โรงเรียนสา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสา
Sa School
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.
ประเภทรัฐ

-โรงเรียนประจำอำเภอของรัฐ

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญนตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
จำนวนนักเรียน1,323 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
เพลงมาร์ชโรงเรียนสา
เว็บไซต์www.saschool.ac.th

โรงเรียนสา ได้ก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 โดยเปิดสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวม 36 คน มีครู 1 คน  การเปิดเรียนครั้งแรกนี้ได้ใช้สถานที่ คือ โรงเรียนเวียงสา สังกัดกรมวิสามัญเป็นที่เรียน

ประวัติ[แก้]

ได้ก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 โดยเปิดสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวม 36 คน มีครู 1 คน การเปิดเรียนครั้งแรกนี้ได้ใช้สถานที่ คือ โรงเรียนเวียงสา สังกัดกรมวิสามัญเป็นที่เรียน

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2503 นายปุ่ย แซ่ซือ และนายหล่อ พุฒิกุลางกูร ซึ่งเป็นบุตร ได้บริจาคที่ดิน ที่บริเวณบ้านหนองนก หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นทีตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ให้แก่โรงเรียนสา และกรมวิสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวนเงิน 100,000 บาท  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาเปิดเรียน ณ ที่ทำการปัจจุบัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256 และต่อมาโรงเรียนสาได้รับบริจาคที่ดินและซื้เพิ่มเติมจึงได้ขยายพิ้นที่ขึ้น

ปัจจุบัน โรงเรียนสามีเนื้อที่ 54 ไร่ 70 ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจำนวน 43 ห้องเรียน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]