เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เทศบาล
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เลขที่ 541/1 ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสมชาย ตันประเสริฐ
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2552)
 • ทั้งหมด 29,674
 • ความหนาแน่น 3,709.25 คน/ตร.กม. (9,606.9 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 7599
โทรศัพท์ 0 3471 1343 และ 0 3471 8162
โทรสาร -
เว็บไซต์ http://www.smsk-city.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในภาคกลาง

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามตั้งอยู่บริเวณใกล้กับชายทะเลปากอ่าวแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างที่เป็นเส้นทางผ่านในการลงสู่ภาคใต้ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนธนบุรี-ปากท่อ หรือถนนพระราม 2

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท้ายหาด ตำบลบ้านปรก และตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว และ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางจะเกร็ง และ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแหลมใหญ่ และ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2479 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 837 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 โดยมีพื้นที่เริ่มการจัดตั้งประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลใหม่ โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2508 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 96 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2508 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2508 ทำให้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8 ตารางกิโลเมตรจนกระทั่งปัจจุบัน

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีทั้งหมด 14 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์
 • ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน
 • ชุมชนตลาด
 • ชุมชนบางจะเกร็ง 1
 • ชุมชนบางจะเกร็ง 2
 • ชุมชนบางจะเกร็ง 3,4
 • ชุมชนวัดป้อมแก้ว
 • ชุมชนวัดธรรมนิมิต
 • ชุมชนวัดประทุมคณาวาส
 • ชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 • ชุมชนวัดใหญ่
 • ชุมชนสะพาน 4 – วัดพวงมาลัย
 • ชุมชนแหลมใหญ่
 • ชุมชนเอกชัย

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (รายปี)
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
29,674
ข้อมูล: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

การศึกษา[แก้]

สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมถ์)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทหรินสูตร์)
 • โรงเรียนเทศบาลแสงวณิช(อุปถัมถ์)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม[แก้]

 • โรงเรียนถาวรานุกูล
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

โรงเรียนเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนดรุณานุกูล
 • โรงเรียนประกอบวิทยา
 • โรงเรียนเอื้อวิทยา
 • โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิง

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีสถานบริการด้านสาธารณสุข 1 แห่ง นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 • โรงพยาบาลแม่กลอง 2
 • สถานประกอบการ ประเภทเวชกรรมชนิดมีและไม่มีเตียง, แผนโบราณ, ทันตกรรม ชั้น 1 และ 2, ผดุงครรภ์ชั้น 1, กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์) จำนวน 43 แห่ง

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

วัดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีทั้งหมด 6 วัดคือ

 • วัดใหญ่
 • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 • วัดป้อมแก้ว
 • วัดธรรมนิมิต
 • วัดประทุมคณาวาส
 • วัดพวงมาลัย

อ้างอิง[แก้]