โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)
สัญลักษณ์โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) แบบที่4
สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา
(การศึกษาคือความเจริญงอกงาม)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chiang Klang Pracha Pattana School
อักษรย่อ ช.ก.
ประเภท รัฐ
  • โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอของรัฐ
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 21 มีนาคม พ.ศ. 2516
รหัส 08550901
จำนวนนักเรียน 1,067 คน
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) เดิมชื่อโรงเรียนประชาพัฒนา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2503 มีเนื้อที่ประมาณ 79 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-7 โดยมีนายสุนทร มณีศรี เป็นครูใหญ่คนแรก

ต่อมาในปีการศึกษา 2515 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทำให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนลดลงเหลือเพียงชั้นละ 1 ห้องและมีแนวโน้มที่จะลดลงจนไม่สามารถที่จะดำรงสถานะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายได้อีกต่อไป ครูใหญ่ในขณะนั้นคือ นายกฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ จึงได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับอำเภอเชียงกลางและจังหวัดน่านเพื่อขออนุมัติให้กรมสามัญศึกษาเปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โดยในครั้งแรกได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นสาขาของโรงเรียนปัว จำนวน 2 ห้องเรียน จนกระทั่งในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 กรมสามัญศึกษาจึงได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)