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัทเอกชนอื่น ๆ มีหลายเส้นทางและหลายประเภท ส่วนในเขตต่างจังหวัดให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัทเอกชนอื่น ๆ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล[แก้]

รถโดยสารประจำทางสายแรกของไทย คือ รถเมล์นายเลิศ โดยพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) พ.ศ. 2450 นายเลิศทดลองกิจการรถเมล์ขั้นต้น โดยใช้ม้าลากรถโดยสารจากสะพานยศเส (กษัตริย์ศึก) ถึงประตูน้ำ จากนั้น พ.ศ. 2453 ได้สั่งรถบรรทุกยี่ห้อฟอร์ดจากต่างประเทศ และได้ขยับขยายเส้นทางวิ่งให้ไกลขึ้น คือจากประตูน้ำสระไปจนถึงบางลำพู (ประตูใหม่ตลาดยอด) รถเมล์ยุคแรกยาวประมาณ 1 ใน 3 ของรถเมล์ปัจจุบัน นั่งได้ 10 คน ตัวรถทาสีขาว มีเครื่องหมายกากบาทสีแดงในวงกลมแดง คนทั่วไปเรียกรถเมล์นี้ว่า รถเมล์ขาว[2] ภายหลังมีผู้ลงทุนกิจการรถเมล์ตามแบบนายเลิศเกิดขึ้นอีก 28 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรถเมล์ขาวทั้งสิ้น 800 คัน มีการกำหนดสายติดหน้ารถไว้ เช่น หลักเมือง-ถนนตก เป็นสายที่ 1 ก็มีเบอร์ 1 ติดหน้ารถ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518 มีคำสั่งให้รวมรถโดยสารประจำทางทุกสายในกรุงเทพฯ มาเป็นบริษัทเดียวกัน เรียกว่า บริษัท มหานครขนส่ง จำกัด ดำเนินกิจการในรูปรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด ต่อมาในสมัยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จนเกิดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจ[3]

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของบริษัทเอกชนอื่นๆ ให้บริการควบคู่ไปด้วย โดยแบ่งเป็นรถร่วมบริการ ขสมก. และรถเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก โดยมีผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2526 และให้โอนการกำกับดูแลการเดินรถขนส่งสาธารณะจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไปอยู่ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ ขสมก. มีสถานะเป็นเพียงผู้เดินรถรายหนึ่งเท่านั้น[ต้องการอ้างอิง]

สำหรับรถสองแถวที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรถประจำทางบางสาย (เช่น 1009 1013) ถือเป็นรถหมวด 4 ซึ่งจะแตกต่างกับรถหมวด 1 ที่ให้บริการในพื้นที่เป็นหลัก

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

มีรถประจำทางที่ให้บริการโดย บริษัท กิตติสุนทร จำกัด (และบริษัทในเครือ) ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ยกเว้นอำเภอหนองเสือ) จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อำเภอบางปะอิน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีเส้นทางเดินรถในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะรถร่วมบริการ ขสมก. อีกด้วย

บริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด ให้บริการในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

บริษัท เทพอู่ทองขนส่ง จำกัด ให้บริการในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 1 เฉพาะพื้นที่อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา (ยกเว้นสาย 520 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 2) ส่วนอำเภอเมืองปทุมธานีมีเพียงรถร่วมบริการ ขสมก. ในสาย 33 90

ต่อไปนี้คือรายชื่อรถประจำทางในจังหวัดปทุมธานี[4][5][6]

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

 • 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (รถสมาร์ทบัส)
 • 33 ปทุมธานี - สนามหลวง (รถร่วม ขสมก.)
 • 34 รังสิต - สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (ขสมก.)
 • 34 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รถร่วม ขสมก.)
 • 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.) (รถธรรมดา)
 • 39 ตลาดไท - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.) (รถปรับอากาศ)
 • 39 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถไทยสมายล์บัส)
 • 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - สถานีแยก คปอ. (รถไทยสมายล์บัส)
 • 59 รังสิต - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 59 รังสิต - สวนหลวงพระราม 8 (ขสมก.) #
 • 59 รังสิต - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ขสมก.) #
 • 90 ท่าน้ำปทุมธานี - หมอชิต 2 (รถร่วม ขสมก.) (ปัจจุบันตัดระยะเหลือแค่นนทบุรีเท่านั้น) #
 • 95ก รังสิต - บางกะปิ (ขสมก.)
 • 185 รังสิต - คลองเตย (ขสมก.)
 • 187 ธัญบุรีคลอง 3 - สี่พระยา (รถสมาร์ทบัส) #
 • 188 ปทุมธานี - บางเลน (ใช้รถ ปอ. 680 ให้บริการ) #
 • 188 ปทุมธานี - ประตูน้ำสิงหนาท (รถสองแถว) #
 • 337 ปทุมธานี - นพวงศ์ (รถธรรมดา) (ปัจจุบันงดให้บริการชั่วคราว)
 • 337 ปทุมธานี - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (รถปรับอากาศ)
 • 337 ปทุมธานี - บางใหญ่ (รถสองแถว) #
 • 338 รังสิต - โรงเรียนเชียงรากน้อย
 • 359 ปทุมธานี - ปากเกร็ด
 • 367 รังสิต - ปากเกร็ด (รถธรรมดา)
 • 367 รังสิต - นนทบุรี (รถปรับอากาศ)
 • 372 รังสิต - บางปะอิน (รถสองแถว) #
 • 372 รังสิต - สถานีธรรมศาสตร์ (รถปรับอากาศ) #
 • 374 รังสิต - ลำลูกกา คลอง 16 (ใช้รถ ปอ. 6250 ให้บริการ)
 • 374 ปากทางลำลูกกา - ฟ้าคราม #
 • 374 ปากทางลำลูกกา - เปียร์นนท์
 • 374 ปากทางลำลูกกา - ตลาดกลางลาดสวาย (ปัจจุบันงดให้บริการชั่วคราว) #
 • 374 ลำลูกกา คลอง 10 - ธัญบุรี คลอง 7 (ใช้รถสองแถวให้บริการ) #
 • 381 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ (รถมินิบัสและรถตู้)
 • 381 (ป้ายแดง) ตลาดรังสิต - ธัญบุรี คลอง 6 (รถสองแถว)
 • 381 (ป้ายเหลือง) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - เคหะคลอง 6 (รถสองแถว)
 • 381 (ป้ายขาว) (รอบเมือง) ตลาดรังสิต - สถานีรังสิต - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - บ้านฟ้าลากูน (รถสองแถว) #
 • 381 (ป้ายเขียว) (รอบเมือง) ตลาดรังสิต - สถานีรังสิต - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - โรงเรียนธัญบุรี (รถสองแถว) #
 • 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 • 387 ปากเกร็ด - ศาลายา (รถธรรมดา) (ปัจจุบันยุติการให้บริการแล้ว)
 • 387 ปากเกร็ด - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (รถปรับอากาศ) (ปัจจุบันยุติการให้บริการแล้ว)
 • 391 ปทุมธานี - นพวงศ์
 • 391 บางบัวทอง - เมืองทองธานี #
 • 503 รังสิต - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 504 รังสิต - ถนนตก (รถสมาร์ทบัส)
 • 510 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 520 ตลาดไท - มีนบุรี (ขสมก.) #
 • 522 รังสิต - ทางด่วน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขสมก.)
 • 522 สถานีรังสิต - สถานีแยก คปอ. (ขสมก.) #
 • 538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ทางด่วน - โรงพยาบาลสงฆ์ (รถสมาร์ทบัส)
 • 543 บางเขน - ตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 (ขสมก.) #
 • 543 บางเขน - กรมการปกครอง คลอง 9 (ขสมก.) #
 • 554 รังสิต - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถสมาร์ทบัส) #
 • 555 รังสิต - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ขสมก.)
 • 646 นนทบุรี - เสนา (รถธรรมดา) #
 • 646 ปทุมธานี - เสนา (รถปรับอากาศ) #
 • 646 นนทบุรี - ปทุมธานี (รถปรับอากาศ) (ปัจจุบันงดให้บริการชั่วคราว)
 • 646 รังสิต - เสนา (รถปรับอากาศ) #
 • 680 รังสิต - สะพานปทุมธานี 2 - บางใหญ่
 • 680 รังสิต - สะพานนนทบุรี (นวลฉวี) - บางใหญ่
 • 699 นวนคร - บางบัวทอง (ปัจจุบันงดให้บริการชั่วคราว) #
 • 702 ปทุมธานี - บางไทร #
 • 702 ปทุมธานี - ไม้ตรา #
 • 873 รังสิต - เสนา - ผักไห่
 • 1005 ปทุมธานี - สามโคก
 • 1005 ปทุมธานี - ท้ายเกาะ #
 • 1008 รังสิต - หนองเสือ คลอง 13 (รถธรรมดา) #
 • 1008 รังสิต - คลองหลวง คลอง 5 (รถปรับอากาศ)
 • 1008 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (รถตู้)
 • 1057 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 1111 ปทุมธานี - เชียงราก
 • 1114 ปทุมธานี - วัดสะแก #
 • 1116 รังสิต - เชียงราก
 • 1117 โลตัส ลำลูกกา คลอง 6 - ธัญบุรี คลอง 8 (ใช้รถสองแถวให้บริการ) #
 • 1138 ปทุมธานี - รังสิต (รถปรับอากาศ)
 • 1138 ปทุมธานี - วัดเวฬุวัน (รถสองแถว) (ปัจจุบันงดให้บริการชั่วคราว) #
 • 1147 ปทุมธานี - ปู่โพธิ์
 • 1148 ปทุมธานี - บ้านพร้าว - เชียงราก
 • 1154 ท่ารถต่างจังหวัด (รังสิต) - ธัญบุรี คลอง 3 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
 • 1154 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 12 #
 • 1154 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 13 #
 • 1154 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - หมู่บ้านพฤกษา B #
 • 1156 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประตู 1) (รถมินิบัส)
 • 1156 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประตู 3) (รถตู้)
 • 1156 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - หมู่บ้านแก้วขวัญ #
 • 1156 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม #
 • 1157 ปทุมธานี - ตลาดไท
 • 1222 ธัญบุรี คลอง 4 - ลำลูกกา คลอง 4
 • 6038 (1) เซียร์รังสิต - ซ.รังสิต-นครนายก 18 - สะพานฟ้า #
 • 6038 (2) เซียร์รังสิต - ซ.รังสิต-นครนายก 2 - สะพานฟ้า #
 • 6038 (3) เซียร์รังสิต - ซ.จามร - สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ #
 • 6038 (4) เซียร์รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 20 #
 • 6046 ซ.พหลโยธิน 62 (ซอย 39) - ซ.ลำลูกกา 35 (ซอยเย็นฉ่ำ 4) #
 • 6047 ธัญบุรี คลอง 3 - คลองหลวง คลอง 3
 • 6048 คลองหลวง คลอง 3 - ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์
 • 6188 รังสิต - จารุศร
 • 6199 ปทุมธานี - แยกบางคูวัด - วัดบางตะไนย์ (รถสองแถว) #
 • 6199 ปทุมธานี - สถานีหลักหก (รถปรับอากาศ) #
 • 6249 (วงกลม) รังสิต - บางกะดี
 • 6250 รังสิต - ลำลูกกา คลอง 10 (รถปรับอากาศ)

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

เคยมีรถประจำทางของบริษัทเอกชนที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่า รถเมล์บ้านเรา (ปัจจุบันได้ยุติการให้บริการแล้ว)

ปัจจุบัน บริษัท คิงค้อม ออโต้คาร์ พิษณุโลก จำกัด ได้เข้ามารับสัมปทานต่อ โดยเป็นผู้รับสัมปทานหลักในการบริการรถสองแถวรอบเมืองพิษณุโลก และให้บริการวิ่งรอบเมืองพิษณุโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ รถสองแถวสีม่วงแบบโอเพ่นคาร์ เหมือนกับรถสองแถวทั่วไปที่มีหลังคาสูง ติดพัดลม และในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงรถสองแถวด้วยการติดแอร์ที่ห้องผู้โดยสาร ทำเบาะและพื้นให้ดูหรูหราทันสมัย สะอาด น่านั่ง[7]

เทศบาลนครขอนแก่น[แก้]

ขอนแก่นซิตี้บัส (Khon Kaen City Bus) เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มีเส้นทางให้บริการทั้งสิ้น 3 สาย(ทั้งหมดใช้เลขสาย ปอ.24) ประกอบด้วย

 • สายสีเขียว (ท่าอากาศยานขอนแก่น - รอบเมือง - สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3)
 • สายสีแดง (วงกลมรอบเมือง - สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (วนขวา))
 • สายสีน้ำเงิน (วงกลมรอบเมือง - สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (วนซ้าย))

อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย[8]

ต่อไปนี้คือรายชื่อรถประจำทางประเภทสองแถวในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น[9]

 • 5 ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้านทุ่ม
 • 6 ตลาดเทศบาล 1 - บ้านเหล่านกชุม
 • 8 สามเหลี่ยม - บ้านดอนบม
 • 9 บ้านสามเหลี่ยม - บ้านดอนสะอาด
 • 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สนามม้า
 • 11 บ้านโนนสวรรค์ - บ้านขามเจริญ
 • 12 พิพิธภัณฑ์ - รร.ท่าพระวิทยายน
 • 13 บ้านน้อยเวศน์ - บ้านสว่างมรรคา
 • 16 บ้านโนนทัน - วัดป่าอดุลยาราม
 • 17 บ้านโนนทัน - บ้านโคกท่า
 • 18 รร.กัลยาณวัตร - บ้านโนนพอง
 • 19 ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนเรือง
 • 20 ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้านกลางฮุบ
 • 21 บ้านโนนเขวา - บ้านดอนยาง
 • 22 บ้านหนองไฮ - บ้านดอนหญ้านาง
 • 23 ตลาดเทศบาล 1 - บ้านห้วยเตย

จังหวัดภูเก็ต[แก้]

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PCKD) ได้เปิดเดินรถโดยสาร ภูเก็ตสมาร์ทบัส โดยวิ่งระหว่าง ท่าอากาศยานภูเก็ต - หาดราไวย์ (ค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่ 50 - 170 บาท)[10] ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยการชำระค่าโดยสารต้องชำระด้วยบัตรแรบบิทเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้บริการรถโพถ้องสีชมพู ให้บริการในเส้นทางดังนี้[11]

 • สาย 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี - วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 • สาย 2 (เส้นทางที่ 1) ตลาดสี่มุมเมือง - ซุปเปอร์ชีป
 • สาย 2 (เส้นทางที่ 2) สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 - วงเวียนสุริยเดช (ตลาดสดดาวน์ทาวน์)
 • สาย 3 สะพานหิน - เกาะสิเหร่

อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ยกเลิกรถโพถ้อง และปรับเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 24 คัน เพื่อส่งเสริมภูเก็ตให้เป็นกรีนซิตี้ โดยได้เริ่มเปลี่ยนรถที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 [12]

เทศบาลนครเชียงใหม่[แก้]

บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ซึ่งเป็นกลุ่มทุนพัฒนาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเดินรถโดยสารขนส่งมวลชน(เชียงใหม่สมาร์ทบัส) ดังนี้

 • สาย R1 สวนสัตว์เชียงใหม่ - เซ็นทรัลเฟสติวัล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.30 น. โดยรถจะมี 2 สี คือ สายสีเขียวและสีม่วง
 • สาย R1(พิเศษ) สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดจริงใจ - เซ็นทรัลเฟสติวัล เริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์[13]
 • สาย R2 ประตูท่าแพ - หนองหอย - ห้างฯ พรอมเมนาดา เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
 • สาย R3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ถนนนิมมานเหมินท์ - คูเมืองเชียงใหม่ โดยมี 2 สาย คือ สายสีเหลือง(วนซ้าย)และสายสีแดง(วนขวา) เวลาให้บริการ 6.00 - 24.00 น.[14] เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561
 • สาย R3(พิเศษ) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562[15]
 • สาย B4 สนามบินเชียงใหม่ - ถนนมหิดล - ขนส่งอาเขต เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ ทุกสายเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย[16] การชำระค่าโดยสารสามารถเลือกชำระด้วยเงินสด (จ่ายให้พนักงานขับรถ) หรือใช้บัตรแรบบิท

(ปัจจุบันรถโดยสาร RTC เชียงใหม่งดให้บริการชั่วคราว)

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการในเส้นทางต่อไปนี้[17]

รถสองแถวภายในจังหวัดแบ่งเป็นสี ได้แก่[18]

 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีขาว สายเชียงใหม่ - แม่วาง และสายแม่วาง - บ้านกาด
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีแดง สายเชียงใหม่ - จอมทอง
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - แม่ริม และสายเชียงใหม่ - สะเมิงใต้
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายสีเขียว สายเชียงใหม่ - ทุ่งเสี้ยว - สันป่าตอง
 • รถสองแถวสีเหลือง ป้ายหน้ารถสีขาว สายป่าป้อง - แม่โป่ง - น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
 • รถสองแถวสีเขียว ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - แม่โจ้ - แม่แฝก (สายเก่า)
 • รถสองแถวสีเขียว ป้ายสีแดง สายเชียงใหม่ - แม่โจ้ - แม่แฝก (สายใหม่)
 • รถสองแถวสีขาว ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - สันกำแพง และสายเชียงใหม่ - แม่แตง
 • รถสองแถวสีขาว ป้ายสีแดง สายบ่อสร้าง - แม่ก๊ะ - ดอยสะเก็ด
 • รถสองแถวสีส้ม ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - ฝาง
 • รถสองแถวสีแดง ป้ายสีน้ำเงิน สายเชียงใหม่ - พร้าวสายเหนือ
 • รถสองแถวสีฟ้า ป้ายสีฟ้า สายเชียงใหม่ - สารภี - ลำพูน

จังหวัดเชียงราย[แก้]

บริษัท ธนภณ 888 จำกัด ได้เปิดเดินรถโดยสาร เชียงรายซิตี้บัส โดยวิ่งระหว่าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 - สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย[19]

เทศบาลนครอุดรธานี[แก้]

บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เป็นผู้จัดหารถโดยสาร Smart Bus รถเมล์ปรับอากาศแบบชานต่ำ จำนวน 30 ที่นั่ง พร้อมระบบ Free WiFi, CCTV, GPS, APP สามารถเช็คตำแหน่งรถได้[20] ในโครงการอุดรซิตี้บัส จำนวน 3 เส้นทางประกอบด้วย

 • สาย 10 สถานีรถไฟ - รอบเมือง (วิ่งวนซ้าย - ขวา) ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ
 • สาย 20 (สายสีแดง) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี - ท่าอากาศยานอุดรธานี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562[21]
 • สาย 21 (สายสีน้ำเงิน) สี่แยกตลาดรังษิณา - สี่แยกบ้านจั่น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562[21]

โดยเก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

จังหวัดนนทบุรีมีระบบรถโดยสารสมาร์ทบัสของจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) โดยร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยสายแรกที่เปิดให้บริการ คือสาย 6028 วงกลมราชพฤกษ์-ติวานนท์ เชื่อมต่อกับสถานีบางพลู สถานีบางรักใหญ่ สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ และสถานีกระทรวงสาธารณสุข ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เก็บค่าโดยสาร 24 บาทตลอดสาย และสามารถใช้บัตรแรบบิทในการชำระค่าโดยสารได้[22]

ในอนาคต บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) มีแผนที่จะเปิดให้บริการรถสายอื่นอีก 6 สาย ได้แก่[23]

 • สาย R1 บางใหญ่ - นครอินทร์ - พิบูลสงคราม
 • สาย R2 วงกลมบางใหญ่ - บางบัวทอง
 • สาย R3 บางพลู - การไฟฟ้าบางใหญ่ - พระนั่งเกล้า
 • สาย R4 ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์
 • สาย R5 ท่าน้ำนนทบุรี - พระนั่งเกล้า
 • สาย R6 วงกลมพระนั่งเกล้า - สนามบินน้ำ - แคราย

(ปัจจุบันรถโดยสาร RTC นนทบุรีงดให้บริการชั่วคราว)

บริษัท สหายยนต์ จำกัด ผู้ให้บริการสาย 356 และ ต.356 ให้บริการในพื้นที่บางส่วนของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

มีเส้นทางการเดินรถดังนี้

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

 • สาย 356 (สายสีแดง) ปากเกร็ด - สะพานใหม่ - ดอนเมือง #
 • สาย 356 (สายสีเขียว) ปากเกร็ด - ดอนเมือง - สะพานใหม่ #
 • สาย 356 (สายสีเทา) นนทบุรี - หลักสี่ - แยกลำลูกกา (ปัจจุบันยุติการให้บริการแล้ว)
 • สาย ต.356 (รถมินิบัสและรถตู้) ปากเกร็ด - ดอนเมือง - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 7 ครอบคลุมทั้งจังหวัด (ยกเว้นสาย 114 543 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1, สาย 179 เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 4, สาย 117 191 เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 8)

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อรถโดยสารประจำทางประเภทสองแถว[24][25][26][27]

 • สองแถวสีฟ้าสาย 1 (วงกลม นนทบุรี - สนามบินน้ำ)
 • รถกะป๊อมาสด้าสีฟ้า สาย 1 (ท่าน้ำนนท์ - วัดชมภูเวก)
 • สองแถวแดง สาย 3 (บางไผ่ ซอย 5 - วัดสังฆทาน - ท่าน้ำนนท์)
 • สองแถวแดง สาย 4 (วัดโบสถ์บน - ท่าน้ำนนท์)
 • สองแถวแดง สาย 5 (วัดไทร - ท่าน้ำนนท์)
 • สองแถวเขียว สาย 9 (ปากเกร็ด - หมู่บ้านสหกรณ์ 3)
 • สองแถวแดง สาย 10 (คลัสเตอร์ วิลล์ ราชพฤกษ์ - ท่าน้ำนนท์)
 • สองแถวฟ้าขาว 364 (บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง)
 • สองแถวฟ้าขาว 370 (บางบัวทอง - ปทุมธานี)
 • สองแถวสีน้ำเงิน หลังคาขาว สาย 1002 (ท่าน้ำนนท์ - บางใหญ่เก่า)
 • สองแถวสีน้ำเงิน หลังคาสีน้ำเงิน สาย 1003 (ท่าน้ำนนท์ - บางบัวทอง)
 • สองแถวสีน้ำเงิน หลังคาสีน้ำเงิน สาย 1003 (ท่าน้ำนนท์ - บางกรวย)
 • สองแถวสีน้ำเงิน หลังคาสีน้ำเงิน สาย 1003 (ท่าน้ำนนท์ - ไทรน้อย)
 • สองแถวเขียว 1004 (บางบัวทอง - บ้านกล้วย - ไทรน้อย)
 • สองแถวเขียว สาย 1010 (สี่แยกบางสีทอง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 • สองแถวสีส้ม สาย 1023 (บางใหญ่เก่า - กันตนา - วัดต้นเชือก)
 • สองแถวสีส้ม สาย 1023 (บางใหญ่เก่า - บางคูลัด)
 • สองแถวสีส้ม สาย 1023 (เซ็นทรัล เวสต์เกต - เทพศิรินทร์ - ศรีประวัติ)
 • สองแถวฟ้าขาว 1024 "หลังคาสีขาว" (บางบัวทอง - นครอินทร์)
 • สองแถวฟ้าขาว 1024 "หลังคาสีฟ้า" (บางบัวทอง - พระราม 5)
 • สองแถวสีน้ำเงิน 1025 (วัดปากน้ำ - ปากเกร็ด)
 • สองแถวสีส้ม สาย 1026 (บางกรวย - บางใหญ่)
 • สองแถวฟ้าสาย 1027 (ปากเกร็ด - วัดสลักเหนือ)
 • สองแถวสีน้ำเงิน 1029 (วัดโพธิ์ทองบน - ปากเกร็ด)
 • สองแถวสีเขียว 1030 (บางใหญ่ - โรงเรียนบ้านใหม่)
 • สองแถวฟ้าสาย 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโข)
 • สองแถวฟ้า หลังคาหน้าผากแดง สาย 1102 (เข้าซอยเรวดี - วัดปากน้ำ)
 • สองแถวสีน้ำเงิน 1107 (วัดบางพัง - แจ้งวัฒนะ)
 • สองแถวแดงฟ้า 1136 (บางใหญ่ - โรงเรียนคล้ายสอน)
 • สองแถวแดง สาย 1416 (วัดชลอ - จรัญสนิทวงศ์ 65)
 • สองแถวสีน้ำเงิน 6054 (ศรีประวัติ - บางใหญ่)
 • สองแถวสีส้ม สาย 6162 (วัดชลอ - ท่าน้ำนนท์)
 • สองแถวแดง สาย 6255 (10) (บางใหญ่ - โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา)
 • สองแถวแดง สาย 6261 (นนทบุรี - พระราม 5 - บางใหญ่)
 • สองแถวแดง สาย 6262 (3) (นนทบุรี - วัดสังฆทาน)
 • สองแถวสีกรมท่า สาย 17002 (ซอยประชาราษฎร์ 26 แยก 1 - เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ - ซอยประชาราษฎร์ 26 แยก 1)
 • สองแถวแดง สาย 17004 (ท่าน้ำบางศรีเมือง - วัดประชารังสรรค์)

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ได้เปิดเดินรถขนส่งมวลชนเมืองอุบลราชธานี Ubon Smart Bus (รถบัสโดยประจำทางสายที่ 15) เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Mobility ของจังหวัดอุบลราชธานี ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ (จำนวน 1 เส้นทาง) โดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ เช่น Free Wifi, GPS, Wheelchair, CCTV, USB Charger และ E-wallet โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 โดยเก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

จังหวัดระยอง[แก้]

บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด วางแผนจัดหารถโดยสารประจำทางมาวิ่งรองรับผู้โดยสารจากสถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกับศูนย์เศรษฐกิจใหม่ 7 แห่งในเมืองระยอง โดยมีเส้นทางนำร่องระยะทาง 15 กิโลเมตร[28]

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

ข้อมูลจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่ามีบริษัทผู้ประกอบอยู่ 23 บริษัท[29] หมวด 1 มี 7 เส้นทาง มีจำนวนรถในบัญชี 147 คัน และหมวด 4 มี 34 เส้นทาง มีจำนวนรถในบัญชี 1,921 คัน[30]

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 3 ในฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ (ยกเว้นสาย 129 ที่เดินรถโดยเขตการเดินรถที่ 1) อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง ส่วนพื้นที่อำเภอพระประแดง (ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา) และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 5

หมวด 1
 • 1 วงกลมอำเภอบางพลี – หมู่บ้านลิขิต 7
 • 1 วงกลม (วนซ้าย) อำเภอบางบ่อ - โรงเรียนวัดบางบ่อ (ย้อนกลับเส้นทางเดิม)
 • 2 ปากน้ำ – หาดอมรา
 • 2 สำโรง - ปากคลองตลาด (ขสมก./รถร่วม ขสมก.)
 • 2 เมกาบางนา - แยกอโศกมนตรี (ขสมก.)
 • 5 ปากน้ำ – บ้านพร้อมมิตร
 • 6 ปากน้ำ – หลังหมู่บ้านทิพวัล
 • 6 ท่าน้ำพระประแดง - บางลำพู (รถไทยสมายล์บัส)
 • 7 ปากน้ำ – ซอยเจริญทรัพย์
 • 8 ปากน้ำ – ซอยสมาคมฟอกหนัง (กม.30)
 • 11 เมกาบางนา - มาบุญครอง (ขสมก.) (รถปรับอากาศ)
 • 20 ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ - ท่าน้ำท่าดินแดง (ขสมก.)
 • 20 ป้อมพระจุลจอมเกล้า - ท่าน้ำท่าดินแดง (ขสมก.)
 • 20 บิ๊กซีพระประแดง - ท่าน้ำท่าดินแดง (รถร่วม ขสมก.)
 • 21 วัดคู่สร้าง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขสมก.)
 • 23 สำโรง - เทเวศร์ (ขสมก.)
 • 23 เมกาบางนา - เทเวศร์ (ขสมก.)
 • 25 ปากน้ำ - ท่าช้าง (ขสมก.)
 • 25 ปากน้ำ - ทางด่วน - ท่าช้าง (ขสมก.)
 • 25 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ - พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ขสมก.)
 • 25 ปากน้ำ - แยกอโศกมนตรี (รถร่วม ขสมก.)
 • 45 สำโรง - สี่พระยา (ขสมก.)
 • 82 ท่าน้ำพระประแดง - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 82 ท่าน้ำพระประแดง - พาหุรัด (รถร่วม ขสมก.)
 • 102 ปากน้ำ - ทางด่วน - สาธุประดิษฐ์ (ขสมก.)
 • 129 บางเขน - ทางด่วน - สำโรง (ขสมก.)
 • 132 เคหะบางพลี - พระโขนง (ขสมก./รถร่วม ขสมก.)
 • 133 เคหะบางพลี - เอกมัย (รถไทยสมายล์บัส)
 • 138 ท่าน้ำพระประแดง - ทางด่วน - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 138 ราชประชา - ทางด่วน - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 142 ปากน้ำ - ทางด่วน - แสมดำ (ขสมก.)
 • 145 ปากน้ำ - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 145 เมกาบางนา - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 180 เมกาบางนา - ทางด่วน - สาธุประดิษฐ์ (ขสมก.)
 • 206 เมกาบางนา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขสมก.)
 • 507 ปากน้ำ - สายใต้ใหม่ (รถสมาร์ทบัส)
 • 508 ปากน้ำ - ท่าราชวรดิฐ (ขสมก.)
 • 511 ปากน้ำ - สายใต้ใหม่ (ขสมก.)
 • 511 ปากน้ำ - ทางด่วน - สายใต้ใหม่ (ขสมก.)
 • 536 ปากน้ำ - ทางด่วน - หมอชิต 2 (ขสมก.)
 • 558 เคหะธนบุรี - ทางด่วน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถสมาร์ทบัส)
 • R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - ทางด่วน - โรงพยาบาลรามาธิบดี (เส้นทางปฏิรูป)
หมวด 3
 • 343 ชลบุรี – บ้านคลองด่าน
 • 344 ฉะเชิงเทรา – คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
 • 365 ปากน้ำ – โรงไฟฟ้าบางปะกง
 • 365 สำโรง - บางพลี
หมวด 4
 • 1011 พระประแดง – บางกอบัว
 • 1012 วัดครุใน – คลองนา
 • 1140 สำโรง – คลองด่าน
 • 1141 ปากน้ำ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
 • 1142 สำโรง – บ้านตาเจี่ย (ฝั่งถนนสุขุมวิท)
 • 1144 ท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพราย – สำโรง
 • 1145 บางนา – บางบ่อ
 • 1146 ท่าน้ำพระประแดง – ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์
 • 1196 ปากน้ำ - กม.4 ศรีเอี่ยม (ถ.บางนา-ตราด)
 • 1197 บางพลี – ตลาดหัวตะเข้
 • 1198 บางบ่อ – บ้านคลองสวน (อำเภอบางบ่อ)
 • 1199 ถนนบางนาตราด (กิโลเมตรที่ 23) – วัดเสาธงกลาง
 • 1200 วัดบางหัวเสือ – ตลาดสำโรง
 • 1204 ปากซอยวัดใหญ่ (ด้านถนนสุขสวัสดิ์) – วัดแหลมฟ้าผ่า
 • 1205 วงกลม ถนนกิ่งแก้ว – ถนนบางนาตราด
 • 1206 เคหะบางพลี – โรงเรียนละมูลรอดศิริ
 • 1208 คลองด่าน – บางพลีน้อย
 • 1209 สำโรง - ซอยเทศบาล 17 (นารถสุนทร)
 • 1217 สุขุมวิท – บางนาตราด กม.13
 • 1221 โรงพยาบาลบางบ่อ – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • 1236 สุขุมวิท – โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศ
 • 1237 โรงจักรพระนครใต้ – สำโรง
 • 1239 สมุทรปราการ – องค์การแก้ว
 • 1241 เคหะเมืองใหม่บางพลี - ปากทางแยกลาดกระบัง – เทพราช
 • 1267 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า – ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
 • 1275 ปากน้ำ – บางพลี
 • 1281 สุขุมวิท (สำโรง) – ซอยวัดมหาวงษ์
 • 1285 บางบ่อ (ด้าน ถ.บางนา-ตราด กม.27) – คลองด่าน
 • 1286 สมุทรปราการ – ท่าน้ำพระประแดง
 • 1288 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 – ถนนสุขาภิบาล 2
 • 1289 สุขสวัสดิ์ 76 – สุขสวัสดิ์ 78
 • 1290 สาขลา (นาเกลือ) – ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
 • 1291 ท่าน้ำพระประแดง - ถนนเทศบาลสำโรงใต้ 21 (ซอยวัดบางหญ้าแพรก)
 • 6008 ปากน้ำ – คลองเก้า
ไม่ได้อยู่ในทะเบียน
 • 1292 หัวตะเข้ – ม.หัวเฉียว

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 5 เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 6

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทาง เฉพาะหมวด 1 และ 4[31]

หมวด 1
 • 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – บางปลา - สามแยกพัฒนา
 • 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – วัดบ้านขอม
 • 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – คลองท่อ
 • 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร – โรงแก๊ส
 • 6 วงกลมสมุทรสาคร – คลองบางหญ้า
 • 7 วงกลมเคหะชุมชนมหาชัย – ตลาดทะเลไทย
 • 7 เอกชัย (วัดราษฎร์รังสรรค์) - สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (รถไทยสมายล์บัส)
 • 8 รอบเมือง ก.
 • 68 สมุทรสาคร - บางลำพู (ขสมก.)
 • 80ก หมู่บ้านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 11 (วปอ.11) - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ขสมก.)
 • 105 มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน (ขสมก.)
 • 120 สมุทรสาคร - แยกบ้านแขก (รถไทยสมายล์บัส)
 • 189 วัดบางยาง - สนามหลวง (ขสมก.)
 • 539 อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รถร่วม ขสมก.)
หมวด 4
 • 1169 สมุทรสาคร – บางโทรัด
 • 6011 รพ.กระทุ่มแบน – รพ.ศรีวิชัย 3
 • 6013 สมุทรสาคร – บ้านหัวโพง
 • 6016 บ้านแพ้ว – วัดประสาทสิทธิ์
 • 6017 บ้านแพ้ว – วัดหนองสองห้อง
 • 6026 สมุทรสาคร – วัดเจ็ดริ้ว
 • 6027 ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม) – วัดหนองแขม
 • 6033 วงกลมกระทุ่มแบน – ปากทางสาย 4 (ถนนเพชรเกษม)
 • 6034 กระทุ่มแบน – สมุทรสาคร
 • 6035 สมุทรสาคร – หมู่บ้านสินสมบูรณ์
 • 6059 สายมหาชัย – ท่าทราย
 • 6108 สมุทรสาคร – สามแยกวัดบางปลา
 • 6109 สมุทรสาคร – สามแยกวัดบางปลา
 • 8179 สมุทรสาคร – บ้านแพ้ว
 • 8183 สมุทรสาคร – ตลาดปิ่นทอง
 • 8185 สมุทรสาคร – วัดสุวรรณรัตนาราม
 • 8188 สมุทรสาคร - หลักสี่
 • 8221 สมุทรสาคร - วัดกาหลง
 • 8221 สมุทรสาคร – วัดปัจจันตาราม
 • 8222 สมุทรสาคร – ประตูน้ำบางยาง – บ้านเกษตรพัฒนา
 • 8246 สมุทรสาคร – วัดกระซ้าขาว
 • 8250 สมุทรสาคร – ดอนไก่ดี
 • 8257 สมุทรสาคร – วัดหนองสองห้อง
 • 8275 กระทุ่มแบน – หนองแขม
 • 8276 สมุทรสาคร – นิคมสหกรณ์บ้านไร่
 • 8277 กระทุ่มแบน – บ้านแพ้ว
 • 8281 สมุทรสาคร – ชัยมงคล
 • 8287 กระทุ่มแบน – สวนหลวง – หมู่บ้านหรรษา (อ้อมน้อย)
 • 8288 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน – สุขาภิบาล 1
 • 8295 กระทุ่มแบน - สมุทรสาคร
 • 8325 สมุทรสาคร – บ้านโกรกกรากใน
 • 8327 สมุทรสาคร – แคราย - โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • 8328 สมุทรสาคร – การเคหะแห่งชาติธนบุรี (มีหลายช่วงการเดินรถ)
 • 8342 กระทุ่มแบน – เกษตรพัฒนา
 • 8343 วงกลมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน - วัดใหม่คลองมะเดื่อ
 • 8375 กระทุ่มแบน – บ้านสวนหลวง – วัดหนองแขม
 • 8376 บ้านแพ้ว - วัดศรีเพชรพัฒนา
 • 8387 สมุทรสาคร – บางกระเจ้า
 • 8388 สมุทรสาคร – คลองซื่อ
 • 8389 วงกลมกระทุ่มแบน – วัดหนองนกไข่
 • 6055 กระทุ่มแบน – ท่าเรืออ่างทอง
 • 6056 บ้านแพ้ว - วัดหนองนกไข่
 • 6057 กระทุ่มแบน – วัดพันธุวงษ์
 • 6058 กระทุ่มแบน - ศาลเจ้าตึก
 • 6060 กระทุ่มแบน – ประตูน้ำบางยาง

จังหวัดนครปฐม[แก้]

สำหรับการเดินรถของ ขสมก. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตการเดินรถที่ 6 เฉพาะอำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทางในจังหวัดนครปฐม[32][33]

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
 • 369 อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง
 • 382 วงกลมถนนพุทธมณฑลสาย 5 - หมุ่บ้านสินสมบูรณ์
 • 384 ซอยไร่ขิง (ประชาราษฎร์ - กระทุ่มล้ม) - หมู่บ้านสวนทิพย์ 1
 • 402 นครปฐม - สมุทรสาคร
 • 405 นครปฐม - บ้านโป่ง
 • 409 นครปฐม - หัวหิน
 • 478 นครปฐม - บ้านแพ้ว
 • 498 อ้อมน้อย - วัดมหาสวัสดิ์
 • 712 นครปฐม - วัดไผ่โรงวัว
 • 725 ปากทางวัดเทียนดัด - หมุ่บ้านเอื้ออาทร (โครงการพุทธมณฑลสาย 4)
 • 737 นครปฐม - บางเลน - ลาดบัวหลวง
 • 755 วงกลมหมู่บ้านอ้อมน้อย - สามพราน - คลองใหม่ และตัดช่วงหมุ่บ้านอ้อมน้อย - โรมันคอทอลิก - ดงเกตุ - ร.ร.ภัทรนุสรณ์
 • 756 หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 - วัดเทียนดัด - อำเภอสามพราน
 • 786 ช่วงแยกนครปฐม - ชลบุรี - พัทยา
 • 793 รังสิต - นครปฐม
หมวด 4
 • 1701 นครปฐม - นครชัยศรี - ดอนตูม
 • 1704 นครปฐม - เกาะแรต - บางเลน
 • 1705 นครปฐม - วัดปรีดาราม
 • 6147 นครปฐม - หอมเกร็ด - บ้านศาลายา
 • 8138 นครปฐม - ตลาดหมู่บ้านสามพราน
 • 8139 นครปฐม - นิคมทหารอากาศ
 • 8229 วัดลำพญา - วัดมะเกลือ - ปากทางพุทธมณฑลสาย 4
 • 8235 นครปฐม - วัดบ้านหลวง
 • 8239 นครปฐม - ท่าเรือวัดปรีดาราม
 • 8268 ตลาดศาลายา - หมู่บ้านพฤกษา 4 (ซอย 51) - บ้านห้วยพลู
 • 8271 นครปฐม - บ้านหนองกระโดน - บ้านมะเกลือ
 • 8273 วงกลมนครชัยศรี - บ้านท่าพระยา
 • 8335 บ้านคลองยม - ปากซอยเพชรเกษม 130 - ตลาดหมู่บ้านสามพราน
 • 8413 สามพราน - บ้านคลองจินดา
 • 8480 นครปฐม - สำนักงานขนส่งนครปฐม
 • 8481 วัดธรรมศาลา - นครปฐม
 • 8482 นครปฐม - พะเนียงแตก - มาบแค
 • 8483 นครปฐม - บางแขม - วัดดอนเสาเกียด
 • 8500 สถานีรถไฟงิ้วราย - หมู่บ้านพฤกษา 4 (ซอย 51) ตลาดศาลายา

จังหวัดฉะเชิงเทรา[แก้]

มีรถประจำทางที่ให้บริการโดย บริษัท ชุมพลรุ่งเรือง จำกัด ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยสายที่ให้บริการ มีจำนวน 3 สาย[34] ประกอบด้วย

 • สาย 2 ตลาดทรัพย์สิน - วัดผาณิตาราม **ปัจจุบันวิ่งเฉพาะเช้า - เย็น
 • สาย 5 สถานีขนส่ง - ตลาดทรัพย์สิน
 • สาย 6 สถานีขนส่ง - ตะวันออกคอมเพล็กซ์

นอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการนำเครื่อง EDC แบบพกพา ให้พนักงานเก็บค่าโดยสารใช้งาน เพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามโครงการฉะเชิงเทรา Smart City - Smart Mobility" ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อพัฒนาระบบรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด[35] โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าโดยสาร โดยการแตะบัตรเดบิตหรือเครดิตแบบ contactless (paywave)​ หรือการสแกน QR CODE ของแอปธนาคารใดก็ได้ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สะดวกในการชำระค่าโดยสารในแบบดังกล่าว สามารถจ่ายเงินสดกับพนักงานได้ตามปกติ

รถสองแถวภายในจังหวัดแบ่งเป็นสี ได้แก่[36]

 • รถสองแถวสีเหลือง (สาย 10) สถานีขนส่งใหม่ – วัดหลวงพ่อโสธร
 • รถสองแถวสีขาวคาดเหลือง (สาย 8) สถานีขนส่งใหม่ – วัดสายชล
 • รถสองแถวสีขาว (สาย 7) สถานีขนส่งใหม่ – คลองขุดใหม่
 • รถสองแถวสีน้ำเงิน วัดหลวงพ่อโสธร – วัดแหลมใต้
 • รถสองแถวสีส้มแดง (สาย 1614) สถานีขนส่งใหม่ – บางคล้า
 • รถสองแถวสีฟ้าแถบขาว สถานีขนส่งใหม่ – บางปะกง – เกาะไร่
 • รถสองแถวสีส้มแถบเหลือง (สาย 1618) สถานีขนส่งใหม่ – บางปะกง (ตลาดล่าง)
 • รถสองแถวสีขาวแถบน้ำเงิน (สาย 6265) สถานีขนส่งใหม่ – วัดสมานรัตนาราม
 • รถสองแถวสีเขียว สถานีขนส่งใหม่ – บางน้ำเปรี้ยว – คลองหกวา

จังหวัดชลบุรี[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดชลบุรี[37][38]

หมวดที่ 1
 • 1 ชลบุรี - วัดบุญญราศรี
 • 1 วงกลมรอบเมืองศรีราชา
 • 4 ท่าเรือแหลมบาลีฮาย - ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
 • 6 วัดอุทยานนที - อ่างศิลา
 • 7 รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • 8 ตลาดวัดกลาง - วัดตาลล้อม
หมวด 2
 • 36 กรุงเทพฯ - สัตหีบ
 • 37 กรุงเทพฯ - ศรีราชา
 • 38 กรุงเทพฯ (เอกมัย) - ชลบุรี
 • 48 กรุงเทพฯ (เอกมัย) - พัทยา
 • 49 กรุงเทพฯ - มหาวิทยาลัยบูรพา - บางแสน
 • 970 กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) - แหลมฉบัง
 • 9904 กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - ชลบุรี
 • 9905 กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - พัทยา
 • 9909 กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - แหลมฉบัง
หมวด 3
หมวด 4
 • 1631ค ชลบุรี - แหลมฉบัง
 • 1631ค ศรีราชา - หนองมน
 • 1631จ ชลบุรี - พัทยา - สัตหีบ
 • 1631จ นาเกลือ - ศรีราชา
 • 1631จ นาเกลือ - สัตหีบ
 • 1633ก ชลบุรี - พานทอง - หัวไผ่
 • 1633ข ชลบุรี - พนัสนิคม - ปรกฟ้า
 • 1633ข ชลบุรี - หนองตำลึง
 • 1633ข ชลบุรี - สัตพงษ์ - ดอนหัวฬ่อ
 • 1633ข ชลบุรี - หนองยายรัก
 • 6021 วัดหนองเกตุน้อย - ตลาดนาเกลือ
 • 6024 ตลาดนาเกลือ - แยกบ้านโป่ง
 • 6078 ชลบุรี - หนองรี - วัดนาเขื่อน
 • 6079 นาเกลือ - สยามคันทรีคลับ
 • 6088 ชลบุรี - หนองมน - บางแสน
 • 6088 หนองมน - บางแสน - เขาสามมุข
 • 6127 พนัสนิคม - บ้านเขาชะอางค์
 • 6128 พนัสนิคม - บ้านบึง
 • 6131 ศรีราชา - เขาไม้แก้ว
 • 6132 ศรีราชา - มาบปู
 • 6138 ชลบุรี - คลองตาเพ็ชร
 • 6139 พนัสนิคม - บ้านหนองชุมเห็ด
 • 6224 ศรีราชา - บ้านหนองคล้า
 • 6227 อำเภอบ้านบึง - สี่แยกปูนเท่าม้า
 • 6228 สัตหีบ - บ้านเขาบายศรี
 • 6229 สัตหีบ - สี่แยกเกษมพล
 • 6235 ชลบุรี - พานทอง
 • 6243 บ้านหัวกุญแจ - บ้านหมื่นจิต

จังหวัดสระบุรี[แก้]

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด (SBCD) และพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้จัดทำการศึกษาความเหมาะสมและทดลองเส้นทางเดินรถ ตามโครงการ Saraburi Smart Bus[39]

โดยจะมีการทดลองเดินรถโดยสาร 2 เส้นทาง ได้แก่

 • รถสองแถว สาย 9 สถานีขนส่งสระบุรี - ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
 • มินิบัส สาย 10 (วงกลม) สถานีขนส่งสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี

โดยได้เริ่มเดินรถวันที่ 29 เมษายน 2562 ต่อมาปรากฏว่าเส้นทางสาย 9 มีผู้ใช้บริการน้อยมาก จึงได้ยุติการทดลองเดินรถไป คงเหลือแค่สาย 10 เพียงสายเดียว และเมื่อการทดลองเดินรถสาย 10 ผ่านไปสักระยะหนึ่ง และได้ผลตอบรับที่ดี สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จึงได้มีการยื่นขอกำหนดเส้นทางในสัมปทานอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนมาใช้เลขสาย 9 แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563[40]

ปัจจุบันสาย​ 9​ ให้บริการด้วยรถโดยสารไฟฟ้า​ เดินรถโดยบริษัท​ เอสบี​ ทรานซิท จำกัด​ อัตราค่าโดยสาร​ 20​ บาทตลอดสาย​ สามารถชำระค่าโดยสารได้ทั้งเงินสดและ​ผ่าน​แอพลิเคชั่นทรูมันนี่​ วอลเลท

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทางในจังหวัดสระบุรี[41][42]

หมวด 1
 • 2 โรงเรียนวัดท่าวัว - วัดหนองบัว (รอบเมืองสระบุรี)
 • 3 วัดหนองท่าวัว - บ้านหนองเขื่อนช้าง
 • 5 ศูนย์การทหารม้า - วัดบ้านบึง
 • 8 หมู่บ้านจัดสรรหมู่ที่ 3 - วัดป่าสัก
หมวด 2
 • 904 กรุงเทพฯ - สระบุรี
หมวด 3
 • 102 สระบุรี - ปราจีนบุรี
 • 104 สระบุรี - ลพบุรี
 • 201 สระบุรี - นครราชสีมา
 • 323 สระบุรี - นครนายก
 • 341 สระบุรี - จันทบุรี
 • 358 สระบุรี - อยุธยา
 • 464 สระบุรี - สุพรรณบุรี
หมวด 4
 • 1023 สระบุรี - หนองแซง (ก)
 • 1023 สระบุรี - หนองแซง (ข)
 • 1024 สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ
 • 1029 สระบุรี - วิหารแดง
 • 1030 พระพุทธบาท - หนองโดน - วัดสุวรรณคีรีบ้านกลับ
 • 2150 สระบุรี - บ้านโคกกรุง
 • 2161 สระบุรี - บ้านชุ้ง
 • 2230 สระบุรี - หน้าพระลาน
 • 2287 สระบุรี - อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • 2357 สระบุรี - บ้านซับน้อยเหนือ
 • 2547 บขส.สระบุรี - พระพุทธฉาย - หมู่บ้านป่าไม้
 • 2596 สระบุรี - หนองแค
 • 6150 สระบุรี - หินดาด
 • 6156 พระพุทธบาท - พุแค

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางรถประจำทางในจังหวัดนครราชสีมา[43][44]

หมวด 1
 • 1 30 กันยา – สุรนารีวิลเลจ
 • 1 มหาชัย – สุรนารีวิลเลจ
 • 2 รร.บุญวัฒนา – ศรีษะละเลิง
 • 3 วัดสระแก้ว – บ้านเดื่อ
 • 4 สนามม้า – โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
 • 5 วัดพายัพ – เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
 • 6 จอหอ – สามแยกปักฯ
 • 6 บ้านเก่า – การเคหะ
 • 7 หัวทะเล – ประโดก
 • 8 วัดป่าสาละวัน – ทุ่งสว่าง
 • 9 กองบิน 1 – วัดศาลาลอย
 • 10 ค่ายสุรนารี – บขส.ใหม่
 • 11 วัดพายัพ – บชร.2
 • 11 วัดพายัพ – ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
 • 12 พะไล – วัดเลียบ
 • 13 หนองไผ่ล้อม (กองบิน 1) – ทุ่งสว่าง
 • 14 ทุ่งสว่าง – ประกันสังคม
 • 15 บขส.ใหม่ – แม่กิมเฮง
 • 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - บขส.ใหม่
 • 18 หัวรถไฟ – สนามบิน (หนองเต็ง)
 • 20 ตลาดสุรนคร – สนามกีฬาค่ายสุรนารี
หมวด 2
 • 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา
หมวด 3
 • 108 นครราชสีมา - ลพบุรี
 • 121 นครราชสีมา - นครสวรรค์
 • 141 นครราชสีมา - เพชรบูรณ์
 • 201 นครราชสีมา - พระนครศรีอยุธยา
 • 204 นครราชสีมา - ชัยภูมิ
 • 208 นครราชสีมา - บำเหน็จณรงค์
 • 210 นครราชสีมา - ขอนแก่น
 • 211 นครราชสีมา - อุดรธานี
 • 262 นครราชสีมา - ศรีเชียงใหม่
 • 265 นครราชสีมา - ชลบุรี
 • 273 นครราชสีมา - บุรีรัมย์
 • 571 นครราชสีมา - ครบุรี - สระแก้ว
 • 635 นครราชสีมา - เชียงใหม่
 • 651 นครราชสีมา - แม่สาย
 • 782 นครราชสีมา - ด่านนอก
หมวด 4
 • 1301 นครราชสีมา - สูงเนิน
 • 1302 นครราชสีมา - ปากช่อง
 • 1303 นครราชสีมา - ปักธงชัย
 • 1305 นครราชสีมา - ชุมพวง
 • 1306 นครราชสีมา - โนนไทย
 • 1307 นครราชสีมา - โชคชัย
 • 1308 นครราชสีมา - บัวใหญ่
 • 1310 นครราชสีมา - สีคิ้ว
 • 1311 นครราชสีมา - ขามสะแกแสง
 • 1313 นครราชสีมา - บ้านกุดปลาเข็ง
 • 1317 ปากช่อง - เขาใหญ่
 • 1318 บัวใหญ่ - ชุมพวง
 • 4129 นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
 • 4131 นครราชสีมา - สูงเนิน (ข)
 • 4132 สีคิ้ว - ปากทางบ้านคลองไผ่
 • 4139 นครราชสีมา - บ้านโพธิ์
 • 4140 นครราชสีมา - บ้านหนองงูเหลือม
 • 4141 นครราชสีมา - ด่านทองหลาง
 • 4142 นครราชสีมา - บ้านบิง
 • 4144 นครราชสีมา - บ้านสัมฤทธิ์
 • 4145 วงกลมบัวใหญ่ - บ้านหนองบัวลาย
 • 4152 โนนสูง - ขามสะแกแสง - บ้านหนองหัวฟาน
 • 4154 นครราชสีมา - บ้านเหลื่อม
 • 4155 นครราชสีมา - โครงการพระราชดำริลำปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
 • 4156 พิมาย - ห้วยแถลง
 • 4182 โนนไทย - หนองหัวฟาน
 • 4197 นครราชสีมา - ด่านขุนทด
 • 4198 นครราชสีมา - บ้านท่าตะแบก
 • 4202 บัวใหญ่ - บ้านโต้น
 • 4226 ครบุรี - กุดโบสถ์
 • 4229 พิมาย - บ้านใหม่เกษมเหนือ
 • 4234 นครราชสีมา - บ้านท่าช้าง
 • 4260 บัวใหญ่ - บ้านทำนบพัฒนา
 • 4265 โนนไทย - บ้านตลาดแค
 • 4266 ปักธงชัย - บ้านวังตะเคียน
 • 4277 ปักธงชัย - โชคชัย
 • 4287 นครราชสีมา - ดอนกระทิง - ขามทะเลสอ
 • 4289 โชคชัย - บ้านด่านกอโจด
 • 4294 โนนไทย - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
 • 4300 อำเภอโนนไทย - บ้านหนองสรวง
 • 4327 ปักธงชัย - ครบุรี
 • 4345 นครราชสีมา - บ้านหนองหัวฟาน
 • 4391 นครราชสีมา - ด่านขุนทด
 • 4404 นครราชสีมา - บ้านหนองแวง
 • 4406 ประทาย - บ้านหนองบัววง
 • 4412 นครราชสีมา - บ้านพะไล - เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
 • 4415 นครราชสีมา - บ้านหนองประดู่
 • 4416 นครราชสีมา - บ้านหนองกก
 • 4419 เสิงสาง - บ้านทรัพย์เจริญ
 • 4420 สีคิ้ว - บ้านชุมสาม
 • 4421 ด่านขุนทด - บ้านห้วยบง
 • 4423 ปักธงชัย - บ้านลำพระโคนหนือ
 • 4424 นครราชสีมา - บ้านหัวสระ
 • 4426 นครราชสีมา - บ้านนาตม
 • 4432 ขามสะแกแสง - บ้านสระสี่เหลี่ยม - บ้านเหลื่อม
 • 4437 ตลาดแค - บ้านมะค่า
 • 4438 บัวใหญ่ - โนนแดง
 • 4441 ชุมพวง - บ้านกระเบื้องนอก
 • 4442 ปากช่อง - บ้านหนองจอก
 • 4443 ปากช่อง - บ้านไร่
 • 4444 กม.79 - บ้านวังหมี
 • 4449 นครราชสีมา - บ้านปะคำ
 • 4452 ปากช่อง - บ้านเขาวงศ์
 • 4453 นครราชสีมา - บ้านระงมพัฒนา
 • 4454 นครราชสีมา - ทางแยกเข้าสวนสัตว์
 • 4455 พิมาย - บ้านมะกอก
 • 4456 พิมาย - บ้านหนองใหญ่ - จักราช
 • 4460 นครราชสีมา - บ้านหนองบง
 • 4463 สีคิ้ว - บ้านปางโก
 • 4465 บัวใหญ่ - บ้านแหล่งหิน
 • 4493 ปักธงชัย - บ้านป่าโจด
 • 4498 ปักธงชัย - บ้านหนองปล้อง
 • 4499 ปักธงชัย - บ้านขี้เหล็ก
 • 4511 ปากช่อง - บ้านวังกะทะ
 • 4512 สีคิ้ว - บ้านใหม่พัฒนา
 • 4513 ปักธงชัย - บ้านศาลเจ้าพ่อ (กม.79)
 • 4514 ปักธงชัย - บ้านหนองแวง
 • 4515 ปักธงชัย - บ้านทุ่งเสาธง
 • 4542 นครราชสีมา - บ้านสีสุก - พิมาย
 • 4544 ครบุรี - บ้านดอนแขวน
 • 4545 ครบุรี - บ้านมาบกราด
 • 4564 หนองบุญมาก - บ้านพระ
 • 4566 ขามสะแกแสง - บ้านโนนผักซี
 • 4568 พิมาย - บ้านประสุข
 • 4577 พิมาย - บ้านตะปัน
 • 4579 นครราชสีมา - บ้านหนองไผ่
 • 4593 สีคิ้ว - บ้านตะแคงเหนือ
 • 4594 ด่านขุนทด - เทพารักษ์ - บ้านมาบพลวง
 • 4595 นครราชสีมา - บ้านมะเกลือใหม่
 • 4615 ปากช่อง - บ้านวังสีสด
 • 4619 นครราชสีมา - ปักธงชัย - บ้านศาลเจ้าพ่อ
 • 4629 สูงเนิน - บ้านเขาปืนแตก - บ้านตะขบ
 • 4630 พิมาย - จักราช
 • 4635 ห้วยแถลง - บ้านใหม่พุทไธจารย์
 • 4637 จักราช - บ้านสีสุก
 • 4638 จักราช - บ้านนกคุ้ม
 • 4639 ปักธงชัย - บ้านมูลบน
 • 4643 สูงเนิน - บ้านโคกมะกอก
 • 4644 วงกลมริมทางรถไฟ - บ้านทะเล
 • 4646 สีคิ้ว - บ้านวะภูแก้ว
 • 4647 สีคิ้ว - บ้านเลิศนิมิตร
 • 4648 ปักธงชัย - บ้านโกรกละลาย
 • 4698 นครราชสีมา - บ้านลองตอง (ก)
 • 4699 นครราชสีมา - บ้านลองตอง (ข)
 • 4710 โชคชัย - บ้านใหญ่
 • 4712 ด่านขุนทด - บ้านปางโก

จังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดกาญจนบุรี[45][46]

หมวดที่ 1
 • 1 ศาลาสองแคว - โรงเรียนวัดท่าล้อ
 • 2 ศาลาสองแคว - เชิงสะพานแก่งเสี้ยน
 • 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี - แยกแก่งเสี้ยน
 • 4 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี - โรงเรียนวัดท่าล้อ
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
 • 325 กาญจนบุรี - ด่านช้าง
 • 327 บ่อพลอย - อู่ทอง
 • 334 กาญจนบุรี - บ้านโป่ง
 • 396 สมุทรสาคร - บ้านพุน้ำร้อน
 • 411 กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี
 • 461 กาญจนบุรี - ราชบุรี
 • 707 อู่ทอง - บ้านลำอีซู
 • 709 ด่านช้าง - บ้านกล้วย
 • 711 อู่ทอง - เลาขวัญ
 • 786 กาญจนบุรี - ระยอง
 • 838 หนองคาย - กาญจนบุรี
 • 875 เชียงใหม่ - กาญจนบุรี
หมวดที่ 4
 • 1722 กาญจนบุรี - ลาดหญ้า
 • 1724 ท่าเรือ -พนมทวน
 • 1726 กาญจนบุรี - บ้านลำทราย
 • 6179 ตลาดเขต - บ้านหนองปรือ
 • 6181 บ้านหนองโพธิ์ - บ้านหนองมะสัง
 • 6183 กาญจนบุรี - บ้านพังตรุ
 • 6192 ท่าม่วง - บ้านหนองตากยา
 • 8170 กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ - ศรีสวัสดิ์
 • 8172 กาญจนบุรี - บ้านห้วยน้ำขาว
 • 8190 ท่ามะกา - ด่านมะขามเตี้ย
 • 8191 กาญจนบุรี - บ้านตะเคียนงาม
 • 8203 กาญจนบุรี - สังขละบุรี
 • 8204 กาญจนบุรี - ลุ่มสุ่ม
 • 8252 กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ
 • 8263 กาญจนบุรี - เลาขวัญ - บ้านหนองฝ้าย
 • 8278 ทองผาภูมิ - บ้านห้วยเสือ
 • 8280 ทองผาภูมิ - บ้านอีต่อง
 • 8284 ทองผาภูมิ - บ้านหินแหลม - บ้านสะพานลาว
 • 8331 กาญจนบุรี - บ้านห้วยกระเจา
 • 8520 กาญจนบุรี - ค่ายกองพลที่ 9

จังหวัดลำปาง[แก้]

มีรถประจำทางที่ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสายที่ให้บริการในเส้นทางหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 18 สาย ประกอบด้วย[47]

หมวด 1
 • 5 วงกลม - โรงเรียนวัดนาก่วมใต้
 • 6 วงกลม - สถานีขนส่ง
 • 7 วงกลม - ประตูชัย
หมวด 3
 • 103 ลำปาง - ลี้
 • 614 ลำปาง - แพร่
หมวด 4
 • 1203 ลำปาง - แม่ทะ - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • 1205 ลำปาง - งาว
 • 1206 ลำปาง - ห้างฉัตร - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
 • 2387 ลำปาง - แม่พริก
 • 2390 ลำปาง - บ้านทาน (แม่เมาะ)
 • 2391 ลำปาง - เมืองปาน
 • 2392 ลำปาง - ห้างฉัตร - เมืองยาว
 • 2458 วงกลมอำเภอเถิน - อำเภอแม่พริก
 • 2459 ลำปาง - แพะหนองแดง
 • 2460 บ้านห้วยอูม - บ้านแม่ตีบ
 • 2461 ลำปาง - ปางมะโอ
 • 2462 ลำปาง - นาไผ่ - แม่ผึ้ง (เกาะคา - เสริมงาม)
 • 2523 ลำปาง - กิ่วลม

จังหวัดนครพนม[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดนครพนม[48][49]

หมวด 2
 • 26 กรุงเทพฯ - นครพนม
 • 930 กรุงเทพฯ - นครพนม
หมวด 3
 • 224 อุดรธานี - นครพนม
 • 231 อุดรธานี - นครพนม
 • 256 อุบลราชธานี - นครพนม
 • 555 นครพนม - มุกดาหาร
 • 586 ขอนแก่น - นครพนม
 • 661 นครพนม - เชียงราย
 • 827 นครพนม - ระยอง
 • 837 นครพนม - นครศรีธรรมราช
 • 876 เชียงใหม่ - นครพนม
หมวด 4
 • 1431 นครพนม - ท่าอุเทน - ศรีสงคราม - นาหว้า

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดสมุทรสงคราม[50][51][52][53]

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

หมวด 1
 • 3 รอบเมืองสมุทรสงคราม
หมวด 2
 • 972 กรุงเทพฯ (หมอชิต) - สมุทรสงคราม
 • 976 กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) - สมุทรสงคราม
หมวด 3
 • 379 สมุทรสงคราม - บางตะบูน
 • 379 สมุทรสงคราม - คลองซ่อง
 • 415 สมุทรสงคราม - วัดโคกเกตุ
 • 467 สมุทรสงคราม - วัดจุฬามณี
 • 481 สมุทรสงคราม - สมุทรสาคร
หมวด 4

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[54][55][56][57][58]

หมวด 1
หมวด 2
 • 901 กรุงเทพฯ - อยุธยา
 • 960 กรุงเทพฯ - เสนา - ผักไห่
หมวด 3
 • 101 อยุธยา - ป่าโมก - อ่างทอง
 • 349 เสนา - รังสิต
 • 358 อยุธยา - สระบุรี
 • 607 อยุธยา - ลพบุรี
 • 697 โรจนะ - นวนคร
 • 703 อยุธยา - สุพรรณบุรี
หมวด 4
 • 1001 อยุธยา - วังน้อย
 • 1002 อยุธยา - บางปะหัน - มหาราช (สายใน)
 • 1002 อยุธยา - บางปะหัน - มหาราช (สายเอเชีย)
 • 1004 อยุธยา - อุทัย - ภาชี
 • 2212 อยุธยา - บางบาล - เสนา (รถสองแถว)
 • 2212 อยุธยา - เสนา (รถตู้)
 • 2213 อยุธยา - ท่าเรือ
 • 2297 อยุธยา - เกาะเรียน - บางปะอิน
 • 2323 อยุธยา - วัดจอมเกษ
 • 2333 อยุธยา - วัดท่าสุทธาวาส - บางบาล
 • 2397 อยุธยา - ผักไห่
 • 2400 อยุธยา - บางเดื่อ
 • 2435 อยุธยา - บ้านชุ้ง - บ้านไร่
 • 2457 สถานีขนส่ง (ท่ารถตลาดเจ้าพรหม) - วัดไก่เตี้ย

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

ต่อไปนี้คือเส้นทางเดินรถจังหวัดกาฬสินธุ์[59][60][61][62]

# หมายถึง มีรถให้บริการน้อย

หมวด 1
 • 3 กาฬสินธุ์ - คำเม็ก
หมวด 2
หมวด 3
 • 209 กาฬสินธุ์ - เชียงเครือ
 • 237 กาฬสินธุ์ - สกลนคร
 • 276 กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด
 • 276 กาฬสินธุ์ - ฆ้องชัย
 • 276 กาฬสินธุ์ - โนนแดง - ท่าเยี่ยม
 • 276 กาฬสินธุ์ - เหล่ากลาง - บ้านตูม
 • 277 กาฬสินธุ์ - กระนวน
 • 591 กาฬสินธุ์ - ท่าแห่ - มหาสารคาม
 • 591 กาฬสินธุ์ - ฆ้องชัย - โนนแดง - ท่าเยี่ยม
 • 591 กาฬสินธุ์ - โคกประสิทธิ์
 • 818 กาฬสินธุ์ - บ้านบ่อ - โพธิ์ชัย
หมวด 4
 • 1411 กาฬสินธุ์ - สมเด็จ
 • 1412 กาฬสินธุ์ - กมลาไสย - บ้านบึง
 • 1412 กาฬสินธุ์ - กมลาไสย - บ้านบ่อ
 • 1412 กาฬสินธุ์ - ดงน้อย
 • 1413 กาฬสินธุ์ - หนองตอกแป้น
 • 1413 กาฬสินธุ์ - หนองบัวหน่วย
 • 1414 กาฬสินธุ์ - กุฉินารายณ์
 • 4358 กาฬสินธุ์ - คำม่วง
 • 4358 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์
 • 4359 กาฬสินธุ์ - กุฉินารายณ์
 • 4359 กาฬสินธุ์ - นาจารย์ - หนองผ้าอ้อม
 • 4359 กาฬสินธุ์ - ม่วงนา
 • 4359 กาฬสินธุ์ - กลางหมื่น
 • 4359 กาฬสินธุ์ - นามะเขือ #
 • 4392 กาฬสินธุ์ - เขาวง
 • 4480 กาฬสินธุ์ - ห้วยเม็ก
 • 4480 กาฬสินธุ์ - บ้านตูม
 • 4516 สมเด็จ - คำม่วง
 • 4600 สมเด็จ - นามน - หนองบัวใน
 • 4606 หนองเม็ก - บัวเขียว
 • 4628 สมเด็จ - ขมิ้น
 • 4628 กุฉินารายณ์ - สวนผึ้ง - หนองเม็ก
 • 4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี

แบ่งตามภูมิภาค[แก้]

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

รถโดยสารในภูมิภาคส่วนใหญ่ให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับสัมปทานร่วมเดินรถกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (เรียกกันว่า รถร่วม บขส.) หรือได้รับสัมปทานโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก

กรุงเทพมหานคร[แก้]

สำหรับรถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดต่างๆ ให้บริการโดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท โดยมีสถานีรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร สามแห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (สายเหนือและสายอีสาน) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) (สายใต้) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) (สายตะวันออก)

ภาคเหนือ[แก้]

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด[63] (เดิมชื่อ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด) ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งภาคอีสานและภาคใต้ที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อทางการตลาดเป็น กรีนบัส (Greenbus) ให้บริการในเส้นทางรถหมวด 3 และ บลูไนน์ (Blue9) สำหรับเส้นทางรถหมวด 2 สาย 1 (กรุงเทพฯ - พิษณูโลก - เชียงใหม่) สาย 957 (กรุงเทพฯ - แม่สาย) สาย 962 (กรุงเทพฯ - เชียงของ) และรถหมวด 3 สาย 152 (ลำปาง - เชียงใหม่)

บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งภาคอีสานและภาคกลางที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ภาคอีสาน[แก้]

บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด[64] ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งภาคตะวันออกที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด[65] (ซึ่งแยกตัวออกมาจากบริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด) ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งภาคเหนือที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อทางการตลาดเป็น นครชัยทัวร์ ให้บริการในเส้นทางรถหมวด 3 และ นครชัย 21 สำหรับเส้นทางรถหมวด 2 สาย 21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด[66] ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ภาคกลางและภาคตะวันออก[แก้]

รถโดยสารระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมากจะเป็นรถร่วม บขส. และมีบางส่วนเดินรถโดยผู้ประกอบรายย่อยของแต่ละจังหวัดที่ได้รับสัมปทานโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก

ภาคตะวันตก[แก้]

บริษัท ศศนันท์ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันตก รวมทั้งภาคเหนือที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ภาคใต้[แก้]

บริษัท ปิยะชัยพัฒนา จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งภาคเหนือที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ให้บริการรถประจำทางหมวด 3 สาย 877 (แม่สาย - ด่านนอก) ซึ่งเป็นรถประจำทางที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีระยะทางถึง 1,888 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 26 ชั่วโมง 30 นาที[67]

บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกที่มีเส้นทางต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานคร

แบ่งตามประเภทอื่น ๆ[แก้]

รถโดยสารระหว่างประเทศ[แก้]

รถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ ณ ชายแดนไทย-กัมพูชา (ฝั่งปอยเปต)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นอกจากจะให้บริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดภายในประเทศแล้ว ยังมีบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ ให้บริการไปถึงประเทศลาว (มีรถจากในประเทศลาวให้บริการร่วมด้วยในบางเส้นทาง) และประเทศกัมพูชา (มีรถจากในประเทศกัมพูชาให้บริการร่วมด้วยในบางเส้นทาง) โดยในปัจจุบัน บขส. เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศแล้ว 15 เส้นทาง ดังนี้[68]

 1. จังหวัดหนองคายนครหลวงเวียงจันทน์
 2. จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
 3. จังหวัดอุบลราชธานี - ปากเซ
 4. จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
 5. จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์
 6. กรุงเทพมหานคร – นครหลวงเวียงจันทน์
 7. จังหวัดนครพนมเมืองท่าแขก
 8. จังหวัดเชียงใหม่แขวงหลวงพระบาง
 9. จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง
 10. กรุงเทพมหานคร – ปากเซ
 11. จังหวัดเชียงราย - แขวงบ่อแก้ว
 12. กรุงเทพมหานคร – เสียมราฐ
 13. กรุงเทพมหานคร – พนมเปญ
 14. จังหวัดเลย - แขวงหลวงพระบาง
 15. จังหวัดน่านไชยะบุรี – แขวงหลวงพระบาง

รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ[แก้]

รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์

ที่กรุงเทพมหานครมีบริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีลักษณะคล้ายกับรถประจำทาง แต่การเดินของรถนั้นแยกออกจากถนนปกติ ปัจจุบันเปิดให้บริการ 1 เส้นทาง คือ รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์ (ในสัมปทานใช้เลขสาย 402[69]) ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

 1. "หมวดรถโดยสารทั้ง 4 หมวด" (PDF).
 2. นิพัทธ์ ทองเล็ก. "อดีตที่หอมหวาน-ตำนานรถเมล์ขาว โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก". มติชน.
 3. "ประวัติศาสตร์ รถเมล์ไทย จากรถเทียมม้า รถอ้ายโกร่ง สู่ ขสมก". สนุก.
 4. "เส้นทางเดินรถ". บริษัท กิตติสุนทร จำกัด.
 5. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 6. "bus4 - ปทุมธานี". sites.google.com.
 7. หรูหรา!! สองแถวรอบเมือง “พิษณุโลก” ปรับโฉมใหม่ ติดแอร์-เบาะกำมะหยี่ , ประชาชาติธุรกิจ
 8. เส้นทางเดินรถและตารางเดินรถ ขอนแก่นซิตี้บัส
 9. "เส้นทางการเดินรถสองแถวในตัวอำเภอเมืองขอนแก่น". suwavan.com.
 10. oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowththailand เปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” รถบัสโดยสารสาธารณะ
 11. แจกเส้นทางรถโพถ้อง 10 บาทตลอดสาย พร้อมพิกัดที่เที่ยวภูเก็ต , wongnai.com
 12. ปิดตำนานรถโพถ้องภูเก็ต อบจ.เริ่มให้บริการรถ EV พลังงานไฟฟ้า แทนรถโพถ้องสีชมพูเริ่ม 1 ต.ค.นี้ , Phuketandamannews
 13. ทดลองให้บริการสาย R1 พิเศษ , RTC Chiang Mai City Bus
 14. https://pantip.com/topic/37531082 วันนี้เปิดตัว "รถเมล์เชียงใหม่" สาย R3 สนามบิน-นิมมาน-เมืองเก่า -Pantip]
 15. 1 พ.ค.นี้ เริ่มทดลองเพิ่มเที่ยวให้บริการในสาย R3 พิเศษ , RTC Chiang Mai City Bus
 16. https://mgronline.com/columnist/detail/9610000053945 Review : "รถเมล์เชียงใหม่"
 17. ส่องเส้นทาง รถเมล์ขาว น่ารัก ราคาประหยัด , topchiangmai.com
 18. "เส้นทางเดินรถเชียงใหม่".
 19. “เชียงรายซิตี้บัส CR BUS” , topchiangrai.com
 20. เอกชนอุดรลงขันถอย ‘รถเมล์แอร์’ 6 คัน วิ่ง พ.ย.นี้ หวังสร้างศักยภาพเมืองไม่เน้นกำไร
 21. 21.0 21.1 [1] udontoday.co
 22. https://www.dailynews.co.th/economic/704705 ดีเดย์ 19 เม.ย. เปิดวิ่งสมาร์ทบัสสาย 6028 ติวานนท์-ราชพฤกษ์
 23. รายละเอียดโครงข่ายเส้นทางเดินรถ RTC Nonthaburi City Bus , bangkokbusclub
 24. "เส้นทางสองแถว นนทบุรี บริเวณรอบ ๆ ท่าน้ำนนท์ และท่าน้ำบางศรีเมือง ผ่านที่ไหนบ้าง?".
 25. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 26. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 27. "bus4 - นนทบุรี". sites.google.com.
 28. http://www.thansettakij.com/content/293970 ดันคมนาคมระบบรองระยอง เชื่อมไฮสปีดเทรนหนุนพื้นที่เศรษฐกิจ
 29. "ตารางค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง". สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ.
 30. "ประกอบการขนส่งประจำทาง หมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ". สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ.
 31. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.สมุทรสาคร (เฉพาะหมวด 1 และหมวด 4)".
 32. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.นครปฐม (เฉพาะหมวด 3)".
 33. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.นครปฐม (เฉพาะหมวด 4)".
 34. https://www.facebook.com/bangkokbusclubpage/photos/a.327192207395687/4613316482116550/?_rdc=1&_rdr "รถเมล์ฉะเชิงเทรา" บ.ชุมพลรุ่งเรือง เช็คตำแหน่งรถผ่านแอป ViaBus ได้แล้ว !, bangkokbusclub
 35. ผลักดัน'ฉะเชิงเทรา'เมืองอัจฉริยะ จ่ายค่าโดยสาร-ซื้อสินค้าแบบไร้เงินสด , ไทยโพสต์
 36. "การเดินทางด้วยรถโดยสารในจังหวัด".
 37. "อัตราค่าโดยสารรถประจำทางในจังหวัดชลบุรี (หมวด 1)". สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี.
 38. "อัตราค่าโดยสารรถประจำทางในจังหวัดชลบุรี (หมวด 4)". สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี.
 39. สระบุรีเตรียมเปิดเดินรถโดยสารเส้นทางใหม่ 2 สาย 29 เมษายนนี้ !! , bangkokbusclub
 40. Saraburi Smart Bus เปลี่ยนเลขสายเป็น "สาย 9" ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป , bangkokbusclub
 41. "เส้นทางเดินรถประจำทาง จ.สระบุรี (เฉพาะหมวด 1 และหมวด 4)".
 42. "เส้นทางรถตู้ จ.สระบุรี (เฉพาะหมวด 3)".
 43. "รถสองแถวโคราช". urban-bamboo.com.
 44. "ระบบสืบค้นสายรถประจำทางสถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2". สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา.
 45. "เส้นทางเดินรถจังหวัดกาญจนบุรี". สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี.
 46. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 47. "เส้นทางเดินรถของสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด". coopthai.com.
 48. "เส้นทางเดินรถจังหวัดนครพนม". sites.google.com.
 49. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 50. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 51. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 52. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 53. "bus4 - สมุทรสงคราม". sites.google.com.
 54. "Ayutthaya Bus Map". ayutthayabusmap.com.
 55. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 56. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 57. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 58. "bus4 - พระนครศรีอยุธยา". sites.google.com.
 59. "bus4 - รถหมวด 1 จังหวัดต่าง ๆ". sites.google.com.
 60. "bus4 - รถหมวด 2". sites.google.com.
 61. "bus4 - รถหมวด 3". sites.google.com.
 62. "bus4 - กาฬสินธุ์". sites.google.com.
 63. "Greenbus".
 64. "นครชัยขนส่ง".
 65. "นครชัยทัวร์".
 66. "นครชัยแอร์".
 67. “รถทัวร์ข้ามภาค” เหนือ-อีสานจรดใต้ ทางเลือกใหม่หลังเกิด AEC , ผู้จัดการออนไลน์
 68. เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ , บริษัท ขนส่ง จำกัด
 69. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑๕๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) : กำหนดเส้นทางสาย 401-402 , ราชกิจจานุเบกษา