วิภาต บุญศรี วังซ้าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิภาต บุญศรี วังซ้าย
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
ถัดไป ศ.ดร.ยรรยง สิทธิชัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2491
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 มีนาคม พ.ศ. 2459
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
เสียชีวิต 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527 (68 ปี)
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย (12 มีนาคม 2459 - 30 ตุลาคม 2527) อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร[1] และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่

ประวัติ[แก้]

วิภาต บุญศรี วังซ้าย เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2459 ที่บ้านสันกลาง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายบุญมา(บุตรเจ้ามหาชัย วังซ้าย) และ นางบัวเกี๋ยง วังซ้าย

การศึกษา[แก้]

อาจารย์วิภาต จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2476 และสอบได้เป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกของโรงเรียนประถมกสิกรรมฝึกหัดครูภาคเหนือแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2477

การทำงาน[แก้]

หลังจากเรียนจบ ในปี พ.ศ. 2479 อาจารย์วิภาต ได้ทำงานที่แผนกยาง กรมเกษตรและการประมง จังหวัดสงขลา ต่อมาได้สอบชิงทุนหลวง (ทุน ก.พ. ในสมัยนั้น) ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ในระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2484 และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนประถมกสิกรรมฝึกหัดครูภาคเหนือแม่โจ้

ต่อมาในปี พ.ศ 2489 อาจารย์วิภาต ได้ลาออกจากราชการ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่[2] (ต่อมาเข้าร่วมกับพรรคสหชีพ)[3] และได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2491 มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร อาจารย์วิภาตจึงอำลาชีวิตการเมือง ไปเป็นเกษตรกรทำไร่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในปี พ.ศ. 2497 อาจารย์วิภาต ได้กลับเข้าราชการอีกครั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ กองโรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำหน้าที่บริหารสถานศึกษาเรื่อยมาจนได้รับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2526

บั้นปลายชีวิต[แก้]

อาจารย์วิภาต ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2527 และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527 สิริรวมอายุ 68 ปี

การรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิภาต[แก้]

เพื่อน้อมระลึกถึงคุณความดีของศาสตราจารย์ ดร.วิภาต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม เป็นวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย มีพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลาสดุดีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประเพณีสืบทอด ตลอดมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนพิเศษ 152ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518
  2. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  3. ไฟล์:///C:/Users/Sureepon/Downloads/Boontarika_bo_back.pdf
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก่อนหน้า วิภาต บุญศรี วังซ้าย ถัดไป
- 2leftarrow.png MJU crest logo.png
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
(21 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526)
2rightarrow.png ศ.ดร.ยรรยง สิทธิชัย