ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 129

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-129.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 129
ทางเลี่ยงเมืองแพร่
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ AH13
ความยาว: 10.418 กิโลเมตร (6.473 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้: Thai Highway-101.svg ถ.ยันตรกิจโกศล ใน อ.เมือง จ.แพร่
 

ทล.1022 ใน อ.เมือง จ. แพร่

ทล.1101 ใน อ.เมือง จ. แพร่
ปลายทิศเหนือ: Thai Highway-101.svg ถ.ยันตรกิจโกศล ใน อ.เมือง จ.แพร่
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 129 หรือ ทางเลี่ยงเมืองแพร่ เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ เริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 บริเวณทางแยกบ้านฝ้าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 บริเวณแยกกอเปา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทางรวม 10.418กิโลเมตร เดิมทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 13

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]