ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-101.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101
ถนนกำแพงเพชร, ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย,
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนศรีสัชนาลัย-แพร่,
ถนนยันตรกิจโกศล
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
(เด่นชัย–จุดผ่านด่านถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน)
ความยาว: 488.486 กิโลเมตร (303.531 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้: Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 
ปลายทิศเหนือ: Route 2W, LAO.png ทางหลวงหมายเลข 2W ในแขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร–จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือด้านตะวันออก มีสายทางเริ่มต้นในทิศใต้ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และมีปลายทางในทิศเหนือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และเชื่อมต่อกับบ้านน้ำเงิน ประเทศลาว มีระยะทางประมาณ 488.486 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตอนท่าวังผา-ปัว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านด่านพรมแดนบ้านห้วยโก๋น

เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรในบางช่วง เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำปิงเข้าสู่เขตตัวเมืองกำแพงเพชร มีชื่อเรียกในช่วงนี้ว่า ถนนกำแพงเพชร จากนั้นตัดผ่านเมืองกำแพงเพชรจนถึงแยกบรรจบทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ผ่านอำเภอพรานกระต่าย แล้วเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยที่อำเภอคีรีมาศ จากนั้นข้ามแม่น้ำยม โดยตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ก่อนผ่านอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จากนั้นมีทางแยกขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102) ช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่เริ่มต้นจากอำเภอสวรรคโลก เริ่มต้นต่อจากถนนจรดวิถีถ่องในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย จะเรียกถนนในช่วงนี้ว่า "ถนนศรีสัชนาลัย"

ทางหลวงตัดผ่านต่อไปยังจังหวัดแพร่ที่อำเภอเด่นชัย โดยใช้สายทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่ตำบลไทรย้อย มีแยกซ้ายไปจังหวัดลำปาง และที่ตำบลเด่นชัย มีแยกขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นผ่านอำเภอสูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 แยกซ้ายมือไปอำเภองาว จังหวัดลำปาง ทางหลวงตัดผ่านต่อไปยังอำเภอร้องกวาง แล้วเข้าสู่จังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสา ถึงเขตเทศบาลเมืองน่าน จากนั้นเริ่มเส้นทางอีกครั้งหนึ่งที่สี่แยกช้างเผือก ผ่านอำเภอท่าวังผ่า อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง ไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น - น้ำเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมระยะทางประมาณ 488.486 กิโลเมตร [1] โดยทางหลวงช่วงระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีชื่อเรียกว่า ถนนยันตรกิจโกศล

รายชื่อทางแยก[แก้]

Thai Highway-101.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทิศทาง: กำแพงเพชร – น่าน (จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น), ซ้าย: ทิศตะวันตก, ขวา: ทิศตะวันออก
จังหวัด กม. จุดตัด/ทางแยก ซ้ายทาง ขวาทาง
Thai Highway-101.svg กำแพงเพชร – เด่นชัย
กำแพงเพชร 0.000 แยกนครชุม Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไป จ.ตาก Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไป จ.นครสวรรค์
สะพาน ข้ามข้ามแม่น้ำปิง
1.000 แยกเทศา ไม่มี ถนนเทศา 1 เข้าเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5.500 เลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไม่มี Thai Highway-112.svg ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร
ไป อ.ไทรงาม, จ.พิจิตร
25.600 สี่แยกพรานกระต่าย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1132 ไป ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก ถนนเทศบาล 6 ไปที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
28.480 แยกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1331 ไป อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ไม่มี
34.100 แยกบ้านนาป่าแดง ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 ไป จ.พิษณุโลก
สุโขทัย 80.340 แยกคลองโพธิ์ Thai Highway-12.svg ถนนจรดวิถีถ่อง ไป จ.ตาก Thai Highway-12.svg ถนนจรดวิถีถ่อง ไป จ.พิษณุโลก
81.500 แยกสนามบิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1195 ไป ท่าอากาศยานสุโขทัย, อ.สวรรคโลก ไม่มี
สะพาน ข้ามข้ามแม่น้ำยม
86.599 แยกท่าช้าง Thai Highway-125.svg ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป จ.ตาก Thai Highway-125.svg ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป จ.พิษณุโลก
110.090 แยกเลี่ยงเมืองสวรรคโลกทิศใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1370 เข้าเมืองสวรรคโลก ไม่มี
115.300 แยกในเมือง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1180 เข้าเมืองสวรรคโลก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1180 ไป บ้านปลายราง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
117.000 แยกเลี่ยงเมืองสวรรคโลกทิศเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1370 เข้าเมืองสวรรคโลก ไม่มี
144.300 แยกวัดโบสถ์ ไม่มี Thai Highway-102.svg ถนนศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์ ไป จ.อุตรดิตถ์
150.900 แยกดอนระเบียง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1177 ไป อ.วังชิ้น ไม่มี
170.200 แยกป่าไร่หลวง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1177 ไป อ.วังชิ้น ไม่มี
แพร่ 220.000 แยกปางเคาะ Thai Highway-11.svg เด่นชัย-ลำปาง ไป จ.ลำปาง, จ.เชียงใหม่ ไม่มี
Thai Highway-101.svg เด่นชัย − จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
แพร่ 233.400 แยกปากจั๊ว ไม่มี Thai Highway-11.svg พิษณุโลก-เด่นชัย ไป จ.อุตรดิตถ์
234.700 แยกเด่นชัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1419 (ทางเข้าอำเภอเด่นชัย) ไม่มี
246.070 แยกบ้านฝ้าย
(เลี่ยงเมืองแพร่ด้านทิศใต้)
ไม่มี Thai Highway-129.svg ทางเลี่ยงเมืองแพร่
ไป อ.ร้องกวาง, จ.น่าน
252.800 แยกเหมืองหิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 ไป อ.ลอง ถนนเหมืองหิต ไป โรงพยาบาลแพร่
255.880 แยกบ้านทุ่ง ถนนเจริญเมือง ไปศาลากลางจังหวัดแพร่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 (ถนนช่อแฮ) ไป โรงพยาบาลแพร่, ท่าอากาศยานแพร่
257.500 แยกกอเปา
(เลี่ยงเมืองแพร่ด้านทิศเหนือ)
ไม่มี Thai Highway-129.svg ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ไป อ.เด่นชัย
282.100 แยกปากทาง Thai Highway-103.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 ไป อ.งาว จ.พะเยา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134 ไป บ้านร้องเข็ม
น่าน 345.200 แยกเวียงสา ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 ไป อ.นาน้อย
สะพาน ข้ามข้ามแม่น้ำน่าน, เขตรอยต่อระหว่าง อ.เมืองน่าน กับ อ.ท่าวังผา
408.800 แยกไปน้ำตกศิลาเพชร ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1170 ไป บ้านดอนมูล, น้ำตกศิลาเพชร
412.980 แยกท่าวังผา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ไป อ.เชียงคำ จ.พะเยา ไม่มี
428.099 แยกอำเภอปัว ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ไป อ.สันติสุข , อ.บ่อเกลือ
444.590 แยกเจดีย์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1097 ไป อ.สองแคว ไม่มี
485.095 แยกบ้านห้วยโก๋น ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 อ.บ่อเกลือ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง[แก้]

อ้างอิง[แก้]