เทศบาลเมืองมุกดาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
Mukdahan Town Municipality
เทศบาล
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มองจากหอแก้วมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มองจากหอแก้วมุกดาหาร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ตรา
คำขวัญ: พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ มุ่งเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ฟื้นฟูองค์เครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ก้าวนำระบบการบริหารและการเมือง
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง 80 ถนนสองนางสถิตย์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 35.55 ตร.กม. (13.73 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 32,901
 • ความหนาแน่น 930 คน/ตร.กม. (2,400 คน/ตร.ไมล์)
ISO 3166 code 4999
โทรศัพท์ 0 4261 1227
โทรสาร 0 4261 1971
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองมุกดาหาร
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลมุกดาหาร มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลมุกดาหาร

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2450 ได้มีการปรับปรุงการปกครองในมณฑลอุดร เป็นจังหวัด จึงถูกยุบลงเป็น อำเภอมุกดาหาร ขึ้นตรงกับ จังหวัดนครพนม และในปี พ.ศ. 2525 จึงได้มีพระราชบัญญัติ จัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก และขยายอิทธิพล ของระบบสังคมนิยม ของค่าสังคมนิยมในลาว ซึ่งได้เปลี่ยนการ ปกครองจาก ระบบประชาธิปไตย เป็นสังคมนิยม ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2518 ทำให้ชุมชนสุขาภิบาลมุกดาหาร ได้รับการยกฐานะ เป็นเทศบาลเมือง ตามการจัดตั้ง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 หน้า 63 ลงวันที่ 21 เมษายน 2526) นายกเทศมนตรีคนแรก คือ นายนิรันดร์ ยิ่งอรุณธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2526

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองมุกดาหารได้ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอเมืองมุกดาหาร (ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่) ได้แก่ ตำบลศรีบุญเรือง รวมทั้งตำบลมุกดาหารบางส่วน รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 35.55 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 34 ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

เขตที่ 1
 1. ชุมชนนาโปน้อย
 2. ชุมชนนาโปกลาง
 3. ชุมชนนาโปใหญ่
 4. ชุมชนโคกสุวรรณ
 5. ชุมชนอรุณรังษี
 6. ชุมชนตาดแคน 1
 7. ชุมชนตาดแคน 2
 8. ชุมชนตาดแคน 3
 9. ชุมชนศรีมงคลเหนือ
 10. ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล
 11. ชุมชนศรีมุกดาหาร 1
เขตที่ 2
 1. ชุมชนแก้วกินรี
 2. ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว
 3. ชุมชนเมืองใหม่ 1
 4. ชุมชนเมืองใหม่ 2
 5. ชุมชนศรีมุกดาหาร 2
 6. ชุมชนศรีพัฒนา 1
 7. ชุมชนศรีพัฒนา 2
 8. ชุมชนศรีประเสริฐ
 9. ชุมชนสามัคคีธรรม
 10. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ
เขตที่ 3
 1. ชุมชนดอนมุกดา
 2. ชุมชนอนุรักษ์บำรุง
 3. ชุมชนเขามโนรมย์
 4. ชุมชนคำภูเงิน
 5. ชุมชนหินเรือ
 6. ชุมชนศรีบุญเรือง 1
 7. ชุมชนศรีบุญเรื่อง 2
 8. ชุมชนศรีสุมังค์
 9. ชุมชนคำหอย
 10. ชุมชนคำสายทอง
 11. ชุมชนศรีปทุม
 12. ชุมชนค่ายปทุม
 13. ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  • โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
  • โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิตร)
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
  • โรงเรียนมุกดาลัย
  • โรงเรียนมุกดาหาร
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
  • โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
  • โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]