เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ร้อยเอ็ด
เทศบาลเมือง
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ตราอย่างเป็นทางการของร้อยเอ็ด
ตรา
คำขวัญ: ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
พื้นที่
 • ทั้งหมด 11.63 ตร.กม. (4.49 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 35,219
 • ความหนาแน่น 3,028 คน/ตร.กม. (7,840 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 043511222
โทรสาร 043513394
เว็บไซต์ www.roietmunicipal.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้ามากมายโรงแรมชั้นนำ

ประวัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีสำนักงานเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยู่บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ต่อมาปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ทำการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทำให้มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร(พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 23 ตอนที่ 21 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ต่อมาเชื่อมด้านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอารคารศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ เปิดใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [1] (ข้อมูลจากเอกสาร : แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2559)

สภาพทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรอบเมือง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส

ประชากร[แก้]

 • พ.ศ. 2552 จำนวน 34,510 คน
 • พ.ศ. 2553 จำนวน 34,636 คน
 • พ.ศ. 2554 จำนวน 34,763 คน
 • พ.ศ. 2555 จำนวน 34,592 คน
 • พ.ศ. 2556 จำนวน 35,077 คน
 • พ.ศ. 2557 จำนวน 35,219 คน

สภาพสังคม[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

เขตที่ 1
 1. ชุมชนวัดป่าเรไร
 2. ชุมชนวัดคุ้ม
 3. ชุมชนวัดเหนือ
 4. ชุมชนท่านคร
 5. ชุมชนวัดบึง
 6. ชุมชนศิริมงคล
เขตที่ 2
 1. ชุมชนพระอารามหลวง
 2. ชุมชนรอบเมือง
 3. ชุมชนวัดเวฬุวัน
 4. ชุมชนศรีอุดม
 5. ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
 6. ชุมชนทุ่งเจริญ
 7. ชุมชนพิพิธภัณฑ์
 8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา
เขตที่ 3
 1. ชุมชน บ.ข.ส.
 2. ชุมชนตลาดหนองแคน
 3. ชุมชนจันทร์เกษม
 4. ชุมชนโรงเรียนเมือง
 5. ชุมชนราษฎรอุทิศ
 6. ชุมชนโรงพยาบาล

วัด[แก้]

 1. วัดบูรพาภิราม
 2. วัดบึงพระลานชัย
 3. วัดกลางมิ่งเมือง
 4. วัดสระทอง
 5. วัดสระแก้ว
 6. วัดเหนือ
 7. วัดป่าเรไร
 8. วัดเวฬุวัน
 9. วัดราษฎร์ศิริ
 10. วัดคุ้มวนาราม
 11. วัดสว่างอารมณ์
 12. วัดราษฎรอุทิศ
 13. วัดท่านคร
 14. วัดบ้านหนองหญ้าม้า

งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ[แก้]

 1. งานประเพณีบุญผะเหวด(บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี
 2. งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
 3. งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 6 ของทุกปี
 4. งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในวันพุธแรก เดือน 7 ของทุกปี
 5. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน)
 6. งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ออกพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน)
 7. งานกฐิน 101 กอง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา
 8. งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป" จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

การศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

โรงเรียนในสังกัด[แก้]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
 5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
 6. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
 7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
 8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

 • สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด