รายชื่อวัดในจังหวัดแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดแพร่

พระอารามหลวงในจังหวัดแพร่[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดราษฏร์ในจังหวัดแพร่[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองม่วงไข่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเด่นชัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองแพร่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอร้องกวาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลอง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังชิ้น[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสอง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอสูงเม่น[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]