เทศบาลเมืองปากพูน

พิกัด: 8°32′21″N 99°58′13″E / 8.53912°N 99.970177°E / 8.53912; 99.970177
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปากพูน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Mueang Pak Phun
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปากพูน
ตรา
คำขวัญ: 
อนุสาวรีย์วีระไทย สูงไฟประภาคาร
สถานที่ตั้งกองทัพภาค มีมากสองสนามบิน
ถิ่นกุ้งปลาสมบูรณ์ เพิ่มพูนอิฐแดงแหล่งดินเผา
หัตถกรรมหนังตะลุงย่านลิเภา
สัมพันธ์เราไทยพุทธมุสลิม
ทม.ปากพูนตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทม.ปากพูน
ทม.ปากพูน
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองปากพูน
พิกัด: 8°32′21″N 99°58′13″E / 8.53912°N 99.970177°E / 8.53912; 99.970177
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด93.78 ตร.กม. (36.21 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด34,550 คน
 • ความหนาแน่น368.42 คน/ตร.กม. (954.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04800103
ที่อยู่
สำนักงาน
172 ถนนปากพูน-ห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์www.pakpooncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปากพูน เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกเขตเทศบาลตำบลท่าแพ เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน และมีคลองท่าแพ หรือคลองปากพูน และคลองปากพยิง ไหลผ่านตำบล มีประชากร 34,550 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 93.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,613 ไร่[2]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองปากพูนเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมตำบลปากพูนมีเนื้อที่ 94.74 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 กระทรวงมหาดไทยได้ยกท้องถิ่นบางส่วนของตำบลปากพูน เป็นสุขาภิบาลท่าแพ[3] ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าแพ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542[4] ส่วนท้องถิ่นที่เหลือของตำบลปากพูนจัดตั้งเป็นสภาตำบลปากพูน[5] เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน[6] เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 โดยมีอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537[7] เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาได้มีการยกฐานะจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองปากพูน[8] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[9]

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลเมืองมีเนื้อที่ทั้งหมด 93.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,613 ไร่ ภูมิประเทศของตำบลปากพูน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นดินทราย และมีคลองท่าแพ หรือ คลองปากพูน และคลองปากพยิง ไหลผ่าน จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่าน จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

เทศบาลเมืองปากพูน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

หมู่บ้านและชุมชน[แก้]

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน และชุมชน 31 ชุมชน คือ

ประชากร[แก้]

ประชากร
เทศบาลเมืองปากพูน
แบ่งตามปี
ปีประชากร±%
2551 32,528—    
2552 32,290−0.7%
2553 32,341+0.2%
2554 32,439+0.3%
2555 32,681+0.7%
2556 32,943+0.8%
2557 33,407+1.4%
2558 33,809+1.2%
2559 34,349+1.6%
2560 34,642+0.9%
2561 35,692+3.0%
2562 35,187−1.4%
2563 34,192−2.8%
2564 34,151−0.1%
2565 34,550+1.2%
2566 34,624+0.2%
อ้างอิง: [15]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปัจจุบันเทศบาลเมืองปากพูนมีประชากรทั้งหมด 34,550 คน แบ่งเป็นชาย 17,807 คน หญิง 16,743 คน อาชีพหลักของตำบลปากพูน ได้แก่ การประมง ทำสวน ทำนา ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป แกะรูปหนังตะลุง

รายชื่อนายกเทศมนตรี[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายเฉลิม ศรีเมือง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
2. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายเฉลิม ศรีเมือง 1 เมษายน พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.[16][17]
2. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

รายชื่อปลัด[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายชาญชัย อรุณ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายชาญชัย อรุณ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
2. นายอนุชา ธรรมชาติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
3. นายสุภชัย นาคสุวรรณ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

โรงพยาบาล[แก้]

สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
สังกัดเทศบาลเมืองปากพูน
 • โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัส
 • โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปู

สถานีตำรวจ[แก้]

จำนวนสถานีตำรวจในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาปากพูน
 • ที่พักสายตรวจตำรวจตำบลปากพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

สถานศึกษา[แก้]

จำนวนสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โรงเรียนสังกัด อปท. 13 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียนเอกชน 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน และ 1 ศูนย์ กศน. ดังนี้

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 8
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 9
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 11
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวชิราวุธ
 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ
 • โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ[18]
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4[19]
 • โรงเรียนวัดท่าแพ
 • โรงเรียนวัดท่าม่วง
 • โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
 • โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
 • โรงเรียนวัดศรีมงคล
 • โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า
 • โรงเรียนบ้านห้วยไทร
 • โรงเรียนบ้านชะเอียน
 • โรงเรียนวัดโบสถ์[20]
 • โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช[23]
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • กศน.ตำบลปากพูน

สถานที่ราชการ[แก้]

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 9 วัด และ 1 สำนักสงฆ์ ดังนี้

รหัส ชื่อ ที่อยู่ นิกาย ประเภท ก่อตั้ง วิสุงคามสีมา หมายเหตุ
05800120001 วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 บ้านปากพูน มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2400
05800120002 วัดโบสถ์ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัส มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2350
05800120003 วัดไพศาลสถิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านปากพยิง มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2490
05800120004 วัดวิสุทธิยาราม หมู่ที่ 10 บ้านศาลาบางปู มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517 [29]
05800120005 วัดท่าม่วง หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2558
05800120006 วัดท่าแพ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2480
05800120007 วัดมะม่วงทอง หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโพธิ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2511
05800120008 วัดทรายทองสันตาราม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2557 [30]
63280010001 วัดป่าศรีธรรมาราม หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2562
สำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ

มัสยิด[แก้]

จำนวนมัสยิดในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 8 มัสยิด และ 1 มัรกัส คือ

รหัส ชื่อ ที่อยู่ ก่อตั้ง หมายเหตุ
25 มัสยิดดารุนอ่ามัน (บ้านปากพูนเหนือ) หมู่ที่ 8 บ้านปากพูน 19 เมษายน พ.ศ. 2497
29 มัสยิดดารุนนาอีม (บ้านปากพูนใต้) หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัส 19 มีนาคม พ.ศ. 2498
30 มัสยิดยะมาอาตุลอิสลาม (บ้านปากพยิง) หมู่ที่ 11 บ้านปากพยิง 19 มีนาคม พ.ศ. 2498
40 มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน) หมู่ที่ 5 บ้านสวนจันทร์ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2501 [31]
41 มัสยิดดารุลสลาม (บ้านปากน้ำเก่า) หมู่ที่ 12 บ้านปากน้ำเก่า 25 มีนาคม พ.ศ. 2502
73 มัสยิดแสงศาสน์ (บ้านศาลาบางปู) หมู่ที่ 10 บ้านศาลาบางปู 10 มิถุนายน พ.ศ. 2520
80 มัสยิดดารุลมุสลีมีน (บ้านท่าแพ) หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
106 มัสยิดนูรุลฮิดาย๊ะห์ (บ้านสวนจันทร์) หมู่ที่ 5 บ้านสวนจันทร์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541
130 มัสยิดนูรมาดานี หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 [32]

ศาลเจ้า[แก้]

จำนวนศาลเจ้าในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ

 • วัดพระถังซัมจั๋ง (堂慈大)
 • โรงเจฉือเอ็งตึ๊ง (堂應慈)
 • โรงเจเหียงเค่งตึ๊ง (堂慶顯)
 • ศาลเจ้าถ่ามกุงหย่า (聖仙公譚)
 • ศาลเจ้าเทพเจ้าพญาม้าขาว (廟軍將馬白)
 • ศาลเจ้าพระอรหันต์จี้กง โพธิสัตว์ 108

สถานปฏิบัติธรรม[แก้]

จำนวนสถานปฏิบัติธรรมในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ

 • ธรรมสถานฉือฝา
 • สถานปฏิบัติธรรมเทวสถานแห่งเทพ-แห่งธรรม
 • วัดป่าพุทธเมตตาศรีธรรมราม (มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม)

สุสาน[แก้]

จำนวนสุสานในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 5 สุสานมุสลิม และ 2 สุสานจีน คือ

 • สุสานมุสลิมบ้านท่าแพ
 • สุสานมุสลิมบ้านชะเอียน
 • สุสานมุสลิมบ้านปากพูนเหนือ
 • สุสานมุสลิมบ้านปากพูนใต้
 • สุสานมุสลิมบ้านปากพยิง
 • สุสานจีนตงฮั้ว
 • สุสานจีนท่าแพ

ป่าสงวนแห่งชาติ[แก้]

 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพญา-ปากนคร[33]
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำ[34]

การเดินทาง[แก้]

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ทางบก
 • รถโดยสารประจำทาง
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช-ท่าแพ
  • ท่าแพ-สนามหน้าเมือง
  • นครศรีธรรมราช-ท่าศาลา
  • นครศรีธรรมราช-สิชล
  • ค่ายวชิราวุธ
 • รถตู้ปรับอากาศ
  • นครศรีธรรมราช-ท่าศาลา-ม.วลัยลักษณ์
  • นครศรีธรรมราช-สิชล
  • นครศรีธรรมราช-ขนอม
  • นครศรีธรรมราช-ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก
  • นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี
 • รถโดยสารปรับอากาศ
  • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
  • สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
  • นครพนม-นครศรีธรรมราช
ทางอากาศ

สถานที่สำคัญ[แก้]

อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ
 • อนุสาวรีย์วีรไทย
 • หมู่บ้านดินเผา บ้านท่าเตียน
 • หมู่บ้านดินเผา บ้านศาลาบางปู
 • หมู่บ้านดินเผา บ้านปาพยิง
 • หนองช้างตาย
 • หนองพลายดำ
 • หนองมัด
 • อุโบสถเก่า วัดไพศาลสถิตย์
 • ปากน้ำปากพูน
 • เจดีย์ศรีรัตนธัช วัดมะม่วงทอง
 • พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลปากพูน วัดมะม่วงทอง
 • พระธาตุเจดีย์พุทธเมตตาโพธิปักขิยธรรม วัดป่าศรีธรรมาราม
 • มณฑปพระครูวิสุทธิจารี (กล่ำ ถาวโร) วัดวิสุทธิยาราม
 • พิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 72 พรรษา
 • สนามกอล์ฟค่ายวชิราวุธ

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากพูน". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแพ
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลท่าแพ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2016-11-28.
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลปากพูน
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2016-11-28.
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเทศบาลเมืองปากพูน
 9. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557–2559 เทศบาลเมืองปากพูน[ลิงก์เสีย]
 10. สารนครศรีธรรมราช : บ้านท่าแพ
 11. สารนครศรีธรรมราช : บ้านสวนจันทร์
 12. สารนครศรีธรรมราช : บ้านตลาดพฤหัส
 13. สารนครศรีธรรมราช : บ้านศาลาบางปู
 14. สารนครศรีธรรมราช : บ้านปากพยิง
 15. จำนวนประชากรและบ้าน โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 16. "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-08. สืบค้นเมื่อ 2019-02-24.
 17. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 18. โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
 19. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4
 20. "โรงเรียนวัดโบสถ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-16. สืบค้นเมื่อ 2021-12-16.
 21. โรงเรียนปากพูน
 22. โรงเรียนโยธินบำรุง
 23. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 24. โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
 25. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (English Programme)
 26. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๙๘
 27. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
 28. ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช
 29. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดวิสุทธิยาราม
 30. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดทรายทองสันตาราม
 31. ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อมัสยิดจากเดิมชื่อ “ยะลาอุดดีน” เป็น “ยะลาลุดดีน”
 32. ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งมัสยิดนูรมาดานี
 33. พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพยา-ปากนคร ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๕
 34. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) เรื่อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]