จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ80.06%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 180,486 76,475
ร้อยละ 66.19 28.04

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดแพร่
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 180,486 66.19
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 924 0.34
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 573 0.21
ประชากรไทย (4) 181 0.07
รักประเทศไทย (5) 3,892 1.43
พลังชล (6) 83 0.03
ประชาธรรม (7) 175 0.06
ดำรงไทย (8) 56 0.02
พลังมวลชน (9) 495 0.18
ประชาธิปัตย์ (10) 76,475 28.04
ไทยพอเพียง (11) 330 0.12
รักษ์สันติ (12) 1,133 0.42
ไทยเป็นสุข (13) 35 0.01
กิจสังคม (14) 256 0.09
ไทยเป็นไท (15) 47 0.02
ภูมิใจไทย (16) 871 0.32
แทนคุณแผ่นดิน (17) 40 0.01
เพื่อฟ้าดิน (18) 64 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 121 0.04
การเมืองใหม่ (20) 214 0.08
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,594 1.32
เสรีนิยม (22) 159 0.06
ชาติสามัคคี (23) 54 0.02
บำรุงเมือง (24) 21 0.01
กสิกรไทย (25) 54 0.02
มาตุภูมิ (26) 54 0.02
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 29 0.01
พลังสังคมไทย (28) 19 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 134 0.05
มหาชน (30) 1,624 0.60
ประชาชนชาวไทย (31) 87 0.03
รักแผ่นดิน (32) 33 0.01
ประชาสันติ (33) 30 0.01
ความหวังใหม่ (34) 23 0.01
อาสามาตุภูมิ (35) 11 0.00
พลังคนกีฬา (36) 61 0.02
พลังชาวนาไทย (37) 22 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 11 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 55 0.02
มหารัฐพัฒนา (40) 165 0.06
บัตรดี 272,691 93.00
บัตรเสีย 16,309 5.56
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,225 1.44
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 293,225 80.06
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 366,265 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และตำบลวังธง) และอำเภอสูงเม่น (ยกเว้นตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปานหทัย เสรีรักษ์ (1)* 61,871 64.33
ประชาธิปัตย์ พงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ (10) 30,645 31.86
ภูมิใจไทย เนาวรัตน์ คณะนัย (16) 3,545 3.69
เพื่อประชาชนไทย ดาราวัลย์ อินทราทิพย์ (29) 60 0.06
พลังคนกีฬา พวงเพชร ชมภูมิ่ง (36) 57 0.06
ผลรวม 96,178 100.00
บัตรดี 96,178 93.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,152 3.06
บัตรเสีย 3,715 3.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,045 83.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,636 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองแพร่ (เฉพาะตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และตำบลวังธง) อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิยม วิวรรธนดิฐกุล (1)* 54,116 60.57
ประชาธิปัตย์ ศุภวัลย์ ศุภศิริ (10) 34,786 38.94
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมคิด อริยะ (2) 438 0.49
ผลรวม 89,340 100.00
บัตรดี 89,340 92.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,958 2.03
บัตรเสีย 5,085 5.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,383 80.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,223 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น (เฉพาะตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (1)* 61,239 71.46
ประชาธิปัตย์ ประสงค์ ชุ่มเชย (10) 23,742 27.70
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ทัพพ์ แสนหลวงอินทร์ (2) 548 0.64
เพื่อฟ้าดิน อำนวย คลี่ใบ (18) 128 0.15
พลังคนกีฬา ดนัย พิสุทธิ์วิริยานันท์ (36) 43 0.05
ผลรวม 85,700 100.00
บัตรดี 85,700 91.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,957 2.09
บัตรเสีย 6,145 6.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,802 76.63
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,406 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

ดูเพิ่ม[แก้]