โรงเรียนปัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปัว
Pua School
สัญลักษณ์โรงเรียนปัว แบบที่4
ลูกปัว เลือดม่วงขาว รู้-เคารพ กติกาและหน้าที่
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pua School
อักษรย่อ ปว. (PUA.)
ประเภท รัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
รหัส 55100405
สี ███ สีม่วง
███ สีขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนปัว เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทโรงเรียนประจำอำเภอ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ 8 ถนนวรนคร ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เป็นโรงเรียนมาตราฐานสากล

ประวัติ[แก้]

วงดุริยางค์โรงเรียนปัวในอดีต นำขบวนนักเรียนผ่านหน้าอาคาร 1 ในอดีต ซึ่งเป็นอาคารไม้ (ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว เป็นที่ตั้งของอาคาร 1 ในปัจจุบัน)

โรงเรียนปัว เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา ประจำอำเภอปัว ตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปรางค์ปราสาท (โรงเรียนบ้านปรางค์ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ มีครู 2 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียน 35 คน ต่อมาจึงย้ายทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอปัวร่วมกันซื้อที่ดินประมาณ 17 ไร่ และซื้อมาเพิ่มเติมต่อมา ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา[1]

เมื่อปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนปัวได้ทำการเปิดสาขาพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 โรงเรียนประชาพัฒนา ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเชียงกลาง และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) ในปัจจุบัน[2]

เมื่อปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนปัวได้ทำการเปิดสาขาพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 34 คน มีครูจากโรงเรียนปัวมาดูแลและทำการสอนจำนวน 1 คน คือ อาจารย์ประสิทธิ์ แข็งข้อ ตำแหน่งอาจารย์ 1 และนายพงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว ทำหน้าที่บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2532 โรงเรียนบ่อเกลือ สาขาโรงเรียนปัว ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ่อเกลือในปัจจุบัน[3]

เมื่อปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนปัวได้รับผิดชอบดูแล โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยมีท่านผู้อำนวยการประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว เป็นผู้ดูแลบริหารงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2534 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 167 คน จนถึงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2534 ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งผู้บริหารและครูอาจารย์เข้ารับผิดชอบมาจนถึงปัจจุบัน[4]

โรงเรียนปัว เป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสภาพเป็นที่ราบด้านหน้าติดถนนวรนคร ส่วนพื้นที่ด้านหลังติดกับถนนน่าน-ทุ่งช้าง โดยมีสภาพเป็นเนินเขากับธรรมชาติที่เต็มไปด้วยป่าไม้ที่ต้องอนุรักษ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป

อาคาร สถานที่ในโรงเรียน[แก้]

ซุ้มช่อม่วง หน้าอาคารกาญจนาภิเษก สถานที่พักผ่อนของนักเรียนโรงเรียนปัว
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอปัว

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

 • อาคารกาญจนาภิเษก : เป็นอาคารเอนกประสงค์ที่สูงที่สุดในโรงเรียนปัว มีจำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย...
  • ชั้นที่ 1 ศูนย์อาหาร
  • ชั้นที่ 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  • ชั้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
  • ชั้นที่ 4 สนามบาสเก็ตบอล
 • อาคาร 1 : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังเป็นอาคารผู้บริหาร ฝ่ายงานต่างๆของทางโรงเรียน
 • อาคาร 2 : เป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น (เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียนปัว) เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 3 : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 4 (ลานปัวงาม) : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ด้านหน้าอาคารมีสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • อาคาร 5 : เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคารชาวดง : เป็นอาคารเรียนชั่วคราว สร้างขึ้นตามเนินเขาหลังโรงเรียน
 • อาคารเกษตรกรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว 2 อาคารเชื่อมติดกันด้วยโดม ใช้จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และมีลานกว้างใช้ทำกิจกรรม
 • อาคารคหกรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านคหกรรม เช่น ทำอาหาร งานเย็บปัก งานประดิษฐ์ เป็นต้น
 • อาคารศิลปศึกษา : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ และดนตรีสากล
 • อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้จัดการเรียนการสอนด้านพลศึกษา และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • อาคารอูปแก้ว : เป็นอาคารชั้นเดียว เป็นที่ตั้งของงานกิจกรรมลูกเสือ และงานเอกสาร เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และห้องเรียนนาฏศิลป์
 • โรงพลศึกษา,หอประชุม : เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านพลศึกษา และใช้ในการจัดพิธีสำคัญหรือจัดประชุมในโอกาสต่างๆ

สถานที่สำคัญ[แก้]

บ้านสามสมัย (พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนปัว)
 • ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียนปัว : ตั้งอยู่หน้าอาคาร 2 เป็นสถานที่เคารพ สักการะ ของบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนปัวทุกคน
 • พระศรีศากยมุนีวรนคร : ประดิษฐานบนแท่นประทับอยู่ทางด้านประตู 3 หลังโรงเรียน หน้าอาคาร 5 เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • ศาลาปฏิบัติธรรม : เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของอาคาร 2 ใช้ในการปฏิบัติธรรมของนักเรียน
 • พุทธวนาราม : เป็นศาลาชั้นเดียว ตั้งอยู่ในสวนป่าบนเนินเขาหลังโรงเรียน ใช้ในการปฏิบัติธรรมของนักเรียน และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 • ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอปัว : เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านประตู 1 เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประจำอำเภอปัว และเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ และดนตรีไทย
 • บ้านสามสมัย : เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นตามรูปแบบความนิยมในการสร้างที่อยู่อาศัยของชาวล้านนาใน 3 ยุคสมัย ตั้งอยู่ทางด้านประตู 1 เป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนปัว
 • ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว : อยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 5 เป็นห้องประชุมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว เพื่อใช้จัดการประชุมในโอกาสต่างๆของทางโรงเรียน และยังเปิดให้บริการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถมาขอใช้บริการได้
 • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนปัว : ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร 1 เป็นโครงการของโรงเรียนปัว และธนาคารออมสิน
 • ศาลาธรรมคุณนุสรณ์ : เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านประตู 1 ใช้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าของโรงเรียน
 • เรือนพยาบาล : เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ : ตั้งอยู่หน้าอาคาร 4 (ลานปัวงาม) เป็นสระน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
 • อาคารร้านค้าสวัสดิการ : เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารอูปแก้ว ใช้เป็นที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ภายในโรงเรียน
 • ซุ้มช่อม่วง : ตั้งอยู่หน้าอาคารกาญจนาภิเษก ข้างสนามฟุตบอลในโรงเรียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน
 • โดมเขียว : ตั้งอยู่ข้างโรงพลศึกษา ข้างสนามฟุตบอลในโรงเรียน เป็นลานม้านั่งหินอ่อน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน
 • สวนปาล์ม : ตั้งอยู่ข้างโรงพลศึกษา เป็นสวนที่รวมต้นปาล์มชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
 • สวนป่า : ตั้งอยู่หลังโรงเรียน เป็นเนินเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ รักษาไว้เพื่อเป็นที่แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปในอนาคต

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ป้ายหน้า โรงเรียนปัว ด้านถนนวรนคร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นโสด
 • การรับนักเรียน จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  • นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
 • หลักการสมัครเข้าเรียน
  • ใบสมัครของโรงเรียนปัว โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและบิดาหรือมารดา พร้อมนำฉบับเจ้าบ้านมาแสดงด้วย
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 3 ใบ
  • หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (กรณีสมัครด้านความสามารถพิเศษด้านกรีฑา)
  • ถ้าเป็นสำเนาเอกสารให้ลงชื่อรับรองสำเนา
  • กรณีที่สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการการพักอยู่อาศัยอยู่กับ บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
  • หลักฐานการใช้สิทธิเงื่อนไขพิเศษ เช่น ประกาศแต่งตั้ง คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของบิดา มารดา
  • ใบแสดงผลคะแนน O-NET ของนักเรียน
 • การประชุมผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัวทุกประเภท ประชุมพร้อมกันตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางโรงเรียนปัวได้ประกาศไว้ เพื่อรับทราบรายละเอียดในการมอบตัวนักเรียน และรับเอกสารสำหรับใช้ในการมอบตัวนักเรียน
 • การมอบตัวและลงทะเบียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัวทุกประเภท นำนักเรียนมามอบตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางโรงเรียนปัวได้ประกาศไว้ โดยมีหลักฐานการมอบตัว ดังนี้
  • ใบมอบตัวนักเรียน (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนปัว)
  • ใบแสดงคุณวุฒิ (ป.05 หรือ ปพ.1:2) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา 1 ฉบับ ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงด้วย
  • บัตรสุขภาพ (ถ้ามี)
  • หลักฐานหรือข้อมูลที่ระบุ หมู่โลหิตของนักเรียน เพื่อกรอกในใบมอบตัว ซึ่งจะนำไปกรอกในบัตรประจำตัวนักเรียนต่อไป
  • หากไม่ไปมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)[แก้]

วงโยธวาทิตโรงเรียนปัว ปี 2551
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • เป็นโสด
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • การรับนักเรียน จะเป็นการคัดเลือกแบบทั่วไป คือ นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนด รับโดยการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน (สอบคัดเลือก)
 • หลักการสมัครเข้าเรียน
  • ใบสมัครของโรงเรียนปัว โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและบิดาหรือมารดา พร้อมนำฉบับเจ้าบ้านมาแสดงด้วย
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 3 ใบ
  • สำเนา ปพ.1:3 (กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • ใบรับรองความประพฤติ
  • ใบแสดงผลคะแนน O-NET ของนักเรียน
  • ใบรับรองการตรวจเครื่องแต่งกาย ของคณะกรรมการโรงเรียนปัว
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • เกณฑ์ศักยภาพทางการเรียน
   • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน คิดน้ำหนักคะแนน 80%
   • คะแนนการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) คิดน้าหนักคะแนน 20%
  • เกณฑ์ความประพฤติ
   • เป็นผู้ที่ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
 • การมอบตัวและลงทะเบียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนปัว นำนักเรียนมามอบตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางโรงเรียนปัวได้ประกาศไว้ โดยมีหลักฐานการมอบตัว ดังนี้
  • ใบมอบตัวนักเรียน (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนปัว)
  • ใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1:3) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา 1 ฉบับ ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนำทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงด้วย
  • บัตรสุขภาพ (ถ้ามี)
  • หลักฐานหรือข้อมูลที่ระบุ หมู่โลหิตของนักเรียน เพื่อกรอกในใบมอบตัว ซึ่งจะนำไปกรอกในบัตรประจำตัวนักเรียนต่อไป
  • หากไม่ไปมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนจากโรงเรียนปัว)[แก้]

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนปัว และยื่นใบสมัครแสดงความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนปัว
  • เป็นโสด
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • หลักการสมัครเข้าเรียน
  • ใบสมัครเพื่อแสดงความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนปัว
 • เกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนปัว กำหนดเกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
  • เกณฑ์ศักยภาพทางการเรียน
   • คะแนนการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-NET) คิดน้าหนักคะแนน 20%
   • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) คิดน้ำหนักคะแนน 80%
  • เกณฑ์ความประพฤติ
   • มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน โดยถูกตัดคะแนนความประพฤติช่วงชั้นไม่เกิน 20 คะแนน
 • จำนวนการรับนักเรียน ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
 • การมอบตัวและลงทะเบียน หากไม่ไปมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)[แก้]

คฑากร (Drum Major) วงโยธวาทิตโรงเรียนปัว ปี 2551
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียน ดังนี้
    • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
    • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
    • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
   • ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติด้านผลการเรียน ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ , ระดับประเทศ
    • การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ , ระดับประเทศ
    • การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับประถม ของสมาคมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์(สสวท.) ที่ได้รับคัดเลือก โดยผ่านรอบแรกของการแข่งขัน
    • เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เช่น ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ , การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ-ระดับประเทศ , ได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือ-ระดับประเทศ , รางวัลเพชรยอดมงกุฎ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) และ นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับภาค
   • มีสัญชาติไทย
   • ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
   • มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียน ดังนี้
    • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
    • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
    • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
   • ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติด้านผลการเรียน ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ , ระดับประเทศ
    • การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ , ระดับประเทศ
    • การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์(สสวท.) ที่ได้รับคัดเลือก โดยผ่านรอบแรกของการแข่งขัน
    • เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เช่น ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ , การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ-ระดับประเทศ , ได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือ-ระดับประเทศ , รางวัลเพชรยอดมงกุฎ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) และ นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับภาค
   • มีสัญชาติไทย
   • ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
   • มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 • หลักฐานการสมัคร
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • ใบสมัคร
   • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
   • รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   • ค่าสมัครคนละ 100 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   • ใบสมัคร
   • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
   • หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
   • รูปถ่ายสีหรือขาวดา หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   • ค่าสมัครคนละ 100 บาท
 • จำนวนนักเรียนที่รับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และคัดเลือกโดยการทดสอบวัดความรู้
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คัดเลือกเข้าเรียน จำนวน 40 คน
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คัดเลือกเข้าเรียน จำนวน 40 คน
 • วิชาที่สอบ เป็นข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) 3 วิชา
  • วิทยาศาสตร์ ( 40%)
  • คณิตศาสตร์ ( 40%)
  • ภาษาอังกฤษ ( 20%)
 • การมอบตัวและลงทะเบียน หากไม่ไปมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ปัวปริทัศน์[แก้]

การโชว์แปรอักษรของนักเรียนโรงเรียนปัว ในงานปัวปริทัศน์ 2552

ปัวปริทัศน์ หรืองาน Open School เป็นงานที่ทางโรงเรียนปัวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับอำเภอเลยทีเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ฯลฯ ให้กับประชาชนภายนอกได้รับรู้ ในงานจะมีการจัดแสดงผลงานในด้านต่างๆของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายงานต่างๆของทางโรงเรียน โดยจะมีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักเรียนโรงเรียนปัวจะจัดซุ้มแสดงผลงานในจุดต่างๆของโรงเรียน และในงานปัวปริทัศน์จะมีโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชื่อว่า "สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน" ซึ่งคุณครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษานิยมพานักเรียนมาทำการทดสอบในโครงการนี้ ทั้งโรงเรียนในเขตอำเภอปัว และโรงเรียนในเขตอำเภอใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยทางโรงเรียนปัวจะทำการทดสอบและรวบรวมคะแนน แล้วจัดเรียงลำดับคะแนนที่นักเรียนสอบได้ทั้งหมดจากมากไปหาน้อย และทางโรงเรียนปัวจะมอบประกาศนียบัตรให้กับทางโรงเรียนและนักเรียนที่ทำคะแนนได้มากเป็นอันดับต้นๆด้วย

ภาพกิจกรรมงาน ปัวปริทัศน์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]