เทศบาลเมืองปากพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองปากพูน
เทศบาล
PakPhunCity.jpg
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปากพูน
ตรา
คำขวัญ: อนุสาวรีย์วีระไทย สูงไฟประภาคาร
สถานที่ตั้งกองทัพภาค มีมากสองสนามบิน
ถิ่นกุ้งปลาสมบูรณ์ เพิ่มพูนอิฐแดงแหล่งดินเผา
หัตถกรรมหนังตะลุงย่านลิเภา
สัมพันธ์เราไทยพุทธมุสลิม
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน
172 ถนนปากพูน-ห้วยไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายเฉลิม ศรีเมือง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 93.78 ตร.กม. (36.21 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 34,642
 • ความหนาแน่น 369.40 คน/ตร.กม. (956.7 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 7577 4130-33
เว็บไซต์ http://www.pakpooncity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน

เทศบาลเมืองปากพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกเขตเทศบาลตำบลท่าแพ เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน และมีคลองท่าแพ หรือ คลองปากพูน และคลองปากพยิง ไหลผ่านตำบล มีประชากร 34,642 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 93.78 ตร.กม. หรือประมาณ 48,613 ไร่ [1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองปากพูน เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมตำบลปากพูนมีเนื้อที่ 94.74 ตร.กม. ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 กระทรวงมหาดไทยได้ยกท้องถิ่นบางส่วนของตำบลปากพูน เป็นสุขาภิบาลท่าแพ[2] ต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าแพ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542[3] ส่วนท้องถิ่นที่เหลือของตำบลปากพูนจัดตั้งเป็นสภาตำบลปากพูน[4] เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537[5] เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาได้มีการยกฐานะจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองปากพูน[6] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[7]

สภาพทั่วไป[แก้]

มีเนื้อที่ทั้งหมด 93.78 ตร.กม. หรือประมาณ 48,613 ไร่ ภูมิประเทศของตำบลปากพูน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นดินทราย และมีคลองท่าแพ หรือ คลองปากพูน และคลองปากพยิง ไหลผ่าน จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่าน จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อาชีพหลักของตำบลปากพูน ได้แก่ การประมง ทำสวน ทำนา ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป แกะรูปหนังตะลุง

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลเมืองปากพูน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน และชุมชน 31 ชุมชน คือ

ประชากร[แก้]

ปัจจุบันเทศบาลเมืองปากพูนมีประชากรทั้งหมด 34,642 คน แบ่งเป็นชาย 18,021 คน หญิง 16,621 คน

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูนแบ่งตามปี
ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
เทศบาลเมืองปากพูน 32,528 32,290 32,341 32,439 32,681 32,943 33,407 33,809 34,349 34,642
อ้างอิง: [8]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายเฉลิม ศรีเมือง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
2. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
เทศบาลเมืองปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายเฉลิม ศรีเมือง

ตามประกาศ คสช.

รายนามปลัด[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายชาญชัย อรุณ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองปากพูน
ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายชาญชัย อรุณ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

โรงพยาบาล[แก้]

ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
 • สังกัดกระทรวงกลาโหม
  • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • สังกัดเทศบาลเมืองปากพูน
  • โรงพยาบาลตำบลปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัส
  • โรงพยาบาลตำบลปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปู
 • เขตพื้นที่บริการ

สถานีตำรวจ[แก้]

จำนวนสถานีตำรวจในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สาขาย่อยปากพูน
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หน่วยบริการประชาชนสามแยกบางปู

สถานศึกษา[แก้]

จำนวนสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โรงเรียนสังกัด อปท. 13 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียนเอกชน 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน และ 1 ศูนย์ กศน. ดังนี้

โรงเรียน สังกัด ระดับชั้น หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวชิราวุธ เทศบาลเมืองปากพูน บริบาล
โรงเรียนอนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าแพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าม่วง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมงคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะเอียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา (ม.ต้น)
โรงเรียนวัดไพศาลสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา (ม.ต้น)
โรงเรียนปากพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโยธินบำรุง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุบาล
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุบาล / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติศรีธรรมราชศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุบาล / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ศูนย์การเรียนรู้นครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อุดมศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลปากพูน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ / การศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนอดีตสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 1 โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ 1 โรงเรียนเอกชน ดังนี้

โรงเรียน สังกัด ระดับชั้น หมายเหตุ
โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล / ประถมศึกษา
โรงเรียนพณิชยการคณะพล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา

สถานที่ราชการ[แก้]

 • ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4[9]
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรรมราช
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
 • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 7
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สายตรวจท่าแพ
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หน่วยบริการประชาชนสามแยกบางปู

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 8 วัด และ 2 สำนักสงฆ์ ดังนี้

รหัส ชื่อ ที่อยู่ นิกาย ประเภท ก่อตั้ง วิสุงคามสีมา หมายเหตุ
05800120001 วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 บ้านปากพูน มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2400
05800120002 วัดโบสถ์ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัส มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2350
05800120003 วัดไพศาลสถิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านปากพยิง มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2490
05800120004 วัดวิสุทธิยาราม หมู่ที่ 10 บ้านศาลาบางปู มหานิกาย วัดราษฎร์ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517 [10]
05800120005 วัดท่าม่วง หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2558
05800120006 วัดท่าแพ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2480
05800120007 วัดมะม่วงทอง หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโพธิ์ ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2511
05800120008 วัดทรายทองสันตาราม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไทร ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2557 [11]
วัดป่าพุทธเมตตาศรีธรรมราม หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ธรรมยุต วัดราษฎร์ พ.ศ. 2558
สำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ ธรรมยุต วัดราษฎร์

มัสยิด[แก้]

จำนวนมัสยิดในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 8 มัสยิด และ 1 มัรกัส คือ

รหัส ชื่อ ที่อยู่ หมายเหตุ
25 มัสยิดดารุนอ่ามัน (บ้านปากพูนเหนือ) หมู่ที่ 8 บ้านปากพูน
29 มัสยิดดารุ้นนาอีม (บ้านปากพูนใต้) หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัส
30 มัสยิดยะมาอาตุลอิสลาม (บ้านปากพยิง) หมู่ที่ 11 บ้านปากพยิง
40 มัสยิดยะลาอุดดีน (บ้านชะเอียน) หมู่ที่ 5 บ้านสวนจันทร์
41 มัสยิดดารุลสลาม (บ้านปากน้ำเก่า) หมู่ที่ 12 บ้านปากน้ำเก่า
73 มัสยิดแสงศาสน์ (บ้านศาลาบางปู) หมู่ที่ 10 บ้านศาลาบางปู
80 มัสยิดดารุลมุสลีมีน (บ้านท่าแพ) หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ
106 มัสยิดนูรุลฮิดาย๊ะห์ (บ้านสวนจันทร์) หมู่ที่ 5 บ้านสวนจันทร์
130 มัสยิดนูรมาดานี หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ [12]

ศาลเจ้า[แก้]

จำนวนศาลเจ้าในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ

 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ศาลเจ้า堂應慈
 • ศาลเจ้าเหียงเค่งตึ๊ง
 • ศาลเจ้าท่ามกุงหย่า
 • ศาลเจ้าเทพเจ้าพญาม้าขาว
 • ศาลเจ้าพระอรหันต์จี้กง โพธิสัตว์ 108

สถานปฏิบัติธรรม[แก้]

จำนวนสถานปฏิบัติธรรมในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ

 • ธรรมสถานฉือฝา
 • สถานปฏิบัติธรรมเทวสถานแห่งเทพ-แห่งธรรม
 • วัดป่าพุทธเมตตาศรีธรรมราม (มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม)

ป่าสงวนแห่งชาติ[แก้]

 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพญา-ปากนคร[13]
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำ[14]

การเดินทาง[แก้]

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • ทางบก
  • รถโดยสารประจำทาง
   • ท่าแพ-สนามหน้าเมือง
   • ท่าแพ-ว.นาฏศิลป์
   • นคร-ท่าศาลา
   • นคร-สิชล
   • ค่ายวชิราวุธ
  • รถตู้ปรับอากาศ
   • นครศรีธรรมราช-ท่าศาลา-ม.วลัยลักษณ์
   • นครศรีธรรมราช-สิชล
   • นครศรีธรรมราช-ขนอม
   • นครศรีธรรมราช-เฟอร์รี่เกาะสมุย
   • นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี
  • รถโดยสารปรับอากาศ
   • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
   • นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี
   • นครศรีธรรมราช-นครพนม

สถานที่สำคัญ[แก้]

อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ
 • อนุสาวรีย์วีรไทย
 • ประภาคาร
 • หมู่บ้านดินเผา บ้านท่าเตียน
 • หมู่บ้านดินเผา บ้านศาลาบางปู
 • หมู่บ้านดินเผา บ้านปาพยิง
 • หนองช้างตาย
 • หนองพลายดำ
 • หนองมัด
 • อุโบสถเก่า วัดไพศาลสถิตย์
 • ปากน้ำปากพูน
 • เจดีย์ศรีรัตนธัช วัดมะม่วงทอง
 • พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลปากพูน วัดมะม่วงทอง
 • ศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว ปากพูน
 • พระธาตุเจดีย์พุทธเมตตาโพธิปักขิยธรรม วัดป่าพุทธเมตตาศรีธรรมราม
 • สนามกอล์ฟค่ายวชิราวุธ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • โรงเรียนโยธินบำรุง

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแพ
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลท่าแพ
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสภาตำบลปากพูน
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเทศบาลเมืองปากพูน
 7. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557–2559 เทศบาลเมืองปากพูน
 8. จำนวนประชากรและบ้าน โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 9. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๙๘
 10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดวิสุทธิยาราม
 11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดทรายทองสันตาราม
 12. ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จัดตั้งมัสยิดนูรมาดานี
 13. พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพยา-ปากนคร ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๕
 14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) เรื่อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]