จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.51%
  First party Second party Third party
  ThaiRakThai Party logo (1998 - 2007).png Democrat TH Logo.svg MCP party.jpg
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ มหาชน
เขตล่าสุด 2 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Decrease1 Steady0
คะแนนเสียง 176,617 77,332 7,258
ร้อยละ 67.35 29.49 2.77

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

เขตเลือกตั้ง[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และตำบลวังธง) และอำเภอสูงเม่น (ยกเว้นตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ทศพร เสรีรักษ์ (9)* 72,144 76.79
ประชาธิปัตย์ ประสงค์ ชุ่มเชย (4) 17,408 18.53
มหาชน สาโรจน์ ศุภศิริ (11) 4,402 4.69
ผลรวม 93,954 100.00
บัตรดี 93,954 94.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,668 1.67
บัตรเสีย 4,162 4.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,784 82.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,899 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองแพร่ (เฉพาะตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงษ์ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่ยม ตำบลแม่หล่าย ตำบลห้วยม้า และตำบลวังธง) อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อนุวัธ วงศ์วรรณ (9) 55,103 63.56
ประชาธิปัตย์ ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (4)* 30,397 35.06
มหาชน พนมพันธ์ คําชื่น (11) 1,194 1.38
ผลรวม 86,694 100.00
บัตรดี 86,694 92.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 851 0.91
บัตรเสีย 5,839 6.25
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,384 77.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,594 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น (เฉพาะตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (9)* 49,370 60.51
ประชาธิปัตย์ สมชัย จําปี (4) 29,527 36.19
มหาชน พลตรี พิชิต มีผดุง (11) 1,662 2.04
ปนัดดา นันทะญานา (6) 1,028 1.26
ผลรวม 81,587 100.00
บัตรดี 81,587 91.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,182 1.33
บัตรเสีย 6,413 7.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,182 72.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,767 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548" (PDF). สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562.