จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค อนาคตใหม่ ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงเลือกตั้ง 0 ที่นั่ง, 32.88% ไม่ได้ลงเลือกตั้ง
ที่นั่งที่ชนะ 2 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Steady Steady
คะแนนเสียง 127,711 52,347 43,622
ร้อยละ 48.85% 20.02% 16.69%

  Fourth party
 
พรรค เพื่อไทย
การเลือกตั้งล่าสุด 3 ที่นั่ง, 65.34%
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease3
คะแนนเสียง ไม่ได้ส่งผู้สมัคร
ร้อยละ ไม่ได้ส่งผู้สมัคร

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดแพร่ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

แบ่งตามพรรค[แก้]

แบ่งตามเขต[แก้]

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองแพร่, อำเภอหนองม่วงไข่, อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [1]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ เอกการ ซื่อทรงธรรม (7) 72,016 50.14
ประชาธิปัตย์ ธนินจิตรา ศุภศิริ (9) 38,035 26.48 -5.38
พลังประชารัฐ ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ (1) 15,399 10.72
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจตรี สันทัด อุตวรรณา (3) 5,379 3.75
เศรษฐกิจใหม่ เนาวรัตน์ คณะนัย (2) 3,511 2.44
เพื่อชาติ ธนกฤต ตุ้ยดี (4) 3,044 2.12
พลังท้องถิ่นไท กฤตภัทร์ อาริยสุธรรม (8) 983 0.68
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มนู สมจิตร (11) 620 0.43
พลังไทยรักไทย พิศ หนองช้าง (24) 553 0.39
พลังชาติไทย ร้อยตรี เดช เขื่อนรอบเขต (21) 529 0.37
ประชาธรรมไทย ธวัช เหมืองหม้อ (27) 506 0.35
พลังธรรมใหม่ ว่าที่พันตรี ชาตรี คันธะวงศ์ (5) 502 0.35
ประชาภิวัฒน์ นฤมล บุญคง (6) 367 0.26
ภูมิใจไทย มงคล ภัทรทิพย์มงคล (25) 363 0.25 -3.44
รวมพลังประชาชาติไทย นพคุณ ทองถิ่น (13) 269 0.19
พลังปวงชนไทย สมาน ผูกพันธุ์ (16) 267 0.19
เพื่อแผ่นดิน จารุวรรณ วิไลจิตต์ (23) 190 0.13
ไทรักธรรม กรรณิกา เตปัง (15) 180 0.13
ชาติพันธุ์ไทย รัตนมาลี ทุ่งพรวญ (19) 151 0.11
ประชาธิปไตยใหม่ อรนรินทร์ รัตนพันธุ์จักร์ (12) 148 0.10
มหาชน ฉัฐมณฑน์ ทองสมจิตติ์ (20) 139 0.10
ประชากรไทย กสานต์ อินทรรุจิกุล (18) 137 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน ภาวัต เสนปัญญา (22) 116 0.08
ภราดรภาพ ร้อยตำรวจตรี มานัส เดชอุปการ (17) 97 0.07
ประชาชนปฏิรูป พรพรรณ พุฒิพาณิชยกิจ (14) 78 0.05
พลังไทยดี สุนทร คำสี (26) 44 0.03
ไทยรักษาชาติ ทศพร เสรีรักษ์ (10)✔†
ผลรวม 143,623 100.00
บัตรดี 143,623 91.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,964 3.78
บัตรเสีย 8,003 5.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 157,590 80.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 195,920 100.00
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอลอง, อำเภอสูงเม่น, อำเภอเด่นชัย และอำเภอวังชิ้น

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายกฤติดนัย สันแก้ว ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ กฤติดนัย สันแก้ว (7) 55,695 47.28
พลังประชารัฐ วิตติ แสงสุพรรณ (1) 28,223 23.96
ประชาธิปัตย์ คณาธิป มุดเจริญ (9) 14,312 12.15
เสรีรวมไทย ครูเอี๊ยด อินทนรลักษณา (3) 5,329 4.52
เพื่อชาติ ทักษิณ ฝากมิตร (4) 3,821 3.24
รวมพลังประชาชาติไทย กมลชนก ชุ่มเชย (13) 2,454 2.08
พลังปวงชนไทย ร้อยตำรวจโท ณธีพัฒน์ อมรหิรัญพงษ์ (2) 1,666 1.41
เศรษฐกิจใหม่ สิริพร กุลวงศ์ (12) 1,481 1.26
ภูมิใจไทย อนุพันธ์ ชัยวิรัช (21) 1,251 1.06
พลังไทยรักไทย พงศ์พันธ์ สุวรรณพงศ์ (24) 737 0.63
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตำรวจโท สวัสดิ์ แปงขา (6) 535 0.45
ประชาธิปไตยใหม่ พยุงศักดิ์ ชอบชิน (26) 501 0.43
พลังท้องถิ่นไท รบ ถุงคำ (8) 480 0.41
พลังธรรมใหม่ ดนัย พิสุทธิ์วิริยานันท์ (5) 321 0.27
ประชากรไทย กรัณย์ กันจะนะ (23) 185 0.16
พลังไทยดี จรรยมณฑน์ จันทร์รักษา (22) 140 0.12
เพื่อแผ่นดิน รังสรรค์ เหมะสุทธินันท์ (17) 134 0.11
ประชาธรรมไทย คณิน แพร่น่าน (25) 106 0.09
ภราดรภาพ ปราการ แก้วอ้วน (16) 105 0.09
พลังชาติไทย พงศ์พันธ์ กระต่ายทอง (18) 104 0.09
ชาติพันธุ์ไทย ธงไชย สุราช (19) 100 0.08
ประชาชนปฏิรูป ธีระ ปิกจุมปู (14) 77 0.07
ไทรักธรรม ธีมาพร เอเบล (15) 49 0.04
ไทยรักษาชาติ วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (10)*†
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ถาวร นาจักร (11)†
ครูไทยเพื่อประชาชน เดชวัฒนะกิจ จารเขียน (20)†
ผลรวม 117,806 100.00
บัตรดี 117,806 85.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,125 7.39
บัตรเสีย 9,109 6.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 137,040 77.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 176,755 100.00
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
  2. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ