ข้ามไปเนื้อหา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101
ถนนกำแพงเพชร, ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย,
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนศรีสัชนาลัย-แพร่,
ถนนยันตรกิจโกศล
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
(เด่นชัย–จุดผ่านด่านถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน)
ความยาว505.853 กิโลเมตร (314.322 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 
ปลายทางทิศเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2W ในแขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร–จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น/น้ำเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือด้านตะวันออก มีปลายทางทิศใต้บนถนนพหลโยธิน ในตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และมีปลายทางทิศเหนือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ในตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เชื่อมต่อกับบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ระยะทางรวม 505.853 กิโลเมตร และในช่วงเด่นชัย ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 13

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรในบางช่วง อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก,[1] แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก,[2] และแขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 และแขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่[3] ระยะทางตลอดทั้งสาย 505.853 กิโลเมตร แต่ส่วนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงมีระยะทาง 488.361 กิโลเมตร

ช่วงกำแพงเพชร–เด่นชัย[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ในตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำปิงเข้าสู่เขตตัวเมืองกำแพงเพชร มีชื่อเรียกในช่วงนี้ว่า ถนนกำแพงเพชร จากนั้นตัดผ่านเมืองกำแพงเพชรจนถึงแยกบรรจบทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ผ่านอำเภอพรานกระต่าย แล้วเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยที่อำเภอคีรีมาศ จากนั้นข้ามแม่น้ำยม โดยตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ก่อนผ่านอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จากนั้นมีทางแยกขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102) ช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่เริ่มต้นจากอำเภอสวรรคโลก เริ่มต้นต่อจากถนนจรดวิถีถ่องในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย จะเรียกถนนในช่วงนี้ว่า ถนนศรีสัชนาลัย

ช่วงเด่นชัย–จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตอนท่าวังผา-ปัว

ทางหลวงตัดผ่านต่อไปยังจังหวัดแพร่ที่อำเภอเด่นชัย โดยใช้สายทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่ตำบลไทรย้อย มีแยกซ้ายไปจังหวัดลำปาง และที่ตำบลเด่นชัย มีแยกขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นผ่านอำเภอสูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 แยกซ้ายมือไปอำเภองาว จังหวัดลำปาง ทางหลวงตัดผ่านต่อไปยังอำเภอร้องกวาง แล้วเข้าสู่จังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสา ถึงเขตเทศบาลเมืองน่าน จากนั้นเริ่มเส้นทางอีกครั้งหนึ่งที่สี่แยกช้างเผือก ผ่านอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง ไปสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น–น้ำเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยทางหลวงช่วงระหว่างอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ถึงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีชื่อเรียกว่า ถนนยันตรกิจโกศล ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงยันตรกิจโกศล (วารี ยันตรกิจโกศล) นายช่างกำกับแขวงการทางแพร่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2493 ตามมติ ครม จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ช่วงเด่นชัย ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 13

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทิศทาง: กำแพงเพชร (ทิศใต้) – จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น (ทิศเหนือ)
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กำแพงเพชร – เด่นชัย
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 0+000 แยกนครชุม ถนนพหลโยธิน ไป ตาก ถนนพหลโยธิน ไป นครสวรรค์
2+507 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
3+200 แยกเทศา ถนนเทศา 2 ไป บ.ท่อทองแดง, เชื่อมต่อ: ทางหลวงชนบท กพ.3002 ไป ตาก ถนนเทศา 1 เข้าเมืองกำแพงเพชร
3+400 แยกกำแพงเพชร ทล.101 ไป อุตรดิตถ์ ถนนราชดำเนิน 1 ไปโรงพยาบาลกำแพงเพชร
ตรงไป: ไปที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
8+086 เลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไม่มี ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไป อ.ไทรงาม, พิจิตร, นครสวรรค์
พรานกระต่าย 28+301 แยกพรานกระต่าย ทล.1132 ไป บ.วังประจบ, ตาก ถนนเทศบาล 6 ไป อ.พรานกระต่าย
30+586 แยกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ทล.1331 ไป อ.บ้านด่านลานหอย ไม่มี
35+283 แยกบ้านนาป่าแดง ไม่มี ทล.1065 ไป พิษณุโลก
สุโขทัย คีรีมาศ 59+200 แยกวัดธรรมปัญญาราม ไม่มี ทล.1311 ไป อ.กงไกรลาศ
61+129 แยกคีรีมาศ ทล.1319 ไปทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ไม่มี
72+808 แยกนาไผ่ล้อม ทล.1332 ไปทางเข้าวัดถ้ำพระแม่ย่า ไม่มี
เมืองสุโขทัย 77+031 แยกโยธาธิการ ทล.1368 ไป บ.กล้วย, บรรจบ: ถนนจรดวิถีถ่อง ไม่มี
79+962 แยกคลองโพธิ์ ถนนจรดวิถีถ่อง ไป ตาก ถนนจรดวิถีถ่อง ไป พิษณุโลก
81+763 แยกสนามบิน ทล.1195 ไปท่าอากาศยานสุโขทัย, อ.สวรรคโลก ไม่มี
สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
82+450 แยกบางแก้ว ทล.101 ไป อุตรดิตถ์ ถนนจรดวิถีถ่อง ไป เมืองสุโขทัย
ตรงไป: ทล.1293 ไป พิษณุโลก
ศรีสำโรง 90+413 แยกท่าช้าง ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป ตาก ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย ไป พิษณุโลก
100+275 แยกประปาศรีสำโรง ไม่มี ทล.1054 ไป บ.สวน
100+672 แยกวัดโพธาราม ไม่มี ทล.1318 ไป อ.ศรีนคร
สวรรคโลก 114+044 แยกเลี่ยงเมืองสวรรคโลกทิศใต้ ทล.1370 ไป บ.คุ้งวารี, อ.สวรรคโลก, อ.ทุ่งเสลี่ยม ไม่มี
121+744 แยกในเมือง ทล.1180 ไป อ.สวรรคโลก ทล.1180 ไป อ.ศรีนคร
123+972 แยกเลี่ยงเมืองสวรรคโลกทิศเหนือ ทล.1370 ไป อ.สวรรคโลก ไม่มี
ศรีสัชนาลัย 136+817 แยกบ้านป่ากล้วย ทล.1201 ไป บ.ป่ากล้วย ไม่มี
148+422 แยกศรีสัชนาลัย ทล.102 ไป อ.ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไม่มี
149+109 แยกวัดโบสถ์ ไม่มี ทล.102 ไป อุตรดิตถ์
161+481 แยกดอนระเบียง ทล.1177 ไป อ.วังชิ้น ไม่มี
187+350 แยกป่าไร่หลวง ทล.1177 ไป อ.วังชิ้น ไม่มี
แพร่ เด่นชัย 215+931 แยกปางเคาะ ทล.11 (เด่นชัย-ลำปาง) ไป ลำปาง, เชียงใหม่ ทล.11 (เด่นชัย-ลำปาง) ไป อ.เด่นชัย
เด่นชัย – แพร่
แพร่ เด่นชัย 227+118 แยกปากจั๊ว เชื่อมต่อจาก: พิษณุโลก-เด่นชัย จาก อ.เด่นชัย
ไม่มี พิษณุโลก-เด่นชัย ไป อุตรดิตถ์
228+105 แยกเด่นชัย ทล.1419 ไป อ.เด่นชัย ไม่มี
สูงเม่น 245+333 แยกบ้านฝ้าย
(เลี่ยงเมืองแพร่ด้านใต้)
ไม่มี ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ไป อ.ร้องกวาง, น่าน
เมืองแพร่ แยกยันตรกิจโกศล–พญาพล ถนนพญาพล ไป อ.ลอง ไม่มี
248+042 ตรงไป: ถนนยันตรกิจโกศล เข้าเมืองแพร่ (แยกเจริญราษฎร์)
ถนนยันตรกิจโกศล (ในเขตเทศบาลเมืองแพร่)
แพร่ เมืองแพร่ แยกเจริญราษฎร์ เชื่อมต่อจาก: ทล.101 จาก อ.เด่นชัย
ถนนศศิบุตร ไปบรรจบถนนเหมืองหิต ถนนภูเก็ต ไปบรรจบซอยเหมืองหิต 1
แยกเหมืองหิต ถนนเหมืองหิต ไป อ.ลอง, เชื่อมต่อ ทล.1023 ซอยเหมืองหิต 1 ไปโรงพยาบาลแพร่
แยกบ้านทุ่ง ถนนเจริญเมือง ไปศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนช่อแฮ ไปโรงพยาบาลแพร่, ท่าอากาศยานแพร่, เชื่อมต่อ ทล.1022
ถนนบ้านใหม่ ไปศาลากลางจังหวัดแพร่ ไม่มี
แยกนาแหลม ทล.101 ไป อ.ร้องกวาง, น่าน, เชียงราย ถนนราษฎร์อุทิศ ไปโรงพยาบาลแพร่, ท่าอากาศยานแพร่, บรรจบถนนช่อแฮ
ตรงไป: ถนนนาแหลม ไปบรรจบ ทล.129
แพร่ – น่าน
แพร่ เมืองแพร่ 251+107 เชื่อมต่อจาก: ถนนยันตรกิจโกศล จากเมืองแพร่ (แยกนาแหลม)
253+021 แยกกอเปา
(เลี่ยงเมืองแพร่ด้านเหนือ)
ไม่มี ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ไป อ.เด่นชัย
255+917 แยกหมวดการทาง ไม่มี ทล.1134 ไป บ.ร้องเข็ม
ร้องกวาง 274+429 แยกร้องกวาง ถนนวังซ้าย ไป อ.งาว, พะเยา, เชียงราย ทล.1134 ไป บ.ร้องเข็ม
298+553 แยกห้วยแก๊ต ไม่มี ทล.1216 ไป บ.ขุนสถาน
น่าน เวียงสา 341+749 แยกเวียงสา ไม่มี ทล.1026 ไป อ.นาน้อย
เมืองน่าน แยกเขาน้อย นน.ถ 1-0009 ถนนบ้านพญาวัด-บ้านเขาน้อย ไปทางเข้าวัดพระธาตุเขาน้อย ไม่มี
365+450 ตรงไป: ถนนเจ้าฟ้า เข้าเมืองน่าน
น่าน – จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
น่าน เมืองน่าน 368+730 แยกช้างเผือก เชื่อมต่อจาก: ถนนเปรมประชาราษฎร์ จากเมืองน่าน
ถนนมหายศ จากเมืองน่าน, ทล.101 (แพร่ – น่าน) ถนนมหายศ จากเมืองน่าน
398+941 ทางหลวงชนบท นน.3007 ไป บ.นาหนุน[4][5] ไม่มี
399+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน, เขตรอยต่อระหว่าง อ.เมืองน่าน กับ อ.ท่าวังผา
ท่าวังผา 410+429 แยกโรงเรียนบ้านท่าวังผา ไม่มี ทล.1170 ไป บ.ดอนมูล, น้ำตกศิลาเพชร
412+337 แยกท่าวังผา ทล.1148 ไป อ.สองแคว, อ.เชียงคำ, พะเยา ไม่มี
ปัว 427+528 แยกอำเภอปัว ไม่มี ทล.1081 ไป อ.สันติสุข, อ.บ่อเกลือ
431+025 ทางหลวงชนบท นน.3008 ไป บ.ศาลา[5] ไม่มี
เชียงกลาง 444+590 แยกเจดีย์ ทล.1097 ไป อ.สองแคว ไม่มี
เฉลิมพระเกียรติ 499+598 แยกบ้านห้วยโก๋น ทล.101 ไปจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ไม่มี
ตรงไป: ทล.1081 อ.บ่อเกลือ
505+853 ตรงไป: เชื่อมต่อกับ ทางหลวงหมายเลข 2W ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านด่านพรมแดนบ้านห้วยโก๋น
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 • ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลพรานกระต่าย
 • โรงพยาบาลคีรีมาศ
 • โรงเรียนคีรีมาศวิทยา
 • วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย
 • ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
 • โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
 • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 • สถานีรถไฟสวรรคโลก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
 • ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น
 • โรงพยาบาลสูงเม่น
 • บิ๊กซี สาขาแพร่
 • โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
 • วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่
 • โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 • โฮมโปร สาขาแพร่
 • โรงเรียนพิริยาลัย
 • สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 • ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง
 • โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
 • เทสโก้ โลตัส สาขาแพร่
 • โรงพยาบาลร้องกวาง
 • สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง
 • สถานีตำรวจภูธรไผ่โทน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
 • โรงพยาบาลเวียงสา
 • สถานีตำรวจภูธรเวียงสา
 • โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
 • พระตำหนักธงน้อย
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน
 • แขวงการทางน่านที่ 1
 • เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 • ท่าอากาศยานน่าน
 • แขวงการทางน่านที่ 2
 • สถานีตำรวรภูธรตาลชุม
 • โรงพยาบาลท่าวังผา
 • ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา
 • สถานีตำรวจภูธรท่าวังผา
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัว
 • ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง
 • สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง
 • โรงพยาบาลทุ่งช้าง
 • โรงเรียนทุ่งช้าง
 • ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
 • ด่านถาวรห้วยโก๋น - น้ำเงิน

อ้างอิง[แก้]

 1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/42-highways-agency-4 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
 2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
 3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
 4. http://nan.drr.go.th/th/node/258 ถนนสาย นน.3007 - บ้านนาหนุน กรมทางหลวงชนบท
 5. 5.0 5.1 http://nan.drr.go.th/th/node/250 แผนที่รวมโครงข่ายทาง กรมทางหลวงชนบท

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]